Informacije o fakultetu

Katedra za ortodonciju


 
Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 
Katedra za ortodonciju
Krešimirova 40
51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 345 638
fax: +385 (0)51 345 630
 

 
Ortodoncija je najstarija specijalistička stomatološka disciplina u svijetu, osnovana 1900. u Sjedinjenim Američkim Državama kao Angle School of Orthodontia. U Hrvatskoj je 1964. godine formirano Hrvatsko ortodontsko društvo i započinje specijalizacija iz ortodoncije kao prva stomatološka specijalizacija i prvo specijalističko stomatološko društvo. Katedra za ortodonciju na Medicinskom fakultetu u Rijeci osnovana je 2014. godine, a organizacijski prethodnici su joj Katedra za stomatologiju (1973.-1988.), Katedra za kliničku pedodonciju (1988.-2008.) te Katedra za dječju stomatologiju i ortodonciju (2008.-2014.). Od osnivanja studija stomatologije u Rijeci 1973. nastavu iz ortodoncije vodili su profesori zagrebačkog Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Vladimir Lapter, prof. dr. sc. Zvonko Poje i prof. dr. sc. Asja Miličić nakon čega su kolegij preuzeli riječki nastavnici prof. dr. sc. Vladimir Cipruš (1983.-1996.), prof. dr. sc. Mario Legović (1996.-2012.) i prof. dr. sc. Stjepan Špalj (od 2012. godine).Djelatnici i suradnici
 
Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., primarijus, dipl. novinar, izvanredni profesor, specijalist ortodont, pročelnik
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof. dr. sc. Ambrosina Michelotti, dr. med. dent., redoviti profesor, specijalist ortodont
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent., docent, specijalist ortodont
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Silvio Ferreri, dr. med. dent., docent, specijalist ortodont
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski, dr. med. dent., poslijedoktorand, specijalizant ortodoncije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Višnja Katić, dr. med. dent., poslijedoktorand, specijalizant ortodoncije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Andrej Pavlić, dr. med. dent., asistent, specijalizant ortodoncije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vjera Perković, dr. med. dent., asistent, specijalist ortodont
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Martina Žigante, dr. med. dent., doktorand
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent., asistent, zamjenica pročelnika
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nastavna aktivnost
 
Na katedri se izvode sljedeći kolegiji: Pretklinička ortodoncija, Klinička ortodoncija, Interdisciplinarna ortodoncija, Dentalna fotografija, Kraniodentofacijalna biometrija, Javnozdravstvena dentalna medicina i Profesije u dentalnoj medicini na diplomskom studiju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine. Svi kolegiji su ujedno i e-kolegiji, a Javnozdravstvena dentalna medicina proglašena je najboljim e-kolegijem za akademsku godinu 2011/2012. na Sveučilištu u Rijeci. 
Djelatnici su gostujući nastavnici na poslijediplomskim studijima na Sveučilištu u Trstu u Italiji i Sveučilištu u Zagrebu te diplomskom studiju na Sveučilištu u Osijeku.
Na katedri se svake godine krajem kolovoza održava International Summer School of Orthodontics, akreditirani program cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 10 dana za polaznike poslijediplomskog studija, specijalizante i specijaliste ortodoncije koji nosi 5 ECTS bodova.
Djelatnici katedre su autori sveučilišnih udžbenika i knjiga Ortodontski priručnik (2012.), Oralna epidemiologija (2015.), Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa (2015.), Priručnik oralne higijene (2017.) te Evidence-based orthodontics (2018.). 
Ortodontski priručnik je javno dostupan kao e-knjiga na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=591935, Oralna epidemiologija na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764648, a Priručnik oralne higijene na adresi: https://bib.irb.hr/datoteka/872177.Prirucnik_oralne_higijene_1.pdf.Znanstvena aktivnost
 
Područja istraživačkog interesa djelatnika katedre su oralna korozija dentalnih biomaterijala, bioaktivni i biointeraktivni dentalni materijali, biometrija, percepcija i bihevioralna dentalna medicina, javnozdravstveni aspekt malokluzija te temporomandibularni poremećaji i orofacijalna bol. 
Istraživanja su financirana putem pet projekata:
„Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata” Hrvatska zaklada za znanost (IP-7500; trajanje 2015.-2019.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: http://arhiva.medri.uniri.hr/~spaljs/ 
„Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-71; trajanje 2019.-2021.), voditeljica dr. sc. Višnja Katić
„Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-22; trajanje 2019.-2021.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
„Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata“, potpora Sveučlilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo (IP9; od 2019), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
„Bioaktivni dentalni materijali - modulacija aktivne matrice radi unapređenja kliničke učinkovitosti i redukcije oštećenja DNK“, potpora Sveučilišta u Rijeci (18.07.2.2.03; trajanje 2018.-2019.), voditeljica dr. sc. Višnja Katić; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/905?controler=projekti
„Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata" potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.2.1.53; trajanje 2013.-2017.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/112?controler=projekti.

Realizirana je suradnja s više institucija iz inozemstva - Laboratorijem za dentalne biomaterijale Sveučilišta u Trstu - Italija, Laboratorijem za nanoinovacije Istraživačkog centra Elettra-Sincrotrone u Trstu, Institutom za kliničku odontologiju Sveučilišta u Oslu - Norveška, Sveučilištima u Cardiffu - Velika Britanija, Bolonji, Padovi te Federico II i Vanvitelli u Napulju - Italija, Johannes Gutenberg u Mainzu - Njemačka, Grazu – Austrija, Jagelonskim Sveučilištem u Krakovu – Poljska, Sveučilištem Semmelweis u Budimpešti, Plovdivu – Bugarska, Ljubljani – Slovenija i Sveučilištem sv. Ćirila i Metoda u Skoplju – Sjeverna Makedonija. Na tim institucijama su kroz periode od nekoliko dana do nekoliko mjeseci boravili djelatnici Katedre. Donacijom softvera Audaxceph (Audax, Ljubljana, Slovenija https://www.audaxceph.com/) omogućen je znanstveno istraživački rad u području kraniodentofacijalne biometrije.

Za potrebe translacijskih medicinskih istraživanja katedra je inicirala osnivanje Banke dentooralnih i perioralnih biouzoraka koja djeluje u sastavu Biobanke TransMedRi: http://biobank.uniri.hr/, Laboratorij za oralnu biologiju i biomaterijale te Laboratorij za kraniodentofacijalnu biometriju.

Djelatnici Katedre su dobili nagrade za znanstvenu i nastavnu izvrsnost. Magda Trinajstić Zrinski proglašena je najboljom mladom znanstvenicom Medicinskog fakulteta u Rijeci u kategoriji kliničkih medicinskih znanosti, dentalne medicine i javnog zdravstva za 2015., a Andrej Pavlić za 2016. godinu. Višnja Katić dobila je nagradu Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost 2019. godine.
Katedra za ortodonciju intenzivno uključuje studente u znanstveno-istraživački rad. Studentica Ana Lukež osvojila je prvu nagrada za e-oralnu prezentaciju na Četvrtom virtualnom svjetskom kongresu studenata dentalne medicine 2014. godine. Dvanaestero studenata su koautori članaka objavljenih u časopisima indeksiranima u bazi Web of Science, što uključuje i istraživanja iz sedam diplomskih radova.Najvažnije znanstvene publikacije
 
1. Rincic Mlinaric M, Durgo K, Katic V, Spalj S. Cytotoxicity and oxidative stress induced by nickel and titanium ions from dental alloys on cells of gastrointestinal tract. Toxicol Appl Pharmacol. 2019;383:114784. (CC, Q1, IF 3,585) 
2. Musa Trolic I, Serdarevic NL, Todoric Z, Budimir A, Spalj S, Otmacic Curkovic H. Corrosion of orthodontic archwires in artificial saliva in the presence of Lactobacillus reuteri. Surf Coat Technol. 2019;370:44-52. (CC, Q1, IF 3,192)
3. Trinajstic Zrinski M, Miljanic S, Peros K, Turco G, Contardo L, Spalj S. Fluoride release and recharge potential of remineralizing orthodontic adhesive systems. Fluoride. 2019;52:397-403. (Q2, CC, IF 1.438)
4. Manevska I, Pavlic A, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Drevensek M, Spalj S. Satisfaction with facial profile aesthetics: are norms overrated? Int J Oral Maxillofac Surg. 2018;47:72-8. (Q1, CC, IF 1.961)
5. Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Neoclassical canons of facial beauty: Do we see the deviations? J Craniomaxillofac Surg. 2017;45:741-7. (Q1, CC, IF: 1.960)
6. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. 2016;86:413-20. (Q1, CC, IF: 1.579)
7. Sasso A, Legovic M, Mady Maricic B, Pavlic A, Spalj S. Secular trend of earlier onset and decelerated development of third molars: Evidence from Croatia. Forensic Sci Int. 2015;249C:202-6. (Q1, CC, IF: 1.950)
8. Lukez A, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. The unique contribution of elements of smile aesthetics to psychosocial well-being. J Oral Rehabil. 2015;42:275-81. (Q1, CC, IF: 1.926)
9. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (Q1, CC, IF: 1.690)
10. Spalj S, Lajnert V, Ivankovic L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (Q1, CC; IF: 2.486)
 
 
.