Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

O studiju


Nastavni plan za studij Dentalne medicine za akademsku 2019./2020. godinu
Nastavni plan


Popis izbornih predmeta za studij Dentalne medicine za akademsku 2019./2020.. godinu

Popis studenata 1. godine studija  Dentalne mediciee po izbornim predmetima 
Popis studenata 2. godine studija  Dentalne medicine po izbornim predmetima 
Popis studenata 3. godine studija  Dentalne medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 4. godine studija  Dentalne medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 5. godine studija  Dentalne medicine po izbornim predmetima
 


Raspored i ispitni termini za studij Dentalne medicine za akademsku 2019./2020.. godinu

1. godina – 1. semestar
1. godina – 2. semestar
2. godina – 3. semestar
2. godina – 4. semestar
Turnusi - III. godina
Satnica - V. semestar 
Satnica - VI. semestar 
Satnica - VII. semestar
Satnica - VIII. semestar 
Satnica - IX. semestar 
Satnica - X. semestar
Satnica - XI. semestar
 


Izvedbeni nastavni planovi za studij Dentalne medicine za akademsku 2019./2020. godinu

1. GODINA
Biofizika
Kemija
Stanična biologija s genetikom
Anatomija
Histologija s embriologijom
Uvod u dentalnu medicinu
Biokemija
Fiziologija i patofiziologija I
Tjelesna i zdravstvena kultura
Bioetika i dentalna etika
Engleski jezik
Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje2. GODINA
Fiziologija i patofiziologija II
Mikrobiologija s parazitologijom
Imunologija
Patologija
Medicinska informatika
Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
Psihološka medicina
Fiziologija i patofiziologija III
Farmakologija
Statistika
Građa i razvoj zuba
Tjelesna i zdravstvena kultura
Engleski jezik
Prevencija ovisnosti u adolescenciji3. GODINA
Klinička medicina 1
Interna medicina
Infektologija
Dermatovenerologija
Pedijatrija
Psihijatrija
Neurologija 
Klinička medicina 2
Otorinolaringologija
Onkologija
Oftalmologija 
Opća i specijalna kirurgija
Dentalna radiologija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Materijali u dentalnoj medicini
Propedeutika i dijagnostika u dentalnoj medicini
Karijesologija
Pretklinička mobilna protetika
Pretklinička fiksna protetika
Restaurativna dentalna medicina
Oralna higijena
Dentalna radiologija
Didaktika u dječjoj dentalnoj medicini - pristup djetetu
 


4. GODINA
Mobilna protetika
Fiksna protetika
Oralna medicina
Restaurativna dentalna medicina
Endodoncija
Parodontologija I
Pretklinička oralna kirurgija
Preventivna dentalna medicina
Orofacijalna genetika
Povijest dentalne medicine
Javno zdravstvo
Forenzička dentalna medicina
Gnatologija
Dentalna medicina dječje dobi
Pretklinička ortodoncija
Oralna kirurgija
Izbor i održavanje opreme, uređaja i instrumentarija ordinacije dentalne medicine
Rizični bolesnici u dentalno-medicinskoj praksi5. GODINA
Mobilna protetika
Fiksna protetika
Dentalna medicina dječje dobi
Klinička ortodoncija
Oralna medicina
Oralna kirurgija
Parodontologija II
Restaurativna dentalna medicina
Endodoncija
Uvod u znanstveni rad
Menagement u zdravstvu
Dentalna implantologija
Maksilofacijalna kirurgija
Dentalna medicina starije dobi
Mogućnosti pretprotetske kirurgije usne šupljine
Trudnica u ordinaciji dentalne medicine6. GODINA
Dentalna medicina dječje dobi
Interdisciplinarna ortodoncija
Maksilofacijalna kirurgija
Mobilna protetika
Fiksna protetika
Oralna kirurgija
Endodoncija
Opća klinička dentalna medicinaPopis mentora-nastavnika za studente prve godine

 


Ishodi učenja

I. godina
II. godina 
III. godina 
IV. godina
V.godina
 
 
.