Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

O studiju


Nastavni plan za studij Medicine za akademsku 2018./2019. godinu
Nastavni plan 


Termini održavanja nastave izbornih predmeta za studij Medicine za akademsku 2018./2019. godinu

Izborni predmeti 1. godina 
Izborni predmeti 2. godina
Izborni predmeti 3. godina 
Izborni predmeti 4. godina 
Izborni predmeti 5. godina 
Izborni predmeti 6. godina
 


Raspored održavanja nastave i ispitni termini za studij Medicine za akademsku 2018./2019.godinu

Raspored nastave i ispitnih rokova 1. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 2. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 3. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 4. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 5. godina
Raspored nastave i ispitnih rokova 6. godina
 


Izvedbeni nastavni planovi za studij Medicina za akademsku 2018./2019. godinu (Portal za studente/djelatnike)

1. GODINA
Medicinska fizika i biofizika
Medicinska biologija
Anatomija
Medicinska kemija i biokemija I
Uvod u medicinu i povijest medicine
Socijalna medicina
Psihološka medicina I
Prva pomoć 
Medicinski engleski I
Tjelesna i zdravstvena kultura2. GODINA
Neuroanatomija
Neurofiziologija
Histologija i embriologija
Biokemija II
Fiziologija i patofiziologija I
Fiziologija i patofiziologija II
Imunologija
Biostatistika
Medicinska informatika
Uvod u znanstveni rad
Medicinska etika
Medicinski engleski II
Tjelesna i zdravstvena kultura3. GODINA
Fiziologija i patofiziologija III
Patologija
Farmakologija
Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Klinička propedeutika
Psihološka medicina II
Fizika medicinske dijagnostike 
Medicinski engleski III4. GODINA
Interna medicina
Radiologija
Nuklearna medicina
Neurologija
Psihijatrija
Infektologija s kliničkom mikrobiologijom
Dermatovenerologija
Klinička onkologija
Hitna stanja u medicini I
Hitna stanja u medicini I - raspored vježbi
Dužnosti studenata na vježbama
Medicinski engleski IV
 


5. GODINA
Kirurgija
Urologija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Ortopedija
Pedijatrija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Maksilofacijalna kirurgija i stomatologija
Transfuzijska medicna
Hitna stanja u medicini II 
Hitna stanja u medicini II - raspored vježbi
Medicinski engleski V
 


6. GODINA
Ginekologija i opstetricija 
Sudska medicina
Obiteljska medicina
Medicinska sociologija
Javno zdravstvo
Epidemiologija
Zdravstvena ekologija 
Medicina rada
Medicinska genetika
Kliničko prosuđivanje
Klinička farmakologija
Medicinski engleski VI
Simulacija kliničkih vještina
Raspored polaganja diplomskog ispita za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
 
Raspored polaganja diplomskog ispita za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, petak 12.07.2019. u 12,00 sati.
Raspored polaganja