Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment kvalitete u zdravstvu

Voditeljica studija Menadžment kvalitete u zdravstvu
 

Prof.dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment kvalitete u zdravstvu


Program studija Menadžment kvalitete u zdravstvu 

Pokretanje studija Menadžment kvalitete u zdravstvu temelji se na potrebi za proširenjem znanja i vještina u organizaciji i upravljanju procesima kvalitete i sigurnosti svih profesija u svim segmentima sistema zdravstvenog sustava. Globalne promjene u tehnologijama i tranziciji u zdravstvenom sustavu u svijetu povećale su zanimanje za efikasnu, racionalnu i pravovremenu primjenu novih tehnologija i medicine zasnovane na dokazima, te zdravstvene usluge visoke kvalitete. Upravljanje kvalitetom i sigurnošću u zdravstvu je stoga postao jedan od prioriteta pružatelja zdravstvene zaštite korisnicima i osiguravajućim fondovima. Cilj ovog inovativnog programa je da se kroz pojedine sadržaje ubrza stjecanje, integracija i implementacija standarda kvalitete na svim razinama sustava putem edukacije stručnjaka različitih specijalnosti i profesija. Kroz taj program oni postaju eksperti za organizaciju i upravljanje sustavom kvalitete koristeći metode temeljene na znanstvenim dokazima. Dodatno, program omogućava polaznicima da upoznaju globalne zdravstvene probleme u svijetu, metode za procjenu strukturnih, financijskih i tehnoloških problema u zdravstvu u svijetu, te upoznaju najbolju metodologiju za procjenu i poboljšanje kvalitete. Polaznici specijalističkog poslijediplomskog studija usvajaju metode za procjenu zdravstvenih tehnologija i primjenu istih, posebno sa stajališta javnozdravstvenih potreba, te metode istraživanja u području sustava kvalitete u zdravstvu. Program je namijenjen doktorima medicine, doktorima stomatologije, specijalizantima različitih disciplina medicine i farmacije, ekspertima laboratorijske medicine, obiteljskim liječnicima, diplomiranim medicinskim sestrama, te drugim profesijama u zdravstvu. Ovim specijalističkim studijem polaznici će steći neophodna znanja i vještine upravljanja kvalitetom na temelju novih znanstvenih dostignuća, zasnovanih na principima medicine temeljene na znanstvenim dokazima kao i provođenje istraživanja u ovom novom području.
 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite NN 107/07, Pravilnikom o standardima kvalitete 07/2011, obavezalo zdravstvene ustanove, javne i privatne na obavezno uvođenje sustava kvalitete i praćenje pokazatelja kvalitete i sigurnosti. Nadalje, tim je Zakonom i podzakonskim aktima predviđen sustav akreditacije u zdravstvu kao dobrovoljne vanjske procjene kvalitete. Jednako tako u EU i velikom broju zemalja s razvijenim zdravstvenim sustavom program poboljšanja kvalitete i akreditacije je u središtu interesa korisnika i provoditelja usluga u zdravstvu. Uvođenje sustava kvalitete i akreditacija zahtijeva dobro educirane stručnjake na različitim razinama sustava. Sve rukovodeće osoblje u zdravstvenom sektoru bez obzira radi li se o kliničkim disciplinama ili zdravstvenoj administraciji imaju potrebu poznavanja elemenata osiguranja kvalitete i osiguranja sigurnosti bolesnika. Ovaj je program studija posebno zanimljiv za radna mjesta koordinatora akreditacije i menadžera kvalitete u zdravstvu, glavne sestre i tehničare, voditelje medicinskih laboratorija, interne i vanjske auditore ustanova u javnom i privatnom vlasništvu na različitim razinama sustava. Polaznici se osposobljavaju i za rad u konzultantskim agencijama, industriji lijekova i medicinskih proizvoda koje imaju interes za sigurnost svojih proizvoda koji se koriste u zdravstvu. Uspješni završetak programa daje polaznicima prednost da popune mjesta u vladinim i nevladinim zdravstvenim ustanovama u RH, EU i drugim zemljama u svijetu. Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite je jedan od prioriteta Nacionalne strategije razvoja zdravstva u RH koju je donio Sabor RH 2012. Godine. Predviđeni poslijediplomski specijalistički studiji je važan za sve dijelove zdravstvenog sustava, posebno za upravljačke strukture u bolničkim i izvan bolničkim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, kliničkim disciplinama, sestrinstvu,dijagnostičkim djelatnostima, dentalnoj medicini, agencijama za akreditaciju i zdravstvenom osiguranju u javnom i privatnom sektoru, kao i zdravstvenoj administraciji. Polaganjem ispita polaznici će imati mogućnost zapošljavanja i rada na tim poslovima na području Republike Hrvatske, te drugim zemljama u EU i svijetu. Korisnici zdravstvenih usluga su informirani o svojim pravima koja im osigurava nacionalno i EU zakonodavstvo i oni očekuju najveću kvalitetu zdravstvene zaštite. Udruge pacijenata su osobito zainteresirane za kvalitetu zdravstvene skrbi i poštivanje zakona i međunarodnih konvencija koje garantiraju pravo na kvalitetu skrbi, osobito nakon donošenja EU direktive o prekograničnoj suradnji u zdravstvu (2011/24.).
 
 
 
 
 
 
.