Katedra za otorinolaringologiju



Pročelnik
Prof.dr.sc.Tamara Braut, pročelnik, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Jasminka Šebalj, bacc.oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studenti se primaju: PON-PET: 14-15
 
Katedra za Otorinolaringologiju
Cambierieva 10/17, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 658 168, fax: +385 (0)51 213 963
 


Katedra za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  započela je sa radom akademske  godine 1960., te bilježi dugotrajnu tradiciju akademskog kadra usmjerenog na edukaciju mladih naraštaja kao i znanstvno-istraživačku djelatnost.
 
Djelatnici Katedre surađuju sa znanstvenim i stručnim ustanovama u zemlji kao i međunarodnim ustanovama. Suradnja sa znanstvenim ustanovama iz inozemstva vidljiva je kroz  boravke naših specijalista u centrima izvrsnosti i kroz održavanje pozvanih predavanja. 
Djelatnici Katedre objavljuju radove u časopisima citiranim u tercijaranim publikacijama, koji djeluje pri Klinici za otrinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. Osim objavljivanja radova u časopisima, nastavnici katedre autori su poglavlja udžbenika, kao i udžbenika iz područja otorinolaringologije.
Nastavnici katedre bavili su se i inovativnom djelatnošću u cilju unaprijeđivanja edukativnih metoda . Od 1998 godine profesor Manestar razvijao je modele nosa i paranazalnih sinusa za učenje anatomije i vježbanje funkcionalne endoskopske kirurgije sinusa. Realizaciju je pratila zlatna medalja na međunarodnoj izložbi 2002,  te državna nagrada za tehničku kulturu“Faust Vrančić“ 2006.
 
Znanstvno-istraživačka djelatnost: studijama realiziranim kroz znanstvene projekate, ostvarene potporom nadležnog ministarstva te potporama Sveučilišta i Medicinskog fakulteta Rijeka, kontinuirano  se  radi na istraživanjima u domeni otorinolaringologije.
Suradnjom sa drugim zavodima i katedrama (poglavito dudogodišnja suradnja sa Kliničkim zavodom za patološku anatomiju u vidu translacijskih medicinskih  istraživanja) i suradnjom s drugim fakultetima unutar Sveučilišta, težnja djelatnika katedre jest ostvariti pomake u znanosti.
 


Kadrovska struktura:

Prof.dr.sc.Tamara Braut, pročelnik, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr.sc. Milodar Kujundžić, naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., milodar.kujundzic @medri.uniri.hr
Doc. dr.sc. Marko Velepič, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr.sc. Dubravko Manestar, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Blažen Marijić, dr.sc., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Diana Maržić, dr.sc., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasminka Šebalj, bacc.oec., administrativni djelatnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslovni asistenti

Marica Lidia Mačkić, dr.med.
Filip Tudor, dr.med.
Matej Maršić, dr.med.
Ilinko Vrebac, dr.med.
Goran Malvić, dr.med.
Tatjana Šepić, dr.med.



Nastavna aktivnost:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, 5.godina,
Otorinolariongologija, voditelj prof.dr.sc. Radan Starčević, izvanredni profesor, Redovni kolegij
Alergološka rinologija, voditelj prof.dr.sc.Tamara Braut, Izborni kolegij
Moć mirisa, izvor dobrog raspoloženja, voditelj  prof.dr.sc.Tamara Braut, Izborni kolegij   

 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE  3.godina
Klinička medicina 2 - Otorinolaringologija, voditelj prof.dr.sc.Tamara Braut

 

Izborni predmeti - voditelj izv. prof. Tamara Braut
Naziv predmeta: RINOLOŠKA ALERGOLOGIJA (izborni predmet)
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Razdoblje sudjelovanja: od 2015. do danas
Naziv predmeta: MOĆ MIRISA, IZVOR DOBROG RASPOLOŽENJA (izborni predmet)
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Razdoblje sudjelovanja: od 2014.
Naziv predmeta: HITNA STANJA U OTORINOLARINGOLOGIJI (izborni predmet)
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Razdoblje sudjelovanja: od 2019.

Izborni predmeti - voditelj doc. dr.sc. Marko Velepič, docent
Naziv predmeta: ŽIVOT U TIŠINI (izborni predmet)
Razdoblje sudjelovanja: od 2020.
Voditelj: Doc. dr.sc. Marko Velepič


S ciljem lakšeg svladavanja praktičnog dijela nastave, studentima je  omogučeno  uključivanje u redovita mjesečna rinološka savjetovališta koja se od 2016. godine organiziraju pri Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Rijeka, kao i u subspecijalističke ambulante poput endoskopskih i otomikroskopskih kabineta, onkoloških  konzilija,  te ultrazvučne dijagnostike glave i vrata. Navedenim se želi potaknuti logičko razmišljanje te omogućiti praktičan rad s bolesnicima i više iskustva iz svakodnevne prakse otorinolaringologa, što je teško predočiti  literaturom i predavanjima.
 



Znanstvena aktivnost:

Popis aktualnih projekata 
MOLEKULARNI MARKERI U PREKANCEROZNIM LEZIJAMA I INVAZIVNIM KARCINOMIMA LARINKSA
Na Zavodu je od 2014. godine  aktivan projekt UNIRI potpora,  financiran od strane Sveučilišta u Rijeci, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Tamare Braut, dr. med. naziva ''Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i karcinomu larinksa''. Intenzivno se radi na novim saznanjima o nuklearnom EGFR-u koji do sada nisu objavljeni u literaturi, kao i njegovom odnosu prema EGFR genu. Od 2016. godine, u sklopu projekta, istražuje se i novi dijagnostički  marker - onkofetalni protein IMP3. Svrha je istraživanja, pomoću molekularnih markera unaprijediti ranu detekciju karcinoma larinksa te ih uvrstiti u model bolje evaluacije i odabira terapijskih protokola ovog tumora.
 
Istraživački tim
Prof. dr. sc. Tamara Barut, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof. dr. sc. Mira Krstulja, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr.sc. Milodar Kujundžić, dr. med.,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Blažen Marijić, dr.med., e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr.sc. Andrea Dekanić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Marko Velepič, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Diana Maržić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prim. dr. sc. Šepić Tatjana, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vukelić Jelena, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr.sc. Branko Krišto, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 



Popis završenih projekata u posljednjih deset (10) godina 
 
1. 00622013  -  voditelj  Darko Manestar: ODSUTNOST KARCINOMA DUŠNIKA UZ POJAVNOST KARCINOMA  PLUĆA I GRKLJANA.
 
2. 062-0620228-0195 – voditelj Mitja Velepič: ALERGIJSKE BOLESTI GORNJEG DIŠNOG SUSTAVA I KOMORBIDITET S OSVRTOM NA SPECIFIČNE KLIMATSKE FAKTORE
 
3. 062-0620095-0083 – voditelj Darko Manestar: EGFR – MOLEKULARNI BILJEG U PROCJENI STADIJA I TERAPIJSKOG PROTOKOLA KARCINOMA GLOTISA
 
4. projekt potpomognut sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta i BICRO-a 
(Učilo-model za vježbanje endoskopske funkcionalne kirurgije sinusa (FESS ili FEKS)   POC2_02_10-U-1.
 


Voditelj domaćih projekata
 

Naslov projekta:MOLEKULARNI BIOMARKERI KANCEROGENEZE U SKVAMOZNIM EPITELNIM  LEZIJAMA GRKLJANA 
Vrsta projekta: UNIRI projekti 2018 
Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci,  
Razdoblje trajanja projekta: 2018. – 2021. 
Broj projekta: uniri-biomed-18-121 

Naslov projekta: MOLEKULARNI BIOMARKERI KANCEROGENEZE U SKVAMOZNIM EPITELNIM LEZIJAMA GRKLJANA
Vrsta projekta: UNIRI projekti 2018
Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci,
Razdoblje trajanja projekta: 2018. – 2021.
Broj projekta: uniri-biomed-18-121

 


Popis deset (10) najvažnijih publikacija publiciranih u poslijednjih deset (10) godina.

 
Publikacije:
1. Braut, Tamara; Krstulja, Mira; Manestar Rukavina, Koraljka; Jonjić, Nives; Kujundžić, Milodar; Donadić Manestar, Ines; Katunarić, Miljenko; Manestar, Darko. 
Cytoplasmic EGFR staining and gene amplification in glottic cancer - a better indicator of EGFR-driven signaling?. // Applied immunohistochemistry & molecular morphology. 22 (9) (2014) ; 674-680. 
 
2. Kujundžić, Milodar; Babarović, Emina; Petković, Marija; Pavlović-Ružić, Ira; Čoklo, Miran; Zamolo, Gordana.
Mometasone furoate and nasal vascularisation in allergic patients. Coll Antropol. 2013 Mar;37(1):127-30.
 
3. Manestar, Dubravko; Braut, Tamara; Kujundžić, Milodar; Malvić, Goran; Velepič, Marko; Donadić Manestar, Ines; Matanić Lender, Dubravka; Starčević, Radan.
The effects of disclosure of sequential rhinomanometry scores on post-septoplasty subjective scores of nasal obstruction: a randomised controlled trial. // Clinical otolaryngology. 37 (2012), 3; 176-180. 
 
4. Manestar D, Tićac R, Maričić S, Malvić G, Corak D, Marjanović Kavanah M, Prgomet D, Starčević R. Amount of airflow required for olfactory perception in laryngectomees; A prospective interventional study.
Clin Otolaryngol. 2012 Jan 18. doi: 10.1111/j.1749-4486.2012.02442
 
5. Velepic M, Starcevic R, Ticac R, Kujundzic M, Velepic M. Cartilage palisade tympanoplasty in children and adults: Long term results.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Feb 25.
 
6. Manestar, D.; Tićac, Robert; Velepič, Marko; Braut, Tamara; Manestar Donadić, I.; Manestar, Koraljka; Malvić, G.; Starčević, Radan.
The significance of rhinomanometry in evaluation of postlaryngectomy olfactory rehabilitation by polite yawning technique. // Rhinology. 49 (2011) , 2; 238-42. 
 
7. Velepic M, Starcevic R, Bonifacic M, Ticac R, Kujundzic M, Udovic DS, Manestar D, Malvic G, Zubovic S, Velepic M. The clinical status of the eardrum: An inclusion criterion for the treatment of chronic secretory otitis media in children.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Mar 11.
 
8. Braut, Tamara; Krstulja, Mira; Kujundžić, Milodar; Manestar, Dubravko; Hadžisejdić, Ita; Jonjić, Nives; Grahovac, Blaženka; Manestar, Darko.
Epidermal growth factor receptor protein expression and gene amplification in normal, hyperplastic, and cancerous glottic tissue: immunohistochemical and fluorescent in situ hybridization study on tissue microarrays. // Croatian medical journal. 50 (2009) , 4; 370-379.
 
9. Krstulja, Mira; Car, Alenka; Bonifačić, David; Braut, Tamara; Kujundžić, Milodar.
Nasopharyngeal angiofibroma with intracellular accumulation of SPARC – a hypothesis (SPARC in nasopharyngeal angiofibroma). // Medical Hypotheses. 70 (2008) , 3; 600-604. 
 
10. Kujundžić, Milodar; Cvjetković, Niko; Batinac, Tanja; Hadžisejdić, Ita; Zamolo, Gordana; Velepič, Marko; Brumini, Gordana; Brusić, Sandro. Quantitative analysis of nasal vascularization in allergic patients treated with mometasone furoate. Rhinology. 2007.
 


U studentskoj anketi studentskog lista „Speculum“, Katedra za otorinolaringologiju  zauzela je  četvrto mjesto. Možemo biti i bolji. „Problemski“ baziranom nastavom želimo razviti interes grupe studenata za otorinolaringologiju. Zainterensirane  studente, van redovite satnice, nastavnici katedre  usmjeriti će prema znanstvenom radu u okviru postojećih projekata na Katedri za otorinolaringologiju .

 

 

 

 
.