Katedra za neurorehabilitacijuPročelnik
Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Jasmina Štrbac, dipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tome Strižića 3, 51 000 RijekaZavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, KBC Rijeka
Tel. + 385 (0)51 407 120; fax. + 385 (0)51 407 242
 
Studenti se primaju: ponedjeljkom od 9 do 11 satiKatedra za neurorehabilitaciju osnovana je u prosincu 2013. godine u nastavnoj bazi KBC Rijeka, pri Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu.
 
Temelje službe za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, KBC-a Rijeka postavio je još 1954. godine dr. Ferdo Licul, a od 1963. godine započinje s radom i Odjel za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu dječje dobi na lokalitetu Kantrida.
 
Od tada do danas, prateći napredak struke i postavljajući visoke standarde stručnog rada u koji je implementirana edukacija studenata i djelatnika, te znanstveno-istraživački rad, formalno osnivanje Katedre bio je logičan slijed dugogodišnjeg i predanog rada.  
 
Katedra objedinjuje područja fizikalne i rehabilitacijske medicine, s posebnim osvrtom na neurorehabilitaciju odraslih i djece jer je poznato da su oštećenja živčanog sustava glavni uzrok invalidnosti u svijetu i kod nas (incidencija moždanog udara je  500/100 000 stanovnika). Istovremeno ova oštećenja, obzirom na tijek oporavka, zahtijevaju dugotrajnu i intenzivnu neurorehabilitaciju koja se provodi kroz specijalizirane rehabilitacijske programe u multidisciplinarnom timskom radu.
 
Kroz nastavni rad upoznajemo studente sa osnovnim smjernicama opće rehabilitacije, uz posebno prikazivanje specijaliziranog programa neurorehabilitacije odraslih i djece, slijedeći postavke najnovijih smjernica i medicine bazirane na dokazima. Od najnovijih smjernica izdvojili bi primjenu individualne kineziterapije po Bobath konceptu, robotike u neurorehabilitaciji, te primjenu i aplikaciju botulinum toxina u spastični mišić kod centralnog oštećenja živčanog sustava (cerebralna paraliza / spastične pareze mišića različite geneze).
 
Također, studente upoznajemo sa osnovnim načelima fizikalne medicine, uz praktičnu primjenu postupaka fizikalne terapije, iz kojih bi izdvojili vrhunske aparate: Neodimij-Yagmij Laserska terapija visokog intenziteta (HILT), te aparat za terapiju fokusiranim i radijalnim udarnim valovima.
 
Kroz znanstveno - istraživački rad prate se, unaprijeđuju i razvijaju smjernice i rehabilitacijski protokoli kroz sve segmente oštećenja, onesposobljenosti i hendikepa bolesti lokomotornog i živčanog sustava, a kroz implementaciju Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (WHO), te kroz primjenu posebno dizajniranih funkcijskih indexa. Područje od posebnog interesa je povezivanje medicine i tehnike u razvoju i primjeni robotike u neurorehabilitaciji.  Također, kroz znanstveno – istraživačko - nastavni rad njeguju se kontakti sa domaćim i međunarodnim ustanovama (Tehnički fakultet u Sveučilišta u Rijeci; Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije, Ljubljana-Soča).
 
Djelokrug nastavnog rada Katedre za neurorehabilitaciju obuhvaća kliničke entitete neurorehabilitacije, koji su od vodećeg javnozdravstvenog značaja zbog poznate spoznaje općeg starenja populacije, uz povećanje incidencije lokomotornih i živčanih oštećenja koja uvelike dorinose onesposobljenosti i hendikepu bolesnika, što se registrira kroz probleme u aktivnostima svakodnevnog života, te vokacijskim i avokacijskim aktivnostima. Kroz prijavljene izborne predmete studenti stječu teoretska znanja i praktične vještine u pristupu bolesniku kojem je nužno potrebna neurorehabilitacija.Djelatnici i suradnici
 
Pročelnik
Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Naslovni izv.prof. – neuropedijatar
Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim.dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Naslovni docent
Doc.dr. sc. Viviana Avancini-Dobrović, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Naslovni asistenti
Adelmo Šegota, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Miriam Brenčić Cindrić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica
Jasmina Štrbac, dipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Na Katedri za neurorehabilitaciju odvijaju se sljedeći kolegiji:
 
Medicina
Neurorehabilitacija (izborni)
Robotika u neurorehabilitaciji (izborni)
Habilitacija djece s cerebralnom paralizom (izborni)
Amputacija ekstremiteta nije kraj već novi početak (izborni)
Život sa multiplom sklerozom (izborni)
 
.