Poslijediplomski specijalistički studij - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Voditelj studija “Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina”
 
Prof. dr. sc. Alan Šustić 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 


Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina


Program studija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicinaPoslijediplomski specijalistički studij kao obvezna organizirana teorijska edukacija u sklopu programa specijalističkog liječničkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, školuju se specijalizanti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe samog KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja čitave Republike Hrvatske. Ovaj studij predstavlja organizirano sustavno pružanje teorijskog znanja iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. 
Poslijediplomski specijalistički studij „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina“ obvezni je dio programa specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. 
 
Program ovog poslijediplomskog specijalističkog studija obuhvaća katalog teorijskog znanja iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine propisan od Europskog društva anesteziologa („ESA Core Curriculum for the anesthesiologist“) i u potpunosti je sukladan sličnim poslijediplomskim specijalističkim studijima mnogih europskih sveučilišta.
Program ovog studija pripremljen je na način da omogući pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru, obzirom na postojanje sličnih studijskih programa u Hrvatskoj, susjednim zemljama te zemljama Europske Unije. To vrijedi za sve predmete te je stoga moguće organizirati da polaznici s drugih fakulteta pohađaju nastavu iz nekih predmeta na ovom studiju. Na isti se način može omogućiti našim studentima da dio predmeta, prema vlastitoj želji, pohađaju i polažu na drugim visokoškolskim ustanovama.
 
Predloženi studij uklapa se u strategiju Sveučilišta u Rijeci 2015.-2020. Također studij omogućava zdravstvenim ustanovama, kao nastavnim bazama Medicinskog fakulteta u Rijeci, punu akreditaciju za provođenje specijalističkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, za vlastite djelatnike i liječnike iz drugih zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske.
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci organizira i izvodi nastavu iz brojnih obveznih i elektivnih kolegija u sklopu većine sveučilišnih i stručnih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci. Klinika za anesteziologiju i intenzivno lijčenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za provođenje programa specijalističkog liječničkog usavršavanja iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, a što predstavlja važan strateški cilj Katedre kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 
 
 
.