Poslijediplomski specijalistički studij - Ortopedija i traumatologija

Voditelj studija “Ortopedija i traumatologija”:

Doc.dr.sc. Veljko Šantić
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Ortopedija i traumatologija


Program studija Ortopedija i traumatologijaSpecijalistički poslijediplomski studij iz ortopedije na Klinici za ortopediju Lovran Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pokrenut je iz potrebe specijalističkog obrazovanja specijalizanata koji se školuju za potrebe Klinike za ortopediju Lovran te niz drugih (javnih) državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Osim specijalizanata ortopedije propisani dio obaveznog specijalističkog školovanja iz područja ortopedije pohađaju i specijalizanti fizikalne medicine, medicine rada i drugi. Ovim poslijediplomskim specijalističkim studijem liječnici specijalizanti stekli bi neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene stručne i znanstvene medicine na polju ortopedije te njihovoj primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Predviđeni poslijediplomski specijalistički studiji Ortopedija obavezni je dio programa specijalističkog usavršavanja koji polaznicima omogućava pristup specijalističkom ispitu iz ortopedije. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv specijalist ortoped koji će im omogućiti zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice ali i cijele Republike Hrvatske. Na Sveučilištu u Zagrebu postoji slični program pod nazivom Poslijediplomski specijalistički studiji Ortopedija, a kao Izvođač studija slovi Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinika za ortopediju Lovran Medicinskog fakulteta u Rijeci stekla je uvjete i dobila odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz ortopedije što predstavlja jedan od strateških ciljeva Klinike za ortopediju Lovran kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pored toga, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske rješenjem od 31. listopada 2007. godine (klasa: 133-02/07-01/32, ur.broj: 534-07-03-02/2-07-2)  izdalo je odobrenje za polaganjem specijalističkog ispita iz ortopedije u Klinici za ortopediju Lovran. Studij se izvodi kroz  dva semestra u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova, 30 po semestru. U prvom i drugom semestru studenti upisuju 26 ECTS bodova obveznih predmeta i 4 ECTS boda izbornih predmeta. Studenti upisuju cijelu akademsku godinu odnosno oba semestra odjednom. Polaznici su obavezni nakon upisa obaveznih i izabranih predmeta prisustvovati predavanjima i seminarima kako bi stekli uvjete za polaganje ispita. 

Povjerenstvo poslijediplomskog specijalističkog studija Ortopedija, na čelu sa voditeljem studija, može studentu polazniku odobriti prijenos ECTS bodova s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima po kriteriju da jedan radni tjedan, odnosno 40 sati opterećenja studenta, iznosi 1,5 ECTS bod. U direktnoj nastavi to iznosi 15 – 25 kontakt sati, ovisno da li se radi o satima predavanja, seminara ili vježbi. Polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija Ortopedija mogu izabrati izborne predmete sa drugih poslijediplomskih specijalističkih studija našeg Fakulteta. Za sada su to izborni predmeti iz poslijediplomskih specijalističkih studija Obiteljska medicina, Menadžment u zdravstvu, Interna medicina, Biomedicina razvojne dobi, Psihijatrija, Ginekologija i opstetricija i Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti. Po završetku akreditacijskog postupka studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija iz drugih područja medicine studenti će, također, moći upisati neki od ponuđenih izbornih predmeta.

 

 
 
 
.