Poslijediplomski specijalistički studij - Abdominalna kirurgija

Voditelj studija Abdominalna kirurgija
 

Doc. dr. sc. Marko Zelić 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Abdominalna kirurgija


Program studija Abdominalna kirurgijaPoslijediplomski specijalistički studij „Abdominalna kirurgija“ obvezni je dio programa specijalizacije iz abdominalne kirurgije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz abdominalne kirurgije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist abdominalne kirurgije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske.  Osim u javnom sektoru, specijalisti abdominalne kirurgije mogu se zapošljavati u privatnim klinikama, a polaganjem specijalističkog ispita stječu uvjete za osnivanje vlastitih ordinacija i/ili klinika. Osim specijalizanata abdominalne kirurgije na Klinici za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci propisani dio obaveznog specijalističkog školovanja iz područja kirurgije pohađaju i specijalizanti kirurgije iz drugih gradova u Republici Hrvatskoj. Ovim poslijediplomskim specijalističkim studijem liječnici specijalizanti usvajaju neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene medicinske znanosti i struke na polju opće i abdominalne kirurgije te njihovoj primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Studenti ovoga studija moraju odslušati i položiti sve obvezne predmete (54,0 ECTS bodova). Bodove iz predmeta općih kompetencija te ECTS bodove izbornih predmeta i izbornih aktivnosti (6,0 ECTS bodova)polaznici mogu slobodno steći na ovom ali i na drugim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci te drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj i Europkoj uniji uz prethodno odobrenje i dogovor sa mentorom za specijalizaciju. Klinika za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju dodiplomske nastave iz kolegija Opća kirurgija za studente medicine kao i u izvođenju nastave za studente viših smjerova. Stjecanjem stručnih, znanstvenih, prostornih i kadrovskih uvjeta Klinika za kirurgiju KBC-a Rijeka stekla je uvjete i dobila odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz abdominalne kirurgije što predstavlja jedan od strateških ciljeva Klinike za kirurgiju kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.


 
 
.