Poslijediplomski specijalistički studij - Klinička radiologija

Voditelj  studija Klinička radiologija
 

Prof. dr. sc. Damir Miletić 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 


Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Klinička radiologija


Program studija Klinička radiologijaStudij je pokrenut s ciljem upotpunjavanja propisanog obveznog programa specijalizacije iz kliničke radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Studij pohađaju specijalizanti koji se školuju za potrebe KBC Rijeka te za druge državne i privatne zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. Ovim poslijediplomskim specijalističkim studijem liječnici na specijalizaciji trebaju steći neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene radiologije te njihovoj primjeni u kliničkoj praksi. 

Radiološka dijagnostika i intervencija pokazuju stalnu tendenciju rasta, posebice složenih dijagnostičkih pretraga poput kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije te intervencijskih postupaka, što je povezano sa značajnim tehnološkim napretkom uređaja i intervencijskih pomagala/materijala. Potrebe tržišta nedvojbeno ukazuju na dugoročni manjak specijalista kliničke radiologije.  
Predviđeni poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija obvezni je dio programa specijalističkog usavršavanja iz kliničke radiologije koji polaznicima omogućuje pristup specijalističkom ispitu. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv sveučilišni magistar/magistra kliničke radiologije koji će im omogućiti polaganje specijalističkog ispita iz kliničke radiologije te zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice, Republike Hrvatske i Europske zajednice. Osim u javnom sektoru, veliki broj radiologa je zaposlen u privatnim poliklinikama, a polaganjem specijalističkog ispita stječu uvjete za osnivanje vlastitih ordinacija i/ili poliklinika.
Programi i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz radiologije usklađeni su s preporukama i zahtjevima Hrvatskog društva radiologa Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske liječničke komore koja izdaje odobrenje za samostalni rad. Studij je također usklađen sa specijalističkim kurikulumom Europskog radiološkog društva (European Society of Radiology – Training Curriculum for Radiology, Level I+II) koji je podložan kontinuiranoj  reviziji, podržan od Hrvatskog društva radiologa, pokrenut s ciljem standardiziranja edukacije i povećanja kvalitete specijalizacije iz radiologije na europskoj razini. 

Predloženi studij u potpunosti se uklapa u strategiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2010.-2015. koja predviđa sastavljanje zajedničkog plana specijalizacija na Medicinskom fakultetu. Studij je također usklađen s misijom i strategijom Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. te omogućuje KBC-u Rijeka (nastavna baza Medicinskog fakulteta i glavni čimbenik koncepta Sveučilišne bolnice koju je prihvatio Senat Sveučilišta u Rijeci) da upotpuni specijalističko usavršavanje iz radiologije.
Katedra za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju dodiplomske nastave iz kolegija Radiologija za studente medicine te kolegija Dentalna radiologija za studente stomatologije. Stjecanjem stručnih, znanstvenih, prostornih i kadrovskih uvjeta Klinički zavod za radiologiju stekao je uvjete i dobio odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz kliničke radiologije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Kliničkog bolničkog centra Rijeka kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
 
 
.