Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

  • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
     


UPISI U 1. GODINU NA MEDICINSKOM FAKULTETU U AKAD. 2019./20. GOD.

Upisi u 1. godinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. 2019./2020.god.
 
RASPORED UPISA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE AKAD. GOD. 2019./2020.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, moraju na upis doći osobno prema rasporedu:
 
 - 16.07.2019  - mjesta na rang listi    1   -   45        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 17.07.2019  - mjesta na rang listi  46   -   90        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 18.07.2019  - mjesta na rang listi  91   -  do kraja rang liste    od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada 
 
UPISI U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA DENTALNA MEDICINA I PREDDIPLOMSKOG  SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA AKAD. GOD. 2019./2020.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis upisuju se od 16. srpnja 2019. godine do 18. srpnja 2019. godine od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:
 
1. Jedna fotografija veličine 4x6 cm
2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv JMBG ili OIB kandidata
3. Priznanica o uplati upisnine (troškova upisa) u visini 380,00 kn sukladno odluci Senata Sveučilišta u Rijeci od 26. ožujka 2019., uplaćene na IBAN računa visokog učilišta. Upisnina od 380,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta. IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci za uplatu upisnine:  HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na br. kod uplate upisnine na sve studijske programe: OIB kandidata-19
4. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana od liječnika školske medicine prilaže se za upis na sve studije Medicinskog fakulteta (obrasce koje je potrebno ispuniti da bi se dobila potvrda nadležnog liječnika nalaze se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta pod „UPISI“) 
5. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu, kandidat mora priložiti: 
• Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani) 
• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta. 
6. Priznanicu o uplati participacije u troškovima studija (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu  „stranac“ ili imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN visokog učilišta (IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na broj kod uplate školarine ovisno o studijskom programu kojeg upisuje (Medicina OIB kandidata-21; Dentalna medicina OIB kandidata -24; Sanitarno inženjerstvo OIB kandidata-25)). Ukoliko se koristi kredit, potrebno je priložiti potvrdu banke o izvršenoj uplati. 
7. Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta,  te 2019./2020. ak. god. upisuju prvu godinu nekog od studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  obvezni su dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili ispisivanja sa studija (u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju od strane MZO-a, a temeljem Ugovora između Ministarstava znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Rijeci, a sukladno Odluci Vlade RH o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH  u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022." od 27. rujna  2018.). 
8. Kandidati - strani državljani obvezni su priložiti potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 REZULTATI TESTA MANUALNE SPRETNOSTI
 
Objavljujemo REZULTATE TESTA MANUALNE SPRETNOSTI (dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) za upis u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2019./2020. godini.
Žalbu na rezultate testa manualne spretnosti pristupnik može podnijeti Dekanu Medicinskog fakulteta u Rijeci u pisanom obliku u roku od 24 sata od objave rezultata (do 05.07.2019. u 15.00h). Urudžbirana žalba treba se osobno predati u Službu za studentske poslove fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

Datum i vrijeme objave rezultata: 04.07.2019. (u 15,55h)Test manualne spretnosti održava se 02. srpnja 2019. godine na adresi Krešimirova 40/42 u Rijeci.
Raspored za testiranje biti će objavljen 14. lipnja 2019. godine.


Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2019./2020. godini
 
Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2019./2020. godini

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za upis u prvu godinu studija Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Sanitarnog inženjerstva

Priznanica o uplati troškova upisa i školarine


Odluka  o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane (non-EU) u akademskoj 2019./2020. godini


Objavljeno 05.03.2019.
 
.