Informacije o fakultetu

Katedra za stomatološku protetikuPročelnik
Prof.dr.sc. Ivone Uhač, dr.med.dent., redoviti profesor, specijalist stomatološke protetike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tajnica
Linda Rudelić struč. spec. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Katedra za Stomatološku protetiku
Krešimirova 40
51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 345 633, tel: +385 (0)51 345 637, tel: +385 (0)51 345 649
fax: +385 (0)51 345Katedra za stomatološku protetiku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine Medicinskoga fakulteta u Rijeci osnovana je 2000. godine preustrojem Katedre za dentalnu patologiju i stomatološku protetiku. 
Od osnutka Stomatološkog odjela pri Medicinskom fakultetu u Rijeci 1973. godine, svi su stomatološki predmeti  organizacijski bili unutar Katedre za stomatologiju, čiji je predstojnik bio prof. dr. sc. Radomir Tavčar. Voditelj stomatološke protetike bio je prof.dr.sc. Vladimir Volovšek sa Stomatološkog odjela Medicinskog fakulteta u Ljubljani. Ubrzo nakon toga uspostavljena je suradnja sa Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te su kao gosti predavači nastavu održavali prof.dr.sc. Zvonimir Kosovel, prof.dr.sc. Danko Nikšić, prof.dr.sc. Krešimir Kraljević, prof.dr.sc. Stanko Vukovojac, prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov, prof.dr.sc. Vlado Carek i prof.dr.sc. Adnan Ćatović. Uspješna suradnja traje i danas te djelatnici Katedre dio programa specijalizacije iz stomatološke protetike odrađuju u Zagrebu.  Djelatnici:
 
Prof.dr.sc. Ivone Uhač, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Pročelnica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Daniela Kovačević Pavičić, spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Marica Šimunović-Šoškić, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Zoran Kovač, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Robert Antonić, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vlatka Lajnert, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Sunčana Simonić Kocijan, spec.stomatološke protetike; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vesna Fugošić Mesić, dr.med./dr.med.dent., spec.stomatološke protetike; asistent; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Petra Tariba, dr.med.dent., spec.stomatološke protetike, asistent; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Robert Vukman, dr.med.dent., asistent; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.NASTAVNA AKTIVNOST
 
Nastava za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine organizirana je u obliku predavanja, seminara i kliničkih vježbi. U sklopu Katedre održava se nastava iz kliničkih i predkliničkih predmeta:       
 
Obvezni predmeti:
Pretklinička fiksna protetika – voditelj: prof.dr.sc. Ivone Uhač
Pretklinička mobilna protetika – voditelj: izv.prof.dr.sc. Zoran Kovač
Fiksna protetika – voditelj: prof.dr.sc.Ivone Uhač
Mobilna protetika – voditelj: izv.prof.dr.sc. Daniela Kovačević-Pavičić
Gnatologija – voditelj: prof.dr.sc. Renata Gržić
Materijali u dentalnoj medicini – voditelj: izv.prof.dr. Marica Šimunović-Šoškić
Dentalna medicina starije životne dobi – voditelj: doc.dr.sc. Robert Antonić
Menadžment u zdravstvu – voditelj: doc.dr.sc. Vlatka Lajnert
 
Izborni predmeti:
Aspekti kompleksne protetske rehabilitacije – voditelj: izv.prof.dr. Marica Šimunović-Šoškić 
Estetska dentalna medicina – voditelj: prof.dr.sc. Ivone Uhač
Primjena novih tehnologija u dentalnoj medicini – voditelj: izv.prof.dr.sc. Zoran Kovač
Fonacija u stomatološkoj protetici – izv.prof.dr.sc. Daniela Kovačević-Pavičić
Izbor i održavanje opreme, uređaja i instrumentarija ordinacije dentalne medicine – voditelj: doc.dr.sc. Vlatka Lajnert
 
Nastava je organizirana u malim grupama što studentima olakšava svladavanje znanja i vještina nužnih za samostalni rad. Sadržaj nastave trajno se upotpunjuje novim spoznajama u skladu sa razvitkom novih tehnologija i materijala. Nastava se odvija u pretkliničkoj vježbaonici na simulatorima i modelima gdje studenti stječu znanja i vještine potrebne za klinički rad koji se odvija u ordinacijama Klinike za dentalnu medicinu KBC Rijeka. Studenti se postepeno uvode u rad na pacijentima uz konstantni nadzor voditelja vježbi. Na kraju nastavnog procesa studenti su stekli znanja i vještine koje im omogućavaju samostalni klinički rad.ZNANSTVENA AKTIVNOST
 
Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
• 2002-2005. „Posttraumatski stresni poremećaj i funkcija stomatognatog sustava“ 0062059, voditelj prof.dr.sc. Ivone Uhač.
• 2007-2010. “Stanje stomatognatog sustava pacijentica u različitim fazama reproduktivne dobi” 062-0650446-0498, voditelj prof.dr.sc. Renata Gržić.
• 2007-2012. „Etiopatogeneza orofacijalne boli“ 062-0650446-0403, voditelj prof.dr.sc. Ivone Uhač.
 
Projekti Potpore Sveučilišta u Rijeci:
• 2013- „Etiopatogeneza orofacijalne boli“ 13.06.1.2.19, voditelj prof.dr.sc. Ivone Uhač.
• 2013- „Procjena kvalitete života kod ispitanika s funkcijskim poremećajima stomatognatog sustava“ 13.06.1.3.49, voditelj prof.dr.sc. Renata Gržić.


Najvažnije publikacije
 
 
1. Špalj S, Lajnert V, Ivanković L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. 
 
2. Tole N, Lajnert V, Kovačević Pavičić D, Špalj S. Gender, age, and psychosocial context of the perception of facial esthetics. J Esthet Restor Dent. 2014;26:119-30. 
 
3. Simonić-Kocijan, S; Zhao X; Liu W; Wu Y; Uhač, I; Wang K. TRPV1 channel-mediated bilateral allodynia induced by unilateral masseter muscle inflammation in rats. Molecular pain. 2013;9 ; 68-77.  
 
4. Lajnert V, Kovačević Pavičić D, Gržić R, Kovač Z, Pahor Đ, Kuiš D, Simonić-Kocijan S, Antonić R, Bakarčić D. Influences of age and maxillary anterior teeth status on patient's satisfaction with dental appearance and tooth colour.// Gerodontology. 29 (2012) , 2; e674-e679
 
5. Pezelj-Ribarić S, Kqiku L, Brumini G, Urek MM, Antonić R, Kuiš D, Glažar I, Städtler P. Proinflammatory cytokine levels in saliva in patients with burning mouth syndrome before and after treatment with low-level laser therapy.Lasers Med Sci. 2012 Jul 8. 
 
6. Simunović-Soskić M, Pezelj-Ribarić S, Brumini G, Glazar I, Grzić R, Miletić I. Salivary levels of TNF-alpha in patientswith denture stomatitis before and after laser phototherapy. Photomed Laser Surg. 2010 Apr;28(2):189-93
 
7. Ardu S, Braut V, Uhač I, Benbachir N, Feilzer A, Krejci I. Influence of mechanical and chemical degradation on surface gloss of composite resin materials. // American journal of dentistry. 22 (2009) ; 264-268  
 
8. Muhvić-Urek M, Uhac I, Vuksić-Mihaljević Z, Leović D, Blecić N, Kovac Z. Oral health status in war veterans with post-traumatic stress disorder. J Oral Rehabil. 2007 Jan;34(1):1-8.
 
9. Uhac I, Kovac Z, Muhvić-Urek M, Kovacević D, Francisković T, Simunović-Soskić M. The prevalence of temporomandibular disorders in war veterans with post-traumatic stress disorder. Mil Med. 2006 Nov;171(11):1147-9
 
10. Uhac I, Kovac Z, Valentić-Peruzović M, Juretić M, Moro LJ, Grzić R. The influence of war stress on the prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2003 Feb;30(2):211-7