http://hrcak.srce.hr/medicina

 
Medicina Fluminensis službeni je časopis Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Časopis je pokrenuo Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka 1964. godine pod imenom Medicina. Tijekom 2010. godine časopis mijenja ime u Medicina Fluminensis i izlazi u suizdavaštvu Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
Medicina Fluminensis je recenzirani časopis u otvorenom pristupu i izlazi četiri puta godišnje u tiskanom i elektroničkom izdanju. U časopisu se objavljuju znanstveni članci iz svih područja biomedicinskih znanosti čovjeka, uključujući klinička i temeljna istraživanja, javno zdravstvo, povijest medicine, dentalnu medicinu, medicinsku bioetiku i medicinsku edukaciju. Časopis potiče i podupire temeljna i klinička medicinska istraživanja i promiče izvrsnost u medicinskoj edukaciji.
 
Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Časopis je tiskan uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatskog liječničkog sindikata – Podružnica Rijeka. Tiskano izdanje Časopisa dostavlja se članovima Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka. 
 
Medicina Fluminensis indeksirana je u Scopusu. 

 


Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u Medicini Fluminensis dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. 
ISSN (tiskano izdanje) 1847-6864
ISSN (online izdanje) 1848-820X
Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
The Journal of Croatian Medical Association - Rijeka Branch and Faculty of Medicne  - Univerity of Rijeka
 
.