Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnicaPročelnica
Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Katedra za Tehnologiju i kontrolu namirnica
Vukovarska 11, 51 000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 214 559 , tel: +385 (0)51 212 865 
 
Studenti se primaju: 
prostorije katedre, uz prethodni dogovorKADROVSKA STRUKTURA:
 
prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
doc. dr. sc. Valerija Majetić Germak, dipl. sanit. ing., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Bojana Lukić, mag. sanit. ing., laborantica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
mr. Saša Šušnić, dipl. sanit. ing., naslovni asistent - vanjski suradnik, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.NASTAVNA AKTIVNOST:
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Uvod u prehrambene tehnologije (3. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane I, (1. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Sustavi sigurnosti hrane (1. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak
Štetne tvari u hrani (1. godina; izborni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane II (2. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Sanitacija u poslovanju s hranom (2. godina, izborni kolegij; voditelj V. Majetić Germek)
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
Prehrambene tehnologije (1. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Nutraceutici (2. godina; redovni kolegij; voditelj V. Majetić Germek)
 
DOKTORSKI STUDIJ ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
Sigurnost hrane (izborni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
 
Na Katedri je do 2020. godine izrađeno i obranjeno 19 eksperimentalnih diplomskih radova, 6 završnih radova, jedan magistarski rad te jedan doktorski rad.
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST
Aktualni znanstveno-istraživački projekti:
 
Istraživački projekt “Utjecaj inovativnih tehnologija na nutritivnu vrijednost, senzorska svojstva i oksidacijsku stabilnost djevičanskih maslinovih ulja iz hrvatskih autohtonih sorti maslina” CROInEVOO; Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HRZZ IP-2020-02 (suradnice Olivera Koprivnjak i Valerija Majetić Germek)
Projekt potpore Uni-Ri-2018 „Analiza novih kompozitnih materijala i biljnih ekstrakata spektroskopskim tehnikama“ (voditelj Srećko Valić, suradnice Olivera Koprivnjak i Valerija Majetić Germek)
Uspostavni istraživački projekt PhytoFarmOL „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline“; Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč, UIP-2017-05-8464 (suradnik Valerija Majetić Germek)
 


Završeni znanstveno-istraživački projekti:
Uspostavni istraživački projekt TYPICRO „Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti“; Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč, UIP-2014-09-1194 (suradnik Olivera Koprivnjak)
"Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi" (2007.-2012.); izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, ugovor br. 062-0580696-0284 (voditelj Olivera Koprivnjak)
"Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja" (2011.-2013.); izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: dr. sc. Jasna Peter-Katalinić (Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci) (suradnik Olivera Koprivnjak)
"Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo - ZOOB" (2011.-2012); izvor financiranja: IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.; suradnik Gradu Vodnjanu - hrvatskom partneru u projektu.
"Biolfish" prekogranični EU INTERREG/CARDS-PHARE projekt jadranske suradnje (2007.-2008.); suradnik Eko Liburniji -  hrvatskom partneru u projektu.
"Valorizacija autohtonih sorti maslina u Istri" (2002.-2005.), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, ugovor br. 0147002, glavni istraživač: dr. sc. Olivera Koprivnjak)
 


Najznačajnije publikacije u razdoblju 2010.-2020.
 
I. Lukić, I. Pasković, P. Žurga, V. Majetić Germek, M. Brkljača, Š. Marcelić, D. Ban, K. Grozić, M. Lukić, Z. Užila S. Goreta Ban: Determination of the Variability of Biophenols and Mineral Nutrients in Olive Leaves with Respect to Cultivar, Collection Period and Geographical Location for Their Targeted and Well-Timed Exploitation, Plants  9(12), 1667 (2020) 
I. Pasković, I. Lukić, P. Žurga, V. Majetić Germek, M. Brkljača, O. Koprivnjak, N. Major, K. Grozić, M. Franić, D. Ban, Š. Marcelić, S. Goreta Ban: Temporal Variation of Phenolic and Mineral Composition in Olive Leaves Is Cultivar Dependent, Plants 9(9), 1099 (2020)
K. Brkić Bubola, M. Lukić, I. Lukić, O. Koprivnjak: Effect of Different Clarification Methods on Volatile Aroma Compound Composition of Virgin Olive Oil. Food Technology and Biotechnology 57 (2019) 503-512.  
I. Pasković, B. Soldo, N. Talhaoui, I. Palčić, M. Brkljača, O. Koprivnjak, V. Majetić Germek, D. Ban, J. Klanjac, M. Franić, P. Žurga, K. Grozić, I. Lukić, S. Goreta Ban: Boron foliar application enhances oleuropein level and modulates volatile compound composition in olive leaves. Scientia Horticulturae. 257 (2019)
I. Lukić, M. Žanetić, M. Jukić Špika, M. Lukić, O. Koprivnjak, K. Brkić Bubola: Complex interactive effects of ripening degree, malaxation duration and temperature on Oblica cv. virgin olive oil phenols, volatiles and sensory quality, Food Chemistry (2017), Volume 232, 610-620.
K. Brkić Bubola, M. Lukić, I. Mofardin, A. Butumović, O. Koprivnjak: Filtered vs. Naturally Sedimented and Decanted Virgin Olive Oil during storage: Effect on Quality and Composition, LWT - Food Science and Technology 84 (2017) 370-377.
V. Majetić Germek, O. Koprivnjak, B. Butinar, L. Pizzale, M. Bučar-Miklavčič, L. S. Conte: Phenols and Volatiles of Istarska bjelica and Leccino Virgin Olive Oils Produced with Talc, NaCl and KCl as Processing Aids, Journal of the American Oil Chemists' Society (2016) 93:1365–1372   
Maja Jukić Špika, Klara Kraljić, Dubravka Škevin, Mirella Žanetić, Olivera Koprivnjak, Miro Katalinić: Effect of Agronomical Factors and Storage Conditions on the Tocopherol Content of Oblica and Leccino Virgin Olive Oils, Journal of the American Oil Chemists' Society 2015, 92 (9), 1293-1301.
O. Koprivnjak, K. Brkić Bubola, U. Kosić: Sodium chloride compared to talc as processing aid has similar impact on volatile compounds but more favourable on ortho-diphenols in virgin olive oil, European Journal of Lipid Science and Technology 2016, 118 (2) 318–324.
O. Koprivnjak: e-udžbenik "Kvaliteta, sigurnost i konzerviranje hrane" (za kolegij „Uvod u prehrambene tehnologije", Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva, 3. godina), (ur. M. Zagorac), Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka, Rijeka (2014) ISBN 978-953-7780-36-4.
V. Majetić Germek, O. Koprivnjak, B. Butinar, L. Pizzale, M. Bučar-Miklavčič, L. S. Conte: Influence of Phenols Mass Fraction in Olive (Olea europaea L.) Paste on Volatile Compounds in Buža Cultivar Virgin Olive Oil, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2013, 61 (25) 5921-5927.
K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, D. Škevin, I. Belobrajić: Chemical and sensorial changes of Croatian monovarietal olive oils during ripening, European Journal of Lipid Science and Technology 2012, 114, 1400–1408.
K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, Influence of filtration on volatile compounds and sensory profile of virgin olive oils, Food Chemistry 132 (2012) 98-103.
O. Koprivnjak, V. Majetić, K. Brkić Bubola, U. Kosić, Variability of Phenolic and Volatile Compounds in Virgin Olive Oil from Leccino and Istarska Bjelica Cultivars in Relation to Their Fruit Mixtures, Food Technology and Biotechnology 50 (2012) 216-221.
O. Koprivnjak, V. Majetić, M. Malenica Staver, A. Lovrić, B. Blagović, Effect of phospholipids on extraction of hydrophilic phenols from virgin olive oils, Food Chemistry 119 (2010) 698-702.
O. Koprivnjak, I. Dminić, U. Kosić, V. Majetić, S. Godena, V. Valenčič, Dynamics of oil quality parameters changes related to olive fruit fly attack, European Journal of Lipid Science and Technology 112/9 (2010) 1033-1040.

 

 

 
.