Poslijediplomski specijalistički studij - Opća interna medicina

Voditelj studija Opća interna medicina
 

Doc. dr. sc. Goran Poropat 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
 


Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Opća interna medicina


Program studija Opća interna medicinaPoslijediplomski specijalistički studij „Opća interna medicina“ pruža cjelovito znanje i suvremene znanstvene spoznaje iz interne medicine svim polaznicima ovog studija. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe samog KBC Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja čitave Republike Hrvatske. Ovaj studij omogućava organizirano i sistematizirano pružanje znanja iz područja interne medicine koje će polaznici moći iskoristiti u svoju kliničkoj praksi. Poslijediplomski studij je obavezni dio programa specijalizacije iz interne medicine. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz opće interne medicine. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist opće interne medicine, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske izdaje odobrenje za specijalizacije iz interne medicine na temelju uvjeta određenih u Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine br.111/09),  a prema nacionalnom programu koji predviđa odobrenje određenog broja specijalizacija iz određene grane specijalizacije doktora medicine. Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 139. stavka 2 i članka 140. stavka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.150/08) donijelo je „Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine“ (Narodne novine br.111/09). U članku 15. stavak 3, 4 i 5 propisuju da se dio specijalističkog programa u nastavnom obliku za specijalizante mora odvijati na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u vremenu ne većem od 10% vremena ukupnog trajanja specijalizacije. 
 
Klinika za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci ima odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz interne medicine što predstavlja jedan od strateških ciljeva Katedre za internu medicinu kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 
 
.