Informacije o fakultetu

Nastava na Katedri za molekularnu medicinu i biotehnologiju

Nastava na Katedri za molekularnu medicinu i biotehnologiju 
 

Molekularna medicina i biotehnologija I, Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva, obvezni kolegij, voditelj: prof.dr.sc. Siniša Volarević
 
Kolegij ima za cilj upoznati studente s teorijskim osnovama rekombinantne DNK tehnologije. Nakon uspješno savladanog teorijskog dijela studenti će moći nabrojati i opisati osnovne metode rekombinatne DNK tehnologije. Paralelno s upoznavanjem teorijskih osnova rekombinantne DNK tehnologije i njenih primjena u medicini i biotehnologiji, studenti će u laboratoriju izvesti osnovne metode rekombinantne DNK tehnologije. Nakon izvođenja laboratorijskih vježbi studenti će biti osposobljeni odabrati pravilnu metodu za željeni cilj i analizirati rezultate pojedinih metoda rekombinantne DNK. Osim osnovnog znanja iz područja rekombinantne DNK tehnologije te njene primjene u medicini, biotehnologiji i farmaciji, studenti će biti poticani i na samostalni i kritički pristup novim informacijama. Nastavnik će studentima pružiti smjernice za učenje kroz problemske zadatke, a laboratorijske vježbe će pružiti studentu uvid u osnovne metode rekombinantne DNK tehnologije. Ove tehnike uključuju osnovne metode molekularne biologije i rekombinantne DNK tehnologije kao što su izolacija DNK, RNK i proteina te ligacija odsječka DNK u plazmidni vektor, transformacija i detekcija specifičnih DNK, RNK i proteina (Southern, Northern i Western blot).
 
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Molekularna medicina i biotehnologija II, Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva, obvezni kolegij, voditelj: prof.dr.sc. Siniša Volarević
 
Kolegij Molekularna medicina i biotehnologija II ima za cilj upoznati studente s primjenama rekombinantne DNK tehnologije u medicini i biotehnologiji. Studenti će biti osposobljeni na primjeru pojedinih humanih bolesti, čija je molekularna osnova poznata, navesti i opisati moguću primjenu rekombinantne DNK tehnologije u njihovoj dijagnostici i terapiji. Isto tako će studenti biti osposobljeni nabrojiti i opisati primjene rekombinantne DNK tehnologije u biotehnologiji i farmaceutskoj industriji. 
Nadalje, studenti će biti upoznati s najnovijim dostignućima na polju molekularne medicine i njihovim primjenama u kliničkoj medicini te će biti osposobljeni dovesti u vezu temeljno i primijenjeno istraživanje (sekvenciranje humanog genoma, genska i stanična terapija). 
Nakon pripreme i izlaganja seminarskih tema studenti će dodatno razviti oralne komunikacijske vještine i unaprijediti znanje iz informatičkih tehnologija. Nastavnik će studentima pružiti smjernice za učenje kroz problemske zadatke. Osim toga, studenti će kroz izradu i prezentaciju seminarskog rada, razviti sposobnost samostalne obrade i izlaganja zadane teme te kritičnost, razmatrajući kvalitetu i sadržaj izlaganja seminarskih tema svojih kolega. Nadalje, studenti će razvijati timski rad, rješavati probleme i donositi logične zaključke.
 
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetima, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, izborni kolegi, voditelj: prof. dr. sc. Siniša Volarević
 
Cilj kolegija je upoznati studente s najnovijim spoznajama o regulaciji rasta i diobe stanice na molekularnoj razini. Rast i dioba stanice su temeljni biološki fenomeni koji imaju presudnu ulogu u regulaciji brojnih fizioloških procesa, a njihova poremećena regulacija može dovesti do velikog broja patoloških stanja kao što su razvojni anomalije, maligne bolesti, metaboličke bolesti, itd. Studenti će biti upoznati i s implikacijama ovih spoznaja na razvoj novijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u budućnosti. 
 
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Metode visoke propusnosti u medicinskoj dijagnostici, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, izborni kolegi, voditelj: doc. dr. sc. Ivana Mihalek
 
U predmetu  "Metode visoke propusnosti u medicinskoj dijagnostici" prolazimo  put od osnova molekularne biologije na kojima se metode baziraju,  preko njihovih  fizičkih i računarskih principa rada, do njihovih primjena u kliničkoj dijagnostici i istraživačkoj medicini. Naglasak je na metodama genetskog sekvenciranja (čitavog genoma i čitavog egzoma), iako ćemo se osvrnuti i  na primjene masene spektrometrije. Predmet je koncipiran kao interaktivna radionica, u kojoj se studenti mogu vlastoručno okušati u vizualizaciji podataka i radu s  dijagnostičkim alatima. Studenti se ocjenjuju prema aktivnosti  i mini-prezentacijama  na kraju svakog modula. Radne stranice s prethodnih radionica mogu se pogledati ovdje http://dogmaticcentral.org/teaching.
 
Metode visoke propusnosti u medicinskoj dijagnostici

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 
Prijenos signala u stanici, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina, obvezni kolegij, voditelj: prof.dr.sc. Siniša Volarević
 
Kolegij ima za cilj upoznati studente sa sadašnjim spoznajama u području prijenosa signala u stanici te temeljnim principima prijenosa signala, a posebna pažnja će se posvetiti analizi nekoliko specifičnih signalnih putova. Studenti će biti upoznati i s implikacijama ovih spoznaja na razvoj novijih lijekova koji ciljano moduliraju signalne mehanizme. Kolegij je uvod u veliki broj specijaliziranih predmeta, budući da su svi procesi u stanici regulirani prijenosom signala.

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 

 
.