Poslijediplomski specijalistički studij - Biomedicina razvojne dobi

Voditelj studija “Biomedicina razvojne dobi”:

Prof. dr. sc. Jelena Roganović 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.     Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Biomedicina razvojne dobi 


Program studija Biomedicina razvojne dobiOvaj studij pokrenut je iz potrebe specijalističkog poslijediplomskog obrazovanja za specijalizanti koji se školuju za potrebe KBC-a Rijeka, te za niz drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova. što u okvirima Kliničkog Bolničkog Centra Rijeka kao krovne medicinske ustanove u regiji, Kako bi liječnici specijalisti odškolovani u okvirima KBC-a Rijeka kao nastavne baze Medicinskog fakulteta u Rijeci po završetku specijalizacije imali saznanja o mogućnostima suvremene medicine, neophodno je da se u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija upoznaju sa suvremenim znanstvenim spoznajama, kako bi ih na što prihvatljiviji način inkorporirali u kliničku praksu. Ovakvi oblici studija usporedivi su sa sličnim programima koji se provode u okviru teoretske nastave na visokim medicinskim učilištima u Europi. To je jednogodišnji studij čija se nastava odvija u dijelu radnog vremena u tri semestra po 20 ECTS bodova (ukupno 60 ECTS). Student završetkom ovog studija stječe kompetencije koje mu s teoretskom podlogom omogućavaju što kvalitetnije pristupati pedijatrijskom pacijentu, te u okviru studija svladavanje znanja i vještina nužnih za klinički rad na razini općeg pedijatra. Specifične kompetencije odnose se na pojedine kolegije u smislu stjecanja znanstvenih i stručnih spoznaja određenog područja. Nakon završetka studija i ostalog programa specijalizacije, te položenog specijalističkog ispita, polaznik stječe naziv specijalist pedijatrije. Potreba za ovim specijalističkim studijem postoji kontinuirano, jer time omogućavamo provođenje programa specijalizacije iz pedijatrije unutar našeg Kliničkog-bolničkog centra Rijeka i naših nastavnih baza, odnosno s našim kadrovskim i prostornim kapacitetima, te time doprinosimo školovanju vrlo deficitnih liječnika-specijalista.
 
 
 
.