Katedra za nuklearnu medicinuPročelnica
izv.prof.dr.sc. Tatjana Bogović Crnčić,dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Mirjana Jug, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Klinički zavod za nuklearnu medicinu (nastavna baza)
KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka
tel./fax.: (051) 658 365
 
Studenti se primaju:
Tajništvo Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu, PON - PET: 13:00 - 14:00U okviru Interne klinike bolnice «Braća dr. Sobol», uz značajan doprinos Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1965. godine osnovan je Radioizotopski laboratorij, koji 1976. godine prerasta u samostalnu organizacijsku jedinicu – Zavod za nuklearnu medicinu, a krajem 2008.g. postaje Klinički zavod za nuklearnu medicinu.
Djelatnici zavoda od samog početka sudjeluju u nastavi na našem Medicinskom fakultetu u okviru Katedre za unutarnje bolesti i nuklearnu medicinu, gdje Nuklearna medicina postaje zaseban kolegij 1994. godine. Samostalna Katedra za nuklearnu medicinu osnovana je 2001. godine. Prvi pročelnik Katedre bio je izv. prof. dr. sc. Anton Burić, zatim od početka 2004. do kraja 2010. g. izv. prof. dr. Aleksandar Smokvina, a od 2011.g. pročelnica je izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković. Od 2019.g. pročelnica je izv.prof.dr.sc.Tatjana Bogović Crnčić.
Danas na Katedri djeluje 4 doktora znanosti, od toga jedan docent, dva u zvanju izv. profesora, a predviđaju se napredovanja u jednog izv. profesora i jednog redovitog profesora te u jednog docenta. 
Na Katedri se izvodi nastava ukupno osam predmeta i to na Studiju medicine, Studiju sanitarnog inženjerstva, Stručnim studijima Radiološke tehnologije, Medicinsko-laboratorijske dijagnostike i Sestrinstva, a sudjelujemo i na postdiplomskim specijalističkim studijima nuklearne medicine, pedijatrije, endokrinologije, radiologije, gastroenterologije, internističke onkologije i doktorskoj školi. Prvi smo u Hrvatskoj ak. godine 2011/2012 uveli kolegij Pozitronska emisijska tomografija na Studij medicine.
Na zavodu su izrađena 4 magistarska i 7 doktorskih radova, a djelatnici Katedre su objavili više od 150 stručnih i znanstvenih radova, te završili 4 samostalna projekta. Kongresnim priopćenjima i pozvanim predavanjima redovito sudjeluju u stručnim i znanstvenim skupovima od 1970. godine, tako i od 1994.g. na međunarodnim trienalnim Kongresima nuklearne medicine (u organizaciji Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu), a od 1996.g i na godišnjim Evropskim kongresima nuklearne medicine. Autori su pojedinih poglavlja u udžbeniku nuklearne medicine na hrvatskom jeziku ("Klinička nuklearna medicina"), kao i udžbeniku "PET/CT u kliničkoj dijagnostici", prvom takvom u Hrvatskoj, prijavljenom na našem fakultetu, a u kojem je jedan od glavnih urednika sa naše katedre.Djelatnici i suradnici:
 
izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac - Ivanković, dr. med., specijalistica nuklearne medicine, izvanredna profesorica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Neva Girotto, dr. med., specijalistica nuklearne medicine, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr. med., specijalistica nuklearne medicine, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
nasl.izv.prof.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med., specijalistica nuklearne med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Hrelja, dr.med.,specijalistica nuklearne med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr.sc.Maja Ilić Tomaš, dr.med. specijalistica nuklearne med., poslijedoktorand, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasna Nekić, dr.med.,specijalistica nuklearne med., naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Leo Fischer, dr.med., naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dea Dundara Debeljuh, mag.phys.,naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivan Pribanić, educ.phys. et math.,naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sonja Rac, bacc. med. techn., vanjski suradnik, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Jug, VŠS, tajnica katedre, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 
Nastavna aktivnost na Medicinskom fakultetu:
 
Medicina (IV g.), Obavezni: Nuklearna medicina, izv.prof. dr.sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr .med.
 
Medicina (III g.), Izborni: Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima u medicini, prof. dr. sc. S. Grbac – Ivanković,dr.med.
 
Medicina (IV g.), Izborni: Pozitronska emisijska tomografija, izv. prof.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
 
Medicine (III g.) Izborni: Radiation Protection of Population and Environment  from Ionizing Radiation Originating from Radionuclides  in Medicine, prof.dr.sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr.med.
 
Medicine (IV g.) Obavezni: Nuclear medicine, izv.prof. dr.sc. Tatjana Bogović Crnčić, dr.med.
 
Sanitarno inženjerstvo (II g.), Izborni: Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima, prof. dr. sc. S. Grbac – Ivanković,dr.med.
 
Nastavna aktivnost na Fakultetu zdravstvenih studija:
 
Stručni studij Medicinske radiologije (III g.), Obavezni: Nuklearna medicina, doc.dr.sc. Neva Girotto
 
Stručni studij Sestrinstva (III g.), Izborni: Da li je radioaktivni pacijent opasan za osoblje i okolinu, izv. prof. Tatjana Bogović Crnčić
 
 


Znanstvena aktivnost:
 
Obranjeni doktorati znanosti i znanstveni magisteriji:
Grbac-Ivanković Svjetlana, doktorska disertacija 2006.
Girotto Neva, magistarski rad 2004.
Antonija Balenović, doktorska disertacija 2011.
Girotto Neva, doktorska disertacija 2011.
Tatjana Bogović Crnčić, doktorska disertacija 2012.
Boris Bonefačić, magistarski rad 2012.
 
U tijeku je izrada jednog te priprema tri prijave doktorske disertacije, kandidata koji su završili ili su pri završetku doktorskog studija.
 


Učešće u projektima:
 
Posljednji samostalni projekt završen je 2001. godine, nakon toga članovi katedre surađuju na domaćim i međunarodnim projektima : "Karcinogeneza u štitnjači i gušavost u Hrvatskoj“, projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (br.134-1342428-2430; 2007-2013. akademik Zvonko Kusić; "Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta, opeklina i autoimunosti", projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (projekt broj 062-0620096-0094), prof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić. MEĐUNARODNA MULTICENTRIČNA STUDIJA EORTC:  „The H10 EORTC/GELA randomized Intergroup trial on early FDG-PET scan guided treatment adaptation versus standard combined modality treatmen in patients with supradiaphragmatic stage I/II Hodgkin's lymphoma“, suradna ustanova KBC Rebro (Prof.dr. I. Aurer), 2009 –danas (Član stručnog tima za PET/CT); Od 2007. g. nije bilo mogućnosti prijave novih Projekata pri Ministarstvu znanosti.
Od 2014. godine do danas članovi katedre sudjeluju na projektima  Sveučilišne potpore Uniri Rijeka te na dva međunarodna projekta iz područja tireologije: SPRINT: The Safety Profile of Radioiodine in the Treatment of differentiated thyroid cancer or hyperthyroidism – A systematic review; Glavni istraživač: doc. Martin Walter, Institut für Nuklearmedizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Departement klinische Forschung, Universität Bern te projekt pri Europskom društvu za nuklearmu medicinu (EANM) pod nazivom European multicentric study on sestaMIBI thyroid scan kojeg vodi Prof. Luca Giovanella (University of Zurich). Od 2019. god. izv. prof. Tatjana Bogović Crnčić voditeljica je projekta: Uloga scintigrafije štitne žlijezde s 99mTc-MIBI u razlikovanju podtipova  amiodaronom  inducirane tireotoksikoze i liječenju, Sveučilišne potpore Uniri Plus Rijeka (broj projekta: : uniri-pr-biomed-19-141495).
 

 
Najvažnije publikacije:
 
Smokvina A, Grbac-Ivanković S., Girotto N., Subat Dezulovic M, Saina G, Miletić Barkovic
M. The Renal Parenchyma Evaluation: MAG3 vs. DMSA 2005, Coll Antropol 29 (2): 315319.
Grbac-Ivanković S., Smokvina A., Girotto N., Licul V. The initial presentation and the outcome of the scintigraphic changes in the first episode of acute pyelonephritis in children – simultaneous evaluation with MAG3 and DMSA. Nuklearmedizin. 2007 ; 46 (4): 129-34.
Girotto N., Smokvina A., Grbac – Ivanković S., Licul V. Effects of background subtraction on differential kidney function measured by static scintigraphy with DMSA and dynamic scintigraphy with MAG3. Nuklearmedizin. 2008;47(1): 43-47.
Rac S, Grbac-Ivanković S. Izračun klirensa bez uzoraka krvi metodom MAG3 u djece i adolescenata- usporedba dviju metoda. Radiološki Vjesnik 2010., br.1, ISSN: 0352-9835
Grazio S, Kusic Z, Cvijetić S, Grubišić F, Balenović A, Nemčić T, Matijević-Mikelić V, Punda M, Sieper J. „Relationship of bone mineral density with disease activity and functional ability in patients with ankylosing spondylitis: a cross-sectional study“. Rheumatol Int 2011; DOI 10.1007/s00296-011-2066-9.
Grbac-Ivanković S., Girotto N., Kukić E., Smokvina A., Balenović A. FDG PET/CT in gynaecological malignancies – first experience. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2011; 38(10) Suppl. 2: OP-511.
Kukić E., Grbac-Ivanković S., Girotto N., Balenović A. Bone scintigraphy and FDG - PET/CT in detection of skeletal metastases in patients with lung cancer. International Symposium on Molecular Imaging and Molecular Therapy. April 23-25, 2012  Novi Sad, Serbia
Bonefačić B., Grbac-Ivanković S. Thyroglobulin levels correlate with the outcome of the radioiodine therapy in patients with multinodular toxic goiter and toxic adenoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2012; 39(10) Suppl. 2: P-142.
Kralik I, Štefanić M, Brkić H, Šarić G, Težak S, Grbac Ivanković S, Girotto N, Štimac D, Rubin O, Salha T, Ivanišević Z, Jurković S, Faj D. Estimated collective effective dose to the population from nuclear medicine diagnostic procedures in Croatia: A comparison of 2010 and 2015. PLoS One. 2017 Jun 29;12(6):e0180057
Jonjić N, Molek-Rajković K, Seili - Bekafigo I, Grbac-Ivanković S; Girotto N, Jurišić D; Zamolo G; Pavlović-Ružić I; Prpić-Massari L. Predictive Value of  Intraoperative Sentinel Lymph Node Imprint Cytology Analysis for Metastasis in patients with with Melanoma. Acta Dermatovenerol Croat 2017, 25(1); 99-106 
Girotto N., Bogović-Crnčić T., Grbac-Ivanković S., Valković-Zujić P. Glomus tumor of the neck detected with 99mTc EDDA HYNIC-TOC. Clin Nucl Med 2017; 42(10):758-60. Melanoma. Acta Dermatovenerol Croat 2017, 25(1); 99-106.
Flego V., Volarić D., Zamolo G., Dekanić A., Stemberger C., Girotto N., Petretić Majnarić S., Divošević S., Bulat Kardum LJ. Primitivni neuroektodermalni tumor pluca s pleuralnim izljevom – prikaz slucaja (Primitive neuroectodermal tumor of the lung with pleural effusion - a case report) Med Jad 2018: 48(3); 161-16 
Dondi M, Rodella C, Giubbini R, Camoni L, Karthikeyan G, Vitola JV, Einstein AJ, Arends BJ, Morozova O, Pascual TN, Paez D; Collaborators (37) Beretta M, Better N, Bouyoucef S, Cabrera Rodríguez  LO, Chalal G, Cittanti C, Cruz C, Cuocolo A, Girotto N, Huong NT, Iqbal SS, Klaipetch A, Marcassa C, Milan E, Mut Bastos F, Naïli Q, Nanayakkara D, Obaldo J, Ouattara TF, Burkina F, Padrón García KM, Peix A, Peña Y, Poyraz NY, Prpic M, Rochela A, Ruiz Castañeda DF, Sciagra R, Scotti  S, Sereegotov E, Sestini S, Sobic Saranovic D, Spuler J, Thientunyakit T, Vangu W, Vitola J, Vuleta G. Inter-reader variability of SPECT MPI readings in low- and middle-income countries: Results from the IAEA-MPI Audit Project (I-MAP) J Nucl Card 2018: Aug 30. [Epub ahead of print]
Klobučar Majanović S., Zelić M., Belančić A., Licul V., Vujičić B. Girotto N., Štimac D. Gastric Electrical Stimulation Improves Symptoms of Diabetic Gastroparesis in Patients on Peritoneal Dialysis – two case reports Perit Dial Int (accepted for publication) Perit Dial Int. 2018 Nov-Dec;38(6):458-462. 
Bonefačić B., Bogović Crnčić T., Ilić Tomaš M., Girotto N., Grbac Ivanković S. The significance of serum thyroglobulin measurement before and after the treatment of toxic nodular goiter with 131I. Nucl Med Comm 2020. in press
Bogović Crnčić T., Ilić Tomaš M., Girotto N., Grbac Ivanković S. Risk Factors for Thyroid Cancer: What Do We Know So Far ? Acta Clin Croat (Suppl 1.) 2020; 59:66-72 Review
Dundara Debeljuh D., Jurković S., Pribanić I., Girotto N., Grbac Ivanković S., Božanić A., Šegota D. Patient radiation dose assessment system for diagnostic nuclear medicine procedures: implementation and first results. Nuclear technology & radiation protection Vol. xxxv, no. 4 (2020)
 
 
 
 

  

 
.