Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

O studiju


Nastavni plan za studij Medicine za akademsku 2019./2020. godinu
Nastavni plan 


Termini održavanja nastave izbornih predmeta za studij Medicine za akademsku 2019./2020. godinu

Izborni predmeti 1. godina 
Izborni predmeti 2. godina
Izborni predmeti 3. godina 
Izborni predmeti 4. godina 
Izborni predmeti 5. godina 
Izborni predmeti 6. godina
 


Raspored održavanja nastave i ispitni termini za studij Medicine za akademsku 2019./2020. godinu

Raspored nastave i ispitnih rokova 1. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 2. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 3. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 4. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 5. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 6. godina
 


Izvedbeni nastavni planovi za studij Medicina za akademsku 2019./2020. godinu (Portal za studente/djelatnike)

1. GODINA
Medicinska fizika i biofizika
Medicinska biologija
Anatomija
Medicinska kemija i biokemija I
Uvod u medicinu i povijest medicine
Socijalna medicina
Psihološka medicina I
Prva pomoć 
Medicinski engleski I
Tjelesna i zdravstvena kultura2. GODINA
Neuroanatomija
Neurofiziologija
Histologija i embriologija
Biokemija II
Fiziologija i patofiziologija I
Fiziologija i patofiziologija II
Imunologija
Biostatistika
Medicinska informatika
Uvod u znanstveni rad
Medicinska etika
Medicinski engleski II
Tjelesna i zdravstvena kultura3. GODINA
Fiziologija i patofiziologija III
Patologija
Farmakologija
Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Klinička propedeutika
Psihološka medicina II
Fizika medicinske dijagnostike 
Medicinski engleski III4. GODINA
Interna medicina
Radiologija
Nuklearna medicina
Neurologija
Psihijatrija
Infektologija s kliničkom mikrobiologijom
Dermatovenerologija
Klinička onkologija
Hitna stanja u medicini I
Hitna stanja u medicini I - raspored vježbi
Dužnosti studenata na vježbama
Medicinski engleski IV
 


5. GODINA
Kirurgija
Urologija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Ortopedija
Pedijatrija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Maksilofacijalna kirurgija i stomatologija
Transfuzijska medicna
Hitna stanja u medicini II 
Hitna stanja u medicini II - raspored vježbi
Medicinski engleski V
 


6. GODINA
Ginekologija i opstetricija 
Sudska medicina
Obiteljska medicina
Medicinska sociologija
Javno zdravstvo
Epidemiologija
Zdravstvena ekologija 
Medicina rada
Medicinska genetika
Kliničko prosuđivanje
Klinička farmakologija
Medicinski engleski VI
Simulacija kliničkih vještina 
 
.