Poslijediplomski specijalistički studij - Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Voditelj studija “Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti”:

 
Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti


Program studija Promocija zdravlja i prevencija ovisnostiPoslijediplomski specijalistički studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“ proizašao je iz Joint European Project-a, TEMPUS programa Europske Komisije. Riječ je o programu/studiju koji za cilj ima jačanje stručnih kapaciteta za provedbu programa promocije zdravlja i prevencije ovisnosti. Kao posljedica socijalne, političke i ekonomske tranzicije te rata i poraća 90-tih, Republika Hrvatska suočena je s rastućim javnozdravstvenim potrebama u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih. Tako se, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) , u proteklih desetak godina broj ovisnika u Republici Hrvatskoj upeterostručio (1995. godine liječeno je 1340 ovisnika, 2010. godine čak 7733). Zabrinjava i podatak da zlouporaba duhana, alkohola, inhalanata i ilegalnih droga postaje sve češća među adolescentima. Malobrojne evaluacijske studije provedene u Republici Hrvatskoj nažalost  ukazuju na niz slabosti našeg sustava prevencije i to prije svega u području planiranja, implementacije i evaluacije programa prevencije. Stručnjacima koji rade s djecom i mladima, prije svega u zdravstvenom i obrazovnom sustavu često nedostaju bazična znanja i vještine nužne za provođenje suvremenih programa prevencije o ovim novim fenomenima (poput ovisnosti ili nasilja). Prijedlog ovog studija temelji se na suvremenim interdisciplinarnim spoznajama promocije zdravlja, prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja, i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih.  Zamišljen je da spoji iskustva iz prakse, prije svega kroz primjere dobre prakse, ili model prakse, i akademski potencijal prisutan prije svega u području primjene znanstvene metodologije u planiranju i evaluaciji. Tako je i program studija koncipiran da uz nositelje predmeta, sveučilišne nastavnike, u izvedbi nastave sudjeluju vrhunski stručnjaci iz ovog područja iz Republike Hrvatske. Njihova sinergija trebala bi donijeti novi kvalitetu na korist stručnoj i akademskoj zajednici. Tako se osim jačanja stručnih kapaciteta šire stručne zajednice očekuje i dodatni akademski razvoj ovog područja na Sveučilištu u Rijeci. Studij je zamišljen kao poslijediplomsko usavršavanje stručnjaka različitih profila (liječnici, psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi i dr.) koji već rade s djecom i mladima u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama ili u nevladinom sektoru pa se o klasičnim potrebama tržišta rada ne može govoriti, već samo o potrebi njihova cjeloživotnog usavršavanja i specijalizacije, a što je i obrazloženo kroz analizu stanja u Republici Hrvatskoj te opisanim iskustvima iz svijeta.
 
Prijedlog studijskog programa je proveden kao pilot u formi edukacije koja je bila akreditirana maksimalnim brojem bodova od stane Liječničke komore i Psihološke komore te Agencije za odgoj i obrazovanje. Predstavnici obiju komora i Agencije sudjelovali su u procesu izrade kurikuluma u formi savjetodavnog tijela koje je izrazilo podršku predloženom programu.  U izvedbi studija angažirani su uz Medicinski i Filozofski fakultet i Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravo, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Praktični dio nastave odvijati će se i u institucijama polaznika studija, prije svega u školama, udrugama i lokalnoj zajednici. Od ukupno 90 ECTS bodova njih 49 je obveznih, što gotovo polovicu kurikuluma čini izbornim i prilagođenim potrebama studenata koji dio tih bodova mogu ostvariti pokretljivošću na Riječkom Sveučilištu, drugim sveučilištima, programima drugih akreditiranih organizacija (poput komora) ili praktičnim znanstveno istraživačkim i stručnim radom.
 
 
 
 
 
 
.