Zavod za mikrobiologiju i parazitologijuPredstojnica
Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica
Sandra Abramović, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 145 
 


Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju osnovan je 1958. godine. Za prvog predstojnika izabran je prof. dr. sc. Vladimir Bezjak koji je tu dužnost obavljao sve do odlaska 1978. Potom, predstojnikom postaje prof. dr. Zvonimir Gall do 1987., zatim prof. dr. sc. Bernarda Ćorić do 1990. te prof. dr. sc. Miljenko Dorić do 2012. godine, kada je za predstojnicu Zavoda izabrana prof. dr. sc. Maja Abram koja tu dužnost obavlja i danas.
Djelatnici Zavoda sudjelovali su u organizaciji i razvoju bakterioloških laboratorija u tadašnjim bolnicama "Dr. Z. Kučić" (1958.) i "Braće dr. Sobol" (1960.), te pomogli organizirati rad parazitološkog laboratorija i laboratorija za tuberkulozu u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja u Rijeci. I danas, uz stručnu suradnju, Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju KBC-a Rijeka kao i Odjel za mikrobiologiju NZZJZ Primorsko-goranske županije predstavljaju našu nastavnu bazu.
Nastava iz mikrobiologije održava se za studente sveučilišnih studija Medicina i Sanitarno inženjerstvo kao i znanstvenih i stručnih poslijediplomskih studija. Osim toga, pri Zavodu za mikrobiologiju održava se nastava za studente sveučilišnih studija Dentalna medicina i Dentalna higijena pri Fakultetu dentalne medicine te za studente stručnih i sveučilišnih studija Sestrinstva i Primaljstva pri Fakultetu zdravstvenih studija.
Osim nastavne djelatnosti, na Zavodu se od 1967. godine obavljaju stručne mikrobiološke usluge za potrebe zdravstvenih ustanova. Od 1960. godine nastavnici i suradnici Zavoda sudjeluju u znanstveno-istraživačkim projektima. Uz znanstveno-nastavno i stručno osoblje Zavoda pri izvođenju nastavnih i istraživačkih zadataka angažiraju se i studenti kako bi dodatno razvili svoje akademske i stručne kompetencije i vještine.
Od početka rada naša je misija usmjerena na osiguranje izvrsnosti u obrazovanju, istraživanju u području patogeneze bakterijskih infekcija i podizanju stručnih standarda u mikrobiologiji. Ciljevi daljnjeg razvitka nastavne i znanstvene djelatnosti Zavoda su kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave prema uputama iz Bolonjske deklaracije i Europske zajednice, napredovanje u znanstveno-nastavnim zvanjima nastavnika i suradnika, međunarodna znanstvena suradnja. Kontinuirano će se provoditi evaluacija nastave i poboljšavati izvedbeni nastavni programi predmeta pri čemu će se voditi računa o optimalnoj usklađenosti sa znanstveno-stručnim aktivnostima.
 


KADROVSKA STRUKTURA
 
 
Djelatnici:
 
dr. sc. Maja Abram, dr. med., redovita profesorica - trajno zvanje, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., redovita profesorica - trajno zvanje, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., redovita profesorica - trajno zvanje, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., redovita profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med., izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Mateja Ožanič , dipl. san ing., docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Bojana Mohar Vitezić, mag. mikrobiol., docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Mirna Mihelčić, dr. vet. med., poslijedoktorandica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Valentina Marečić, mag. sanit. ing., poslijedoktorandica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
dr. sc. Dolores Peruč, dr. med., poslijedoktorandica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Marin Bajek, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Davorka Repac Antić, dr. med., asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ina Kelava, mag. sanit. ing., asistentica na projektu, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maša Knežević, mag. pharm. inv., asistentica na projektu, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sandra Abramović, tajnica Zavoda, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Gabrijela Begić, mag. med. lab. diagn.,viša laborantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Danica Rebić, bacc. med. lab. diagn., viša laborantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nives Ražnjević, bacc. med. lab. diagn., viša laborantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Oljica, pomoćna teh. suradnica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji
 
MEDICINA
Medicinska mikrobiologija i parazitologija (obvezni), voditelica: prof. dr. sc. Maja Abram
Klinička mikrobiologija (integrirano s kolegijem Zarazne bolesti) (obvezni)
Živjeti pod mikroskopom (izborni), voditelica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
Antibiotici - žrtve vlastitog uspjeha (izbornij), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
Patogeneza zaraznih bolesti (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje
Tuberkuloza - prošlost i sadašnjost (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Britiga Tićac
Primjenjena mikrobiologija (izborni), voditeljica: prof. dr.sc. Marina Šantić
Mehanizam djelovanja probiotičkih mikroorganizama (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
 
MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU
Medical Microbiology and Parasitology (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
SANITARNO INŽENJERSTVO 
Mikrobiologija s parazitologijom (obvezni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Mikrobiologija hrane (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
Mikrobiologija voda (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
Život pod mikroskopom (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Probiotički mikroorganizmi (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Mikrobne zajednice u okolini (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin

Poslijediplomski doktorski studiji
 
DOKTORSKA ŠKOLA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO 
- studijski program „Biomedicina“
Patogeneza bakterijskih infekcija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
Visokopatogeni mikroorganizmi (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić i prof. dr. sc. Alemka Markotić
 
- studijski program „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Mikrobna rezistencija u okolišu (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Prijeteće zoonoze (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
 
BIOMEDICINA 
Stanična mikrobiologija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO 
Čimbenici virulencije bakterija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc.  Maja Abram
Odgovor mikroorganizma na stress (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
Biofilm (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Brigita Tićac
Bioremedijacija: rješenje problema zagađenja uz pomoć mikroorganizama (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
 
 
Poslijediplomski specijalistički studiji
 
 ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA
Klinička mikrobiologija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
HITNA MEDICINA
Klinička mikrobiologija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
 
Osim nastave za studente sveučilišnih dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci nastavnici i suradnici Zavoda uključeni su u nastavu kolegija koji se odvijaju na Fakultetu dentalne medicine te Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Voditelji su sljedećih kolegija:
 
- pri Fakultetu dentalne medicine 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina 
Mikrobiologija s parazitologijom (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena
Osnove oralne mikrobiologije (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
 
- pri Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
 
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Mikrobiologija s parazitologijom (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
Hospitalne infekcije (izborni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje
Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike – sterilizacija i dezinfekcija (izborni), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
 
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Opća mikrobiologija (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
Specijalna mikrobiologija u primaljstvu (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
 
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menađment u sestrinstvu
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi (obvezni), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abam
 
Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo
Prevencija i nadzor infekcija povezan sa zdravstvenom skrbi (obvezni), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje
 
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST

 
Aktualni projekti : 
 
Projekti – potpora Sveučilišta u Rijeci
Francisella – molekularni mehanizmi prilagodbe na stanice amebama (uniri-biomed-18-128), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić
Bakterijska patogeneza – od istraživanja do kliničke primjene (uniri-biomed-18-277), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram
Oportunistički patogeni vodoopskrbnog sustava: novi izazov u obradi voda (uniri-biomed-18-171), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Proširenost i klinički značaj HBs antigenih mutanti virusa hepatitisa B (uniri-biomed-18-215), voditeljica: izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje
 
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-01-2018), voditeljica/mentorica: prof. dr. sc. Marina Šantić.
Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018), voditeljica/mentorica: prof. dr. sc. Marina Šantić
 
Međunarodni projekt
Tulamibe ( CNRS2017-5), Istraživački projekt francuske Agencije za znanost (CNRS), voditelj radnog paketa: prof. dr. sc. Marina Šantić.
 


Završeni projekti u posljednjih deset godina:
 
• Projekt br. 13.06.1.1.07: Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: prof. dr. sc. Maja Abram
• Projekt br. 13.06.1.1.12: Francisella tularensis – unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: prof. dr. sc. Marina Šantić
• Projekt br. 13.06.2.2.60: Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: doc. dr. sc. Ivana Gobin
•  U okviru programa „Stanični i molekularni mehanizmi u odnosima između domaćina i prokariota” br. 062-0621273 (voditelj: prof. dr. sc. Miljenko Dorić) financiranog od MZOS RH na Katedri/Zavodu aktualni su sljedeći projekti:
Patogeneza eksperimentalne legioneloze(062-0621273-1275) - gl. istraživač: prof. dr. sc. Miljenko Dorić
Eksperimentalna perinatalna listerioza(062-0621273-1235) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Maja Abram
Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša (062-0621273-0950) - gl.  istraživačica: prof. dr. sc. Marina Šantić
Ekološki aspekti legioneloza(062-0621273-0952) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Brigita Tićac
Patogeneza eksperimentalne kampilobakterioze(062-0621273-0949) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Darinka Vučković
• U okviru projekta “Upgrading the capacities for Research in Translational Medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka (TransMedRi)”  br. 256686:
WP4 Strenghtening research capacities of clinical microbiology (FP7-REGPOT-2010-5) – voditeljica radnog paketa: prof. dr. sc. Maja Abram
• Znanstveni projekt u sklopu plana upravljanja vodama u 2012. godini (sufinanciran od Hrvatskih voda)
Ekološki aspekti legioneloza, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Brigita Tićac
 


10 NAJZNAČAJNIJIH PUBLIKACIJA U PROTEKLIH 5 GODINA
 
1. M. Knežević, V. Marečić, M. Ožanič, N. Špoljarić, I. Kelava, M. Ćurlin, Y. Abu Kwaik, M. Mihelčić, M. Šantić: Increased Sensitivity of Amoeba-Grown Francisella Specirs to Disinfectants. Microorganisms, 2020, 8, 1260, doi: 10.3390/microorganisms8091260
2. A. Lesar, M. Mušković, G. Begić, M. Lončarić, D. Tomić Linšak, N. Malatesti, I. Gobin: Cationic Porphyrins as Effective Agensts in Photodynamic Inactivation of Opportunistic Plumbing Pathogen Legionella pneumophilla. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 5357, doi: 10.3399/ijms21155367
3. A. Klančnik, I. Gobin, B. Jeršek, s. Smole Možina, D. Vučković, M. Tušek Žnidarič, M. Abram: Adhesion of Campylobacter jejuni Is Increased in Association with Foodborne Bacteria. Microorganisms 2020, 8, 201; doi:10.3390/microorganisms8020201
4. A. Klančnik, K. Šimunović, J. Kovac, O. Sahin, Z. Wu, D. Vučković, M. Abram, Q. Zhang, S. Smole Možina: The Anti-Campylobacter Activity and Mechanisms of Pinocembrin Action. Microorganisms 2019, 7, 657; doi: 103390/microorganisms7120675
5. D. Peruč, B. Tićac, M. Abram, D. Broznić, S. Štifter, M. Malenica Staver, I. Gobin: Synergistic potential of Juniperus communis and Helichrysum italicum essential oils against nontuberculous mycobacteria. Journal of Medical Microbiology, 2019., doi:10.1099/jmm.0.000962 
6. B. Bedenić, M. Slade, L. Žele Starčević, S. Sardelić, M. Vranić-Ladavac, A. Benčić, V. Zujić Atalić, M. Bogdan, M. Bubonja Šonje, M. Tomić-Paradžik, T. Tot, A. Lukić-Grlić, D. Drenjačević, D. Varda-Brkić, D. Bandić-Pavlović, S. Mihaljević, G. Zarfel, M. Gužvinec, R. Conzemius, I. Barišić, A. Tambić-Andrašević: Epidemic spread of OXA-48 beta-lactamase in Croatia. Journal of Medical Microbiology, 2018., doi: 10.1099/jmm.0.000777
7. V. Marecic, O. Shevchuk, M. Ozanic, M. Mihelcic, M. Steinert, A. Jurak Begonja, Y. Abu Kwaik, M. Santic: Isolation of F. novicida-Containing Phagosome from Infected Human Monocyte Derived Macrophages. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, July 2017, vol. 7, article 303
8. M. Potočnjak, P. Pušić, J. Frece, M. Abram, T. Janković, I. Gobin: Three New Lactobacillus plantarum Strains in the Probiotic Toolbox against Gut Pathogen Salmonella enterica Serotype Typhimurium. Food Technology and Biotechnology. 55(1):48-54, 2017
9. M. Ozanic, I. Gobin, M. Brezovec, V. Marecic, Z. Trobonjaca, Y. Abu Kwaik, M. Santic: F. novicida-Infected A. castellanii Does Not Enhance Bacterial Virulence in Mice. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6, Article 56, May 2016
10. M. Ozanic, V. Marecic, Y. Abu Kwaik, M. Santic: The Divergent Intracellular Lifestyle of Francisella tularensis in Evulutionarily Distinct Host Cells. PLOS Pathogens, DOI:10.1371/journal.ppat.1005208, December 3, 2015
 
 
.