Katedra za neurokirurgiju


 

Pročelnik
Prof.dr.sc. Darko Ledić, dr.med. - izvanredni profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Jadranka Grubić, struč.spec.oec., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za Neurokirurgiju
Tome Strižića 3, 51 000 Rijeka
tel: +385 (0) 51 407 248, fax: + 385 (0) 51 407 472 
 
Studenti se primaju: 08:00 - 15:00 sati svakog radnog dana
Tajništvo Katedre za neurokirurgiju, SUŠAK
 

Katedra za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci izrasla je shodno razvoju nastavnog procesa i same specijalnosti izdvojivši se od Katedre za kirurgiju, čiji su članovi bili i neki od neurokirurga od samog osnivanja Odjela za neurokirurgiju u KBC Rijeka još početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Nastava iz neurokirurgije odvija se praktično samostalno u sastavu kolegija Kirurgija već desetak godina, kolegij Neurokirurgije se izdvaja implementacijom nove organizacije studija počev od 2008.g., a Katedra je osnovana 2010.g., s ukupno samo četiri člana, dva redovna i dva naslovna nastavnika. Katedru nastojimo povećati i pomlađivanjem prilagoditi potrebama nastavnog i znanstvenog razvitka, te sada ona broji još četiri naslovna suradnika. U vrijeme iznimno brzog razvoja neuroznanosti sa sve jasnijim univerzalnim pristupom golemoj ukupnosti znanja kao dominantnog postignuća čovjekova uma i neograničenim korištenjem tehnoloških napredaka i u medicini i neurokirurgija zauzima značajno mjesto među naglo rastućim strukama i znanostima, čemu se i mi moramo priključiti. Cilj nam je osuvremeniti nastavu ponudom što raznolikijih izbornih kolegija s većim udjelom praktične nastave i studentskim interesima i potrebama budućih mladih liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika prilagođenim subspecijalnostima i aktivnostima iz područja suvremene neurokirurgije, neurotraumatologije i neurorehabilitacije, kao i rastućeg područja neurokirurgije poznih životnih razdoblja. U ovoj namjeri nužnost je povezati se sa što više suradnika s Medicinskog (već ostvarena suradnja s Katedrama za neurologiju, psihijatriju i radiologiju), ali i drugih fakulteta našega i drugih hrvatskih sveučilišta, kako bi našim studentima mogli ponuditi što raznolikiji pristup i što širu lepezu modernih saznanja iz naše i srodnih struka koje se bave proučavanjem živčanog sustava u čovjeka.
 

Djelatnici:
 
Pročelnik:
Prof.dr.sc. Darko Ledić, dr.med. - izvanredni profesor
 
Doc.prim.dr.sc. Dean Girotto, dr.med - docent
Doc.dr.sc. Karlo Houra, dr.med. - docent
 
Tajnica Katedre:        
Jadranka Grubić, struč.spec.oec.
 

Nastavna aktivnost:
 
Katedra za neurokirurgiju vodi ili sudjeluje u nastavnom procesu na sljedećim studijima – sastavnicama Medicinskog fakulteta:
• Studij Opće medicine:
Redovni kolegij V god., Neurokirurgija (voditelj prof.dr.sc. Darko Ledić, dr.med.)
Izborni kolegij, Minimalno invazivni zahvati u kirurgiji  kralješnice (voditelj doc.dr.sc. Karlo Houra, dr.med.)
•Poslijediplomski studij Ortopedije:
Redovni kolegij Neurokirurgija s neurotraumatologijom (voditelj prof.dr.sc. Darko Ledić, dr.med.)
Članovi Katedre za neurokirurgiju sudjeluju u izvođenju nastave iz Kirurgije na sljedećim studijima: Kolegij Kirurgija na Studiju dentalne medicine, Stručnom studiju sestrinstva (redovni i izvanredni), Stručnom studiju fizioterapije
 
 
ZNANSTVENA AKTIVNOST
 
Popis značajnijih radova:
1. Ledic D, Sosa I, Linic IS, Cvijanovic O, Kovacevic M, Desnica A, Banicek I: Vomiting as a reliable sign of concussion, Med Hypotheses, 2012, Jan; 78(1):23-5.
2. Pirjavec A, Lulić , Ković I, Župan Ž, Ledić D: Severe traumatic brain injury after the assault with an axe handle. CollAntropol 36 (1) 339-344, 2012.
3. Girotto D, Ledic D, Strenja-Linic I, Peharec S, Grubesic A: Clinical and medicolegal characteristics of neck injuries, CollAntropol 35 (2011) Suppl 2: 187-190.
4. Girotto D, Ledic D, Bajek G, Jerkovic R, Dragicevic S: efficacy of decompressive craniectomy an treatment of severe brain injury at the Rijeka University Hospital Centre, CollAntropol 35 (2011) Suppl 2: 255-258.
5. Bajek G, Šimić H, Vukas D, Ledić D: Wien KLin Wochenschr (209) 121:745; 2010.
6. Bajek G, Ledic D, Eskinja N, Kolic Z, Girotto D, Stankovic B, Vukas D: Unilateral approach for both-sided lateral decompression, Abstracts of 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh (Morocco), June 19-24, 2005.
7. Štalekar H. Fučkar Ž. Ekl D. Sustic A. Lončarek K. Ledić D. Primary vs secondary wound reconstruction in Gustilo type III open tibial shaft fractures: Follow-up study of 35 cases. Croatia. Croatian Medical Journal. 44(6):746-755, 2003 Dec.
8. Ledić D,  Šustić A, Štalekar H.: Epidemiological and Medicolegal Aspects in Whiplash Injury of the Neck.  2003 International Whiplash Trauma Congress, Denver, Colorado, USA (Abst.book)
9. Štalekar H. Fučkar Ž. Ekl D. Sustic A. Lončarek K. Ledić D. Primary vs secondary wound reconstruction in Gustilo type III open tibial shaft fractures: Follow-up study of 35 cases. Croatia. Croatian Medical Journal. 44(6):746-755, 2003 Dec.
10. Šustić A, Krstulović B, Eškinja N, Zelić M, Ledić D, Turina D: Surgical Tracheostomy Versus Percutaneous Dilational Tracheostomy in Patients with Anterior Cervical Spine Fixation: Preliminary Report.  Spine 2002, Vol. 27, N. 17, pp.1942-1945
 

Sudjelovanje u ranijim, sada zaključenim projektima:
Kontuzija leđne moždine (062019), Glavni istraživač: dr.sc.A. Simonić, red.prof.; Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka (0062)(financiran od MZOŠ Hrvatske)
Sudjelovanje u projektima u tijeku:
Međunarodni zajednički projekt tehnološke kirurške inovacije (voditelj projekta u KBC Rijeka prof.dr.D.Ledić): Novel aproach in lumbar discal hernia surgery – IT Barricaid prosthesis design and implantation; voditelj i koordinator projekta – Intrinsic Therapeutics, Boston, MA, USA (sudionici: KBC Rijeka, KBC Dubrava, Zagreb, UKC Ljubljana – Klinika za ortopediju, US Graz – Neurochirurgische Klinik) (financiran od voditelja projekta – IT Boston, MA, USA)
 
Članovi Katedre su svjesni činjenice da sve medicinske struke i znanstvene discipline moraju biti okrenute čovjeku kao cjelini i  „biću duha“, što je razlog jakog razvoja interdisciplinarnosti kojemu  nastojimo doprinijeti. Razvijamo suradnju s neurokirurzima iz drugih sveučilišnih centara (angažman naslovnih suradnika), sa Psihijatrijskom bolnicom Rab, Katedrama za neurologiju i psihijatriju, Tehničkim fakultetom u Rijeci; surađujemo u društvenim aktivnostima povezanim s neurotraumom (promet, sport), neurorehabilitacijom.
Nastojimo uključiti studente u svoje aktivnosti - planiramo nove i proširujemo postojeće projekte iz neurotraumatologije, neurokirurgije kralješnice i neurorehabilitacije te pozivamo studente da se što više aktiviraju uz mogućnost izrade stručnih radova ili diplomskih radnji na našoj Katedri.
 

   
 


   

 

 
.