UPUTE ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U AKAD. GOD. 2021./2022.
 
Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (21. srpnja 2021.) kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj za Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike pristupaju upisima na Medicinski fakultet u Rijeci u ONLINE obliku od 22. do 23. srpnja 2021. godine od 9,00 do 13,00 sati.

Kandidat koji ne izvrši upis do 23. srpnja 2021. godine do 13,00 sati gubi pravo upisa.

Dokumente za upis kandidati trebaju čitko ispuniti. Ispunjeni dokumenti dostavljaju se elektroničkom poštom na adresu:

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI   STUDIJ   MEDICINSKO   LABORATORIJSKA   DIJAGNOSTIKA
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Sadržaj elektroničkog dopisa:
Predmet (Subject): PREZIME IME UPISI 2021./2022. - Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Ime i prezime kandidata:
Upisni broj kandidata:
Redni broj kandidata na rang listi:
Broj telefona kandidata:
 
Osim slanja dokumentacije elektroničkom poštom, kandidati su dužni ispunjene i potpisane dokumente (uključujući potvrdu o uplati školarine/upisnine) poslati preporučeno poštom na adresu:
Medicinski fakultet u Rijeci
Služba za studentske poslove
Braće Branchetta 20/I, 51000 Rijeka
NAZNAKA: UPISI 2021./2022. - Medicinsko laboratorijska dijagnostikaDOKUMENTI ZA UPIS
 
- uz naziv dokumenta obavezno navesti prezime i ime kandidata
 

2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata.

3. Fotografija (4x6cm) i potpis za smartX iskaznicu.
-na obrazac zalijepiti fotografiju, te se potpisati crnim flomasterom

4. Potvrde o izvršenoj uplati upisnine (troškova upisa) u iznosu od 380,00 kuna.
IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222
Model plaćanja: HR67
Poziv na br.: OIB kandidata -19
Opis plaćanja: upisnina

5. Potvrde o izvršenoj uplati participacije u troškovima studija (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“ ili imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a.

Kandidati koji se upisuju u statusu „stranac“ (non-EU) plaćaju školarinu u iznosu od 27.720,00 kuna.
Kandidati koji imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a RH/EU plaćaju školarinu u iznosu od 9.240,00 kuna.
IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222
Model plaćanja: HR67
6. Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti izdana od liječnička školske medicine.
Za Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika uz navedenu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izdane od liječnika školske medicine treba priložiti i nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja.
 
7. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu, kandidat mora priložiti:
Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište
visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta
(priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani).
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.

8. obrazac prijave izbornih predmeta

9. ugovor o redovitom studiranju – dva potpisana primjerka ugovora o redovitom studiranju
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Ugovor o studiranju Medicinsko laboratorijska dijagnostika HR – EU_2021_2022.pdf 

10. Kandidati - strani državljani obvezni su priložiti potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).


 
Napomena: Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te se 2021./2022. ak. god. ponovno upisuju u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, obvezni su, u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju MZO-a, dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u 1. godinu te broju stečenih ECTS-a i broju semestara koje su iskoristili na teret MZO-a do završetka ili ispisivanja sa studija.
Kandidati koji su prema Natječaju prilikom upisa stekli poseban status dužni su dostaviti dokaz o posebnom statusu.
 
Nakon što se upis završi, kandidati će dobiti obavijest o uspješno izvršenom upisu, te će im se poštom na kućnu adresu poslati podaci za korisnički račun AAI@EduHr.VAŽNO!
Kandidati su odmah po primitku pošiljke dužni aktivirati korisnički račun AAI@EduHr i promijeniti zaporku. Zaporka postaje nevažeća nakon 2 dana od izdavanja računa, što će značiti potrebu za ponovnim izdavanjem računa. Kandidati prilikom pokušaja prijave na bilo koju aplikaciju unutar sustava putem SSO servisa dobiva obavijest o isteku zaporke i preusmjerava se na središnje sučelje za promjenu zaporke.
Zaporku je moguće promijeniti na poveznici: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/
 
Nakon aktiviranja korisničkog računa, kandidati putem sustava e‐Građani mogu dobiti potvrdu o statusu redovitog studenta odnosno upisanoj prvoj godini studija.

Tijekom upisa od 22. do 23.07.2021. godine od 08,00 do 16,00 sati, dodatna pojašnjenja u vezi upisa u prvu godinu studija moguće je dobiti na telefone: 091 9826430, 091 5609359, 091 5396130.
 Ispunite 

Sportski obrazac

 
.