Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena

O studiju


Nastavni plan za Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena za akademsku godinu 2019/2020.
Nastavni plan


Popis izbornih predmeta za studij Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena za akademsku godinu 2019/2020
 


Raspored i ispitni termini za Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena za akademsku godinu 2019/2020
 Izvedbeni nastavni planovi za Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena za akademsku godinu 2019/2020.

1. GODINA
 
Farmakologija
Javnozdravstvena dentalna medicina
Medicinska statistika
Osnove oralne mikrobiologije
Prehrana i zdravlje
Pretklinički praktikum2. GODINA
 
3. GODINA
 
Ishodi učenja

Ishodi učenja.pdf
 

 
.