Katedra za maksilofacijalnu kirurgijuPročelnik
Prof.dr.sc. Margita Belušić-Gobić, dr.med.
 
Tajnica
Irma Dizdarević, mag. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Uredovno radno vrijeme za studente: 
Srijeda 11:00-13:00
Petak 11:00-13:00
 
Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju
KBC Rijeka, Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 218 279Nakon osnivanja Stomatološkog studija u Rijeci 1973. godine počelo je postepeno usklađivanje nastavnog plana i programa s onim na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Među prvim nastavnicima bio je prof. dr. sc. Radomir Tavčar koji je vodio Kolegij "Oralna i čeljusna kirurgija". Prof. dr. sc. Radomir Tavčar, inače liječnik medicine (specijalist maksilofacijalne kirurgije) i stomatologije, bio je osnivač i voditelj djelatnosti maksilofacijalne kirurgije u Rijeci 1965. godine. U vrijeme osnivanja Stomatološkog studija bio je predstojnik Katedre za stomatologiju u čijem su se sastavu organizacijski nalazili i drugi stomatološki predmeti - kolegiji.
Kada je Stomatološki studij kompletiran sa svih pet godišta, stvorila se kadrovska i organizacijska mogućnost izdvajanja pojedinih stomatoloških specijalnosti. Tada je utemeljena Katedra za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju koju do svog umirovljena 1980. godine vodi prof. dr. sc. Radomir Tavčar. 
Iste godine izabran je prof. dr. sc. Branko Žuža, liječnik stomatologije (specijalist oralne kirurgije) za drugog predstojnika Katedre za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju. Prof. dr. sc. Branko Žuža bio je voditelj kolegija "Oralna kirurgija" za studente stomatologije. Voditelj drugog kolegija "Maksilofacijalna kirurgija" u sastavu Katedre za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju, za studente medicine i stomatologije bio je prof. dr. sc. Marijan Car, liječnik medicine (specijalist maksilofacijalne kirurgije). On je 2000. godine postao treći po redu predstojnik Katedre i tu je dužnost obnašao do umirovljenja 2006. godine. 
Početkom 2007. godine pročelnikom Katedre  za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju postaje prof. dr. sc. Mirna Juretić, liječnik medicine (specijalist maksilofacijalne kirurgije). 
Od svog osnivanja i kroz niz slijedećih godina Katedra za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju objedinjavala je djelatnike dvaju različitih studija i specijalnosti: maksilofacijalne kirurge, liječnike Medicine i oralne kirurge liječnike Dentalne medicine. Obzirom da je Klinika za dentalnu medicinu postala sastavnica KBC-a Rijeka to su i sve specijalnosti dentalne medcine organizaciono pripale Klinici, na lokalitetu Rijeka. Nakon što su stečeni potrebni uvjeti, logičnim slijedom iz Katedre za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju formirane su dvije samostalne katedre: Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju (lokalitet Sušak) i Katedra za oralnu kirurgiju (lokalitet Rijeka).
 


Djelatnici i suradnici:

Prof.dr.sc. Robert Cerović, dr.med./dr.dent.med., izv. profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Margita Belušić-Gobić, dr.med
Dr.sc. Ante Lučev, dr.med., predavač, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mate Rogić, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Irma Dizdarević, mag. oec., voditeljica administrativnih poslova, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastavna djelatnost

Djelatnici Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju obavljaju nastavu na dva Sveučilišna studija (Medicina i Dentalna medicina) i na dva Stručna studija (Stručni studij medicinske radiologije i Stručni studij sestrinstva). Nastava iz više redovitih i elektivnih kolegija na nabrojenim studijama organizirana je u obliku predavanja, seminara i vježbi. Uz navedeno, nastavnici Katedre sudjeluju odabranim tematskim cjelinama i u nastavnom programu drugih Katedri (Kirurgija, Dentalna medicina). 
U dodiplomskoj nastavi naglasak je na prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju osnovnih patoloških stanja koja se mogu manifestirati u području lica, usta, vrata imajući u vidu funkcionalno-estetski značaj ovih regija. Upravo radi izrazite specifičnosti ovih dijelova ljudskog tijela posebna pozornost se posvećuje praktičnoj nastavi, a ona se odvija putem vježbi studenata raspoređenih u male grupe. Aktivno prateći i učestvujući u kliničkom dijelu posla djelatnika, specijalista maksilofacijalne kirurgije na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju, studentima se pruža mogućnost da vide različite slučajeve iz domene ove specijalnosti. Takvim pristupom važnom segmentu nastavne djelatnosti kao što je praktična nastava, omogućuje se održavanje, ali i poboljšanje kvalitete nastave i savladavanje vještina neophodnih za budući klinički rad.
 
Studij Medicine
 Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom
Studij Dentalne medicine
 Maksilofacijalna kirurgija
 


Znanstvena djelatnost

 
Uz puni opseg stručnog djelovanja specijalisti Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju su redom i djelatnici Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju, aktivni su i na području znanstvene djelatnosti. Objavili su brojne znanstvene i stručne radove s različitih područja struke od kojih znatan broj u priznatim međunarodnim časopisima. 
Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima je kontinuirano u zemlji i inozemstvu, a pruža mogućnost uključivanja najnovijih znanstvenih spoznaja u stručni rad. 
Većina djelatnika uključeni su kao suradnici u neki od znanstveno-istraživačkih projekata koje financira Ministarstvo znanosti i tehnologije, a bili su aktivni sudionici u jednom vlastitom projektu iz patologije i kirurškog liječenja malignoma usne šupljine i orofarinksa. 
Iako se radi o manjoj Klinici i relativno mladoj kirurškoj grani, na Katedri je izrađeno više magistarskih radova, doktorskih disertacija i velik broj diplomskih radova studenata Medicine i Dentalne medicine što predstavlja doprinos razvoju struke, ali i znanstvenom potencijalu Medicinskog fakulteta u Rijeci.   

 

 
.