Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Siniša Volarević, redoviti profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnica
Marija Staničić, mag.oec, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zavod za Molekularnu medicinu i biotehnologiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 197, fax: +385 (0)51 651 197

Studenti se primaju: Biblioteka, PON - PET: 11:00 - 13:00

 


Zavod/Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju osnovan je 2001. god. nakon dolaska prof. dr. sc. Siniše Volarevića na Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.  Zavod aktivno sudjeluje u vrhunskim istraživanjima u područjima molekularne i stanične biologije te genetike. 

Znanstveno-istraživački rad:
Istražujemo jedan od temeljnih bioloških procesa: rast stanice. Rast stanice je ovisan o sintezi proteina koja se odvija na ribosomima. Budući da  pogreška u sintezi ribosoma može poremetiti točnost sinteze proteina te posljedično dovesti do razvoja velikog broja bolesti, pretpostavili smo da u stanicama sisavaca postoje mehanizmi koji otkrivaju pogreške u tom procesu i sprječavaju štetne posljedice. Upotrebom najmodernijih tehnologija manipulacije gena u mišu otkrili smo takav kontrolni mehanizam (Volarević S et al, Science, 2000). U nastavku istraživanja objavili smo da je tumorski supresor p53 ključna komponenta u ovom kontrolnom mehanizmu (Šulić S et al, G&D, 2005). Od 2005. god. do sada karakterizirali smo posljedice pogrešaka u sintezi ribosoma upotrebom nekoliko različitih genetički modificiranih miševa (Panić L et al, MCB, 2006; Panić L et al, Cell Cycle, 2007; Barkić et al, MCB, 2009). Molekularni mehanizmi aktivacije tumorskog supresora p53 pogreškom u sintezi ribosoma te važnost ovog signalnog puta u patogenezi bolesti (posebno zloćudnih tumora) predmet su sadašnjih istraživanja u našem laboratoriju (Donati G et al, Oncogene, 2011; Sideridou M et al, JCB, 2011, Golomb L et al, Mol Cell, 2012).  Opisani rezultati potaknuli su brojne znanstvenike u svijetu na istraživanje opisanog kontrolnog mehanizma, što je već rezultiralo otkrićem njegove uloge u nastanku nekoliko bolesti u ljudi (sindrom Treacher Collins, anemija Diamond-Blackfan i zloćudni tumori). Surađujemo s brojnim vrhunskim svjetskim znanstvenicima (Moshe Oren, Carol Prives, Vassilis Gorgoulis, Manolis Pasparakis, Aristides Eliopoulos, Neil Perkins, Andre Gerber, Matthias Gstaiger, Kiu Liu, Massimo Derenzini, George Thomas i Davor Solter). Razvijamo veliki broj novih reagensa za istraživanje. Posebno mjesto zauzima proizvodnja monoklonskih i poliklonskih protutijela protiv ribosomskih proteina.

 

 
KADROVSKA STRUKTURA:
 
Pročelnik
Prof. dr. sc. Siniša Volarević, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc. dr. sc. Ivana Mihalek, dipl. ing. fizike, naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc.dr. sc. Slađana Bursać, dip. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr. sc. Ines Oršolić, dipl. sanit. ing., znanstveni novak – asistent e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Ivana Matušić, med. lab. Ing., viši laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Miljana Uzelac, bacc. med. lab. diagn., laboratorijski tehničar, laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Marija Staničić, mag.oec,  administrativna tajnica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 
NASTAVNA AKTIVNOST:
 
Molekularna medicina i biotehnologija Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, redovni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Siniša Volarević

Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetima, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Siniša Volarević

Prijenos signala u stanici, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina, redovni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Siniša Volarević

 
Upotreba visokopropusnih metoda genomike i proteomike u medicinskoj dijagnostici, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, izborni kolegi, voditelj: doc. dr. sc. Ivana Mihalek

Opširnije - Nastava na Katedri za molekularnu medicinu i biotehnologiju 

 

 
ZNANSTVENA AKTIVNOST:

·          „Reproduktivna i regenerativna medicina – istraživanja novih platformi i potencijala“ (2017. – 2022.),  Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu. Profesor Volarević – voditelj dijela projekta

·         „Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zloćudnoj preobrazbi stanica“ (2017. – 2021.), Hrvatska zaklada za znanost. Profesor Volarević – voditelj projekta

·        „Karakterizacija mehanizama putem kojih heterozigotna mutacija ribosomskog proteina L24 uzrokuje patološki fenotiop u miša“ (2019. – 2021.), Sveučilište u Rijeci, prof. Volarević – voditelj  
projekta
ZAVRŠENI PROJEKTI:
 
·         “Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka” (2010 – 2013), WP2, Commison of the European Communities (Sedmi okvirni program (FP7) - infrastrukturni projekt). Profesor Volarević, voditelj dijela projekta
·         “Understanding inflammation-associated tumorigenesis for the rational design of novel anti-cancer therapeutic strategies” (2009 – 2012), FP7, European Commission – veliki kolaborativni projekt). Profesor Volarević, voditelj dijela projekta
·         „Odgovor stanica sisavaca na pogrešku u sintezi ribosoma in vivo“(2007 – 2012), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (znanstveni projekt). Profesor Volarević, voditelj projekta
·         „Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina (nastavak projekta)“  (2010 – 2011),  Hrvatski institut za tehnologiju (tehnologijski projekt).Profesor Volarević, voditelj projekta
·         “Regulation of the p53 tumor suppressor by ribosomal proteins in physiological and pathological conditions”(2009 – 2011), Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (1B “Preko granice“).Profesor Volarević, voditelj projekta
·         „Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina miša i čovjeka“ (2006 -2009), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (tehnologijski projekt). Profesor Volarević, voditelj projekta
·         „Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45“ (2002 – 2006), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (znanstvenoistraživački projekt). Profesor Volarević, voditelj projekta
·         „Proizvodnja transgeničnih miševa korištenjem promotora specifičnih za stanice crijeva” (2002 – 2003),PLIVA d.d. Profesor Volarević, voditelj projekta.
·         „Mehanizam djelovanja inhibitora TNF-α“(2001 – 2002), PLIVA d.d.Profesor Volarević, voditelj projekta
·         “The role of ribosome biogenesis in cell cycle progression”(2000 – 2004), Swiss National Science Foundation (SCOPES). Profesor Volarević, suvoditelj projekta
·         „Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti“, Hrvatska zaklada za znanost. Profesor Volarević, voditelj projekta
·         „INFLA CARE, Inflammation and Cancer Research in Europe“, 2009-2011, Commison of the European Communities (Sedmi okvirni program (FP7). Profesor Volarević, voditelj dijela projekta
·         „Uloga ribosomskih proteina L5 i L11 u aktivaciji tumor supresora p53 i patogenezi zloćudnih tumora“(2012.-2015.), Hrvatska zakla za znanost. Profesor Volarević, voditelj projekt
·         „Uloga ribosomskih proteina L5 i L11 u aktivaciji tumor supresora p53 i patogenezi zloćudnih tumora “(2012.-2015.), Hrvatska zakla za znanost. Profesor Volarević, voditelj projekt
·         „Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti“ (2014. - 2018.), Sveučilište u Rijeci. Profesor Volarević – voditelj projekta
 


PUBLIKACIJE U POSLJEDNJIH 10 GODINA:

 1. Oršolić I, Bursać S, Jurada D, Drmić Hofman I, Dembić Z, Bartek J, Mihalek I i Volarević S. Cancer-associated mutations in the ribosomal protein L5 gene dysregulate the HDM2/p53-mediated ribosome biogenesis checkpoint. Oncogene. 2020 Apr;39(17):3443-3457.

2. Bursać S, Prodan Y, Pullen N, Bartek J i Volarević S, Dysregulated Ribosome Biogenesis Reveals Therapeutic Liabilities in Cancer, Trends in Cancer, 2020
 
3. Lindström MS, Jurada D, Bursać S, Oršolić I, Bartek J, Volarević S. Nucleolus as an emerging hub in maintenance of genome stability and cancer pathogenesis. Oncogene, 2018. 
 
4. Bursać S, Jurada D, Volarević S. New insights into HEATR1 functions. Cell Cycle, 2018, 2:1 – 2
 
5. Pelletier J, Thomas G, Volarević S. Ribosome biogenesis in cancer: new players and therapeutic avenues. Nat Rev Cancer, 2018, 18(1): 51 – 63.
 
6. Bublik DR, Bursac S, Sheffer M, Orsolic I, Shalit T, Tarcic O, Kotler E, Mouhadeb O, Hoffman Y, Fuchs G, Levin Y, Volarevic S, Oren M.: A regulatory module involving FGF13, miR-504 and p53 regulates ribosomal biogenesis and supports cancer cell survival, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2017. EPUB ahead of print
 
7. Oršolić I, Jurada D, Pullen N, Oren M, Eliopoulos, Aristides G, Volarević S: The relationship between the nucleolus and cancer: Current evidence and emerging paradigms, 2016., Seminars in cancer biology (1044-579X) 37-38; 36-50
 
8. Eliopoulos AG,  Volarevic S.:  TPL2-NPM-p53 pathway monitors nucleolar stress, Oncoscience, 2015., 11:892-893
 
9. Pauk M, Grgurevic L, Brkljacic J, Kufner V, Bordukalo-Niksic T, Grabusic K, Razdorov G, Rogic D, Zuvic M, Oppermann H, Babitt JL., Lin HJ,Volarevic S, Vukicevic S.:  Exogenous BMP7 corrects plasma iron overload and bone loss in Bmp6-/- mice, 2015, International orthopaedics (0341-2695) 39, 1; 161-172
 
10. Kanellis DC, Bursac S, Tsichlis PN, Volarevic S, Eliopoulos AG.: Physical and functional interaction of the TPL2 kinase with nucleophosmin, Oncogene, 2014., 19:2516-2526
 
11. Golomb L,Volarevic S, Oren M.: p53 and ribosome biogenesis stress: The essentials, Febs letters, 2014., 16:2571-2579
 
12. Bursac S, Donati G, Brdovcak Cokaric M, Volarevic S.: Activation of the tumor suppressor p53 upon impairment of ribosome biogenesis, Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 2014., 6:817-830
 
13. Velimezi G, Liontos M, Vougas K, Roumeliotis T, Bartkova J, Sideridou M, Dereli-Oz A, Kocylowski M, Pateras IS, Evangelou K, Kotsinas A, Orsolic I, Bursac S, Cokaric-Brdovcak M, Zoumpourlis V, Kletsas D, Papafotiou G, Klinakis A, Volarevic S, Gu W, Bartek J, Halazonetis TD, Gorgoulis VG.: Functional interplay between the DNA-damage-response kinase ATM and ARF tumour suppressor protein in human cancer, Nature Cell Biology, 2013., 8:967-977
 
14. Bursac S, Brdovcak Cokaric M, Pfannkuchen M, Orsolic I, Golomb L, Zhu Y, Katz C, Daftuar L, Grabusic K, Vukelic I, Filic V, Oren M, Prives C, Volarevic S.: Mutual protection of ribosomal proteins L5 and L11 from degradation is essential for p53 activation upon ribosomal biogenesis stress, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2012., 50:20467-20472

 
 

 

 

 
.