Poslijediplomski specijalistički studij - Obiteljska medicina

Voditeljica studija “Obiteljska medicina”:

 
Doc.dr.sc. Ines Diminić-Lisica
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Obiteljska medicina


Program studija Obiteljska medicinaKao temeljni razlog pokretanja ovog studija jeste činjenica da u zemljama Europske unije nalazimo puno veću zastupljenost specijalista obiteljske medicine u odnosu na Hrvatsku iz čega proizlazi i povećana potreba obrazovanja liječnika opće prakse u specijalizaciji obiteljske medicine. Zahtjevi našeg javnog, prvenstveno privatnog, sektora u Domovima zdravlja su jako veliki. Pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci postoji Katedra obiteljske medicine s educiranim nastavnicima koji su sposobni omogućiti stjecanje vještina, kompetencija i znanja za buduće specijaliste obiteljske medicine, te ih naučiti  najnovijim znanstvenim spoznajama. Studij traje dva semestra i student završetkom studija stječe ukupno 60 ECTS.
 
Polaznik završetkom studija stječe specifične kompetencije usvajanjem teorijskih i praktičnih osnova za znanstveno proučavanje i praćenje zdravlja i bolesti na temelju koncepta jedinstvene medicine i kontinuirane zaštite pojedinaca i obitelji. Student je sposoban analizirati suvremene zdravstvene probleme i definirati opseg činjenica, metoda i problema kojima se bavi liječnik opće medicine, a posebno epidemiološku, dispanzersku i patronažnu metodu rada. Student tijekom studija usvaja metode analize zdravstvenog stanja populacije i odabiranja zdravstvenih intervencija, te uvježbava tehnike tih aktivnosti u svom djelokrugu rada na odvajajući zdravstvene probleme od radnih, obiteljskih, psiholoških i socijalnih. Također, ovim studijskim programom student stječe i opće kompetencije planiranja, koordiniranja i evaluacije zdravstvene zaštite svoje populacije i s njom povezuje sve elemente zdravstvenog sustava, te razvija sposobnost stalne horizontalne i vertikalne komunikacije i rada u timu. Student također stječe spoznaje o ekonomskim odnosima u zdravstvu, te sposobnost da samostalno i kontinuirano provodi stručno usavršavanje.
 
Po završetku studija i obveza koje nalaže specijalizacija student stječe naziv specijalist obiteljske medicine. Uz završeta i polaganje svih predmeta na studiju, student je obvezan završiti praktični dio specijalizacije, određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Osim diplome o završenom poslijediplomskom studiju, polaznik ne stječe poseban akademski naziv.
 
 
 
.