STRUČNA DJELATNOST ZAVODA  ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU
 
Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci uz obavljanje „postmortem“ djelatnosti (obdukcije) pruža i usluge na razini sudskomedicinskih ekspertiza, toksikoloških analiza i utvrđivanja očinstva.

Na Zavodu aktivno rade 2 specijalista sudske medicine koji su ujedno i sveučilišni nastavnici, 1 specijalizant koji koristi porodiljni dopust, te dva liječnika bez specijalizacije. U rad Zavoda uključena su i dva medicinsko laboratorijska inženjera te laboratorijski tehničar.

Godišnje se na Zavodu obavi oko 250 obdukcija, te izvrši više sudskomedicinskih ekspertiza, alkoholometrijskih  analiza i utvrđivanja očinstva.

Nadalje, na Zavodu se obavlja nastava za više obaveznih i izbornih kolegija Medicinskog fakulteta, a djelatnici Zavoda imaju i bogatu pozadinu u smislu publiciranja u domaćim i stranim, kako stručnim tako i znanstvenim časopisima. 
.