Poslijediplomski specijalistički studij - Psihijatrija


Voditeljica studija “Psihijatrija”:

Prof. dr. sc. Gordana Rubeša 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Psihijatrija


Program studija PsihijatrijaNa Klinici za psihijatriju KBC Rijeka svoj specijalistički staž iz psihijatrije obavljaju već niz godina specijalizanti KBC Rijeka i psihijatrijskih ustanova unutar regije,  poput PB Rab, MC Pula, PB  Lopača, MC Gospić kao i drugih institucija sa područja Hrvatske. Prema novom programu specijalizacije iz psihijatrije koji je važeći od 1.siječnja 2012. godine tijekom petogodišnjeg staža specijalizant  ima obavezu pohađati specijalistički jednogodišnji studijski program. Budući da je Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, akreditirana za izvođenje većine sadržaja programa specijalizacije, kao i za provođenje specijalističkog ispita, pokretanje studijskog programa omogućuje bi cjelovito provođenje propisane specijalističke edukacije iz programa specijalizacije iz psihijatrije. Ministarstvo zdravlja RH izdaje odobrenje za specijalizacije iz psihijatrije na temelju uvjeta određenih Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, a prema postojećem Nacionalnom program koji predviđa odobrenje određenog broja specijalizacija iz određene grane medicine.

Polaznici studija su liječnici kojima je odobrena specijalizacija iz psihijatrije za potrebe mentalno zdravstvene skrbi i ustanova koje djeluju u široj riječkoj regiji ali i cijeloj RH. Ovaj studijski program i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije usklađeni su sa uvjetima koje određuje Ministarstvo zdravlja, Hrvatska liječnička komora te strukovne psihijatrijske udruge. Sličan specijalistički stručni studij psihijatrije do akreditacije programa nije postojao na području RH. Ovaj program nudi edukaciju iz svih općih i specifičnih znanja i vještina iz područja psihijatrije koje su tražene važećim programom specijalizacije. Studenti moraju odslušati i položiti sve obavezne predmete (40 ECTS bodova). Izborne predmete koje moraju odslušati u visini od 5 ECTS bodova  i druge  izbrone aktivnosti mogu steći na drugim poslijediplomskim  studijima Medicinskog  fakulteta odnosno Sveučilišta u Rijeci te drugim sveučilištima u RH i EU uz prethodni dogovor sa mentorom studija. Predloženi studij uklapa se u strategiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci 2010-2015. god koja predviđa sastavljanje zajedničkog plana specijalizacija Medicinskog fakulteta.
 
Završenim studijem i specijalizacijom iz psihijatrije polaznik stječe naziv specijalist psihijatar i time dobiva mogućnost zapošljavanja u privatnim i javnim ustanovama koje se bave mentalnim zdravljem. Jednako tako stječe mogućnost samostalnog rada na području kliničke grane psihijatrije.
 
 
 
.