Voditelji studija

VODITELJI STUDIJA
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
 
1. Doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med. – MEDICINA (preklinika)
2. zv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. – MEDICINA (klinika)
3. Izv.prof.dr.sc.. Lara Batičić, dipl. sanit. ing. – MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
 
1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing. – SANITARNO INŽENJERSTVO
 


POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI
 
1. Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. – ABDOMINALNA KIRURGIJA
2. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. – ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA
3. Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med. – BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI
4. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med. – ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
5. Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. – GASTROENTEROLOGIJA
6. Doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med. – GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
7. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. – HITNA MEDICINA
8. Prof. dr. sc. Renata Dobrila- Dintinjana, dr. med. – INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
9. Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. – KARDIOLOGIJA
10. Prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med. – KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM: ISPITIVANJE I PRIMJENA LIJEKOVA
11. Prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. – KLINIČKA RADIOLOGIJA
12. Prof. emeritus Ana Stavljenić Rukavina, dr. med. – MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU
13. Prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med. – MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
14. Izv. prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. – OBITELJSKA MEDICINA
15. Nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med. – OFTALMOLOGIJA
16. Doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. – OPĆA INTERNA MEDICINA
17. Izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med. – OPĆA KIRURGIJA
18. Izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. – ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
19. Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing. – PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI
20. Prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med. – PSIHIJATRIJA
21. Doc. dr. sc. Igor Barković, dr. med. - PULMOLOGIJA
 
 
 
 
 
 
.