Informacije o fakultetu

Zavod za mikrobiologiju i parazitologijuPročelnica
Prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Sandra Abramović, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Studenti se primaju:
kancelarija Katedre, PON - PET: 12:00 - 14:00
 
Zavod za Mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 145, fax: +385 (0)51 651 177
 
Mrežne stranice katedre:


Katedra/Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju osnovana je 1958. godine. Za prvog predstojnika izabran je prof. dr. Vladimir Bezjak koji je tu dužnost obavljao sve do odlaska 1978. Potom, predstojnikom postaje prof. dr. Zvonimir Gall do 1987., zatim prof. dr. Bernarda Ćorić do 1990. te prof. dr. Miljenko Dorić do 2012. godine, kada je za pročelnicu Katedre izabrana prof. dr. Maja Abram koja tu dužnost obavlja i danas.

Djelatnici Zavoda sudjelovali su u organizaciji i razvoju bakterioloških laboratorija u tadašnjim bolnicama "Dr. Z. Kučić" (1958.) i "Braće dr. Sobol" (1960.), te pomogli organizirati rad parazitološkog laboratorija i laboratorija za tuberkulozu u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja u Rijeci. I danas, uz stručnu suradnju, Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju KBC-a Rijeka kao i Odjel za mikrobiologiju NZZJZ Primorsko-goranske županije predstavljaju našu nastavnu bazu.

Nastava iz mikrobiologije održava se za studente sveučilišnih studija medicine, dentalne medicine i sanitarnog inženjerstva kao i znanstvenih i stručnih poslijediplomskih studija. Osim toga pri Katedri za mikrobiologiju održava se nastava na stručnim studijima medicinsko laboratorijske dijagnostike, sestrinstva i  primaljstva Fakulteta zdravstvenih studija kao i nastava iz kolegija sveučilišnog studija “Biotehnologija i istraživanje  lijekova” Odjela za biotehnologiju.  

Osim nastavne djelatnosti, na Katedri/Zavodu se od 1967. godine obavljaju stručne mikrobiološke usluge za potrebe zdravstvenih ustanova. Od 1960. godine nastavnici i suradnici Katedre/Zavoda sudjeluju u znanstveno-istraživačkim projektima. Uz znanstveno-nastavno i stručno osoblje Katedre/Zavoda pri izvođenju nastavnih I istraživačkih zadataka angažiraju se i studenti kako bi dodatno razvili svoje akademske i stručne kompetencije i vještine.

Od početka rada naša je misija usmjerena na osiguranje izvrsnosti u obrazovanju, istraživanju u području patogeneze bakterijskih infekcija i podizanju stručnih standarda u mikrobiologiji. Ciljevi daljnjeg razvitka nastavne i znanstvene djelatnosti Katedre su kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave prema uputama iz Bolonjske deklaracije i Europske zajednice, napredovanje u znanstveno-nastavnim zvanjima nastavnika i suradnika, međunarodna znanstvena suradnja. Kontinuirano će se provoditi evaluacija nastave i poboljšavati izvedbeni nastavni programi predmeta pri čemu će se voditi računa o optimalnoj usklađenosti sa znanstveno-stručnim aktivnostima.
Kadrovska struktura: pročelnik, profesori, docenti, asistenti, administrativno osoblje i laboranti
 
U proteklom su razdoblju predavanja na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju držali sljedeći nastavnici:  prof. dr. Vladimir Bezjak, prof. dr. Zvonimir Gall, prof. dr. Krunoslav Tomić-Karović, prof. dr. Miha Likar, prof. dr. Marija Galinović-Weisglass, prof. dr. Bernarda Ćorić, prof. dr. Janko Makiš, doc. dr. Vinko Šamanić, prof. dr. Tomislav Rukavina i prof. dr. Miljenko Dorić.
 
 
Djelatnici:
 
dr. sc. Maja Abram, dr. med., redovita profesorica, pročelnica Katedre, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Darinka Vučković, dr. med., redovita profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing., redovita profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med., izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Jasenka Škrlin, dr. med., naslovna izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing., izvanredna profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mateja Ožanič , dipl. san ing.,znanstvena novakinja - asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirna Mihelčić, dr. vet. med., znanstvena novakinja - asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Valentina Marečić, mag. sanit. ing., znanstvena novakinja - asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marin Bajek, dr. med.,asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolores Peruč, dr. med., asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sandra Abramović,tajnica Katedre, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Topić,viša laborantica
Diana Jurčić-Momčilović, bacc. med. lab. diagn., viša laborantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gabrijela Begić, mag. med. lab. diagn.,viša laborantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mirjana Oljica,pomoćna laborantica
Ivanka Crevar,spremačica
 

 

Nastavna aktivnost: popis svih kolegija po studijima uz naznaku da li se radi o redovnom ili izbornom kolegiju (uz naznaku tko je voditelj kolegija)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina (redoviti studij) 

Medicinska mikrobiologija i parazitologija (obvezni kolegij), voditelica: prof. dr. sc. Maja Abram

Klinička mikrobiologija (integrirano s kolegijem Zarazne bolesti) (obvezni kolegij)

Živjeti pod mikroskopom (izborni kolegij), voditelica: prof. dr. sc. Darinka Vučković

Antibiotici - žrtve vlastitog uspjeha (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram

Patogeneza zaraznih bolesti (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje

Tuberkuloza - prošlost i sadašnjost (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Britiga Tićac

Primjenjena mikrobiologija (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr.sc. Marina Šantić


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina (redoviti studij) 

Mikrobiologija s parazitologijom (obvezni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram


Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo (redoviti studij) 

Mikrobiologija s parazitologijom (obvezni kolegij), voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Gobin

Mikrobiologija hrane (obvezni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić

Mikrobiologija voda (obvezni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić

Život pod mikroskopom (izborni kolegij), voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Gobin


Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina 

Stanična mikrobiologija (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Maja Abram


Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

Čimbenici virulencije bakterija (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc.  Maja Abram

Odgovor mikroorganizma na stress (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Darinka Vučković

Biofilm (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Brigita Tićac

Bioremedijacija: rješenje problema zagađenja uz pomoć mikroorganizama (izborni kolegij), voditeljica: prof. dr. sc. Marina Šantić

 Aktualni projekti : 

Projekt: Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije, nositeljica potpore: prof. dr. sc. Marina Šantić

Projekt br. 13.06.1.1.07: Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: prof. dr. sc. Maja Abram

Projekt br. 13.06.1.1.12: Francisella tularensis – unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: prof. dr. sc. Marina Šantić

Projekt br. 13.06.2.2.60: Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze – potpora Sveučilišta u Rijeci, nositeljica potpore: doc. dr. sc. Ivana Gobin

 

 
Završeni projekti u posljednjih deset godina

U okviru programa „Stanični i molekularni mehanizmi u odnosima između domaćina i prokariota” br. 062-0621273 (voditelj: prof. dr. sc. Miljenko Dorić) financiranog od MZOS RH na Katedri/Zavodu aktualni su sljedeći projekti:

Patogeneza eksperimentalne legioneloze(062-0621273-1275) - gl. istraživač: prof. dr. sc. Miljenko Dorić

Eksperimentalna perinatalna listerioza(062-0621273-1235) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Maja Abram

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša (062-0621273-0950) - gl.  istraživačica: prof. dr. sc. Marina Šantić

Ekološki aspekti legioneloza(062-0621273-0952) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Brigita Tićac

Patogeneza eksperimentalne kampilobakterioze(062-0621273-0949) - gl. istraživačica: prof. dr. sc. Darinka Vučković

U okviru projekta “Upgrading the capacities for Research in Translational Medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka (TransMedRi)”  br. 256686:

WP4 Strenghtening research capacities of clinical microbiology (FP7-REGPOT-2010-5) – voditeljica radnog paketa: prof. dr. sc. Maja Abram

Znanstveni projekt u sklopu plana upravljanja vodama u 2012. godini (sufinanciran od Hrvatskih voda)

Ekološki aspekti legioneloza, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Brigita Tićac

Projekt br. 0062023 “Eksperimentalna Listeria monocytogenes infekcija u trudnoći” (2002.-2006.) - gl.  istraživačica: prof. dr. sc. Maja Abram, financiran od MZOS RH

Projekt br. 0062024 “Patogeneza eksperimentalne legioneloze” (2002.-2006.) - gl. istraživač: prof. dr. sc. Miljenko Dorić,  financiran od MZOS RH

Projekt br. 0062050 “Antilipopolisaharidna imunost na Klebsiella infekcije” (2002.-2006.) - gl. istraživač: prof. dr. Tomislav Rukavina,  financiran od MZOS RH

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt “Otpornost i virulencija bakterija roda Campylobacter” (2004.-2005.) - gl. istraživačica: prof.dr. sc. Maja Abram, financiran od MZOS RH

 Najvažnije publikacije u periodu od 2005.-2015.  
 

1. Bubonja-Šonje, Marina; Matovina, Mihaela; Škrobonja, Ivana; Bedenić, Branka; Abram, Maja: Mechanisms of carbapenem resistance in multi drug resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from a Croatian hospital. Microbial drug resistance. 21(3):261-269, 2015

2. Jones, SC; Price, CT; Santic, M; Abu Kwaik Y.: Selective requirement of the shikimate pathway of Legionella pneumophila for intra-vacuolar growth within human macrophages but not Acanthamoeba.  Infection and immunity. 87(9):294-315, 2015

3. A. Brunn, M. Mihelcic, M. Carstov, L. Hummel, F. Frank; A.Schmidt, L. Saupe, O. Utermöhlen, M. Deckert:  IL-10, IL-4, and STAT6 Promote an M2 Milieu Required for Termination of P0106-125-Induced Murine Experimental Autoimmune Neuritis. American journal of pathology. 184:2627-2640, 2014  

4. M. Janković, M. Samaržija, I. Sabol, M. Jakopović, V. Katalinić Janković, L. Zmak, B. Tićac, A. Marušić, M. Obrovac, J. van Ingen: Geographical distribution and clinical relevance of non-tuberculosis mycobacteria in Croatia. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 17(6):836-841, 2013

5. M. Bubonja Šonje, E. Mustač, A. Brunn, M. Deckert, M. Abram: Listeriosis in pregnancy: case report and retrospective study. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 26(3):321-323, 2013

6. M. Šantić, M. Ožanič, V.  Semić, G.  Pavoković, V.  Mrvčić Y. Abu Kwaik: Intra-Vacuolar Proliferation of F. Novicida within H. Vermiformis. Frontiers in cellular and infectious microbiology,  2:1-7, 2011

7. C. T. D. Price, T. Al-Quadan, M. Šantić, I. Rosenshine, Y. Abu Kwaik: Host Proteasomal Degradation Generates Amino Acides Essential for Intracellular Bacteria Growth. Science, 334(6062):1553-1557, 2011

8. M. Bubonja Šonje, J. Giacometti, M. Abram: Antioxidant and antilisterial activity of olive oil, cocoa and rosemary extract polyphenols. Food Chemistry, 127:1821-1827, 2011

9. B. Tićac, R. Tićac, T. Rukavina, P. Gregorović Kesovija, D. Pedisić, B. Maljevac, R. Starčević. Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010

10. I. Gobin, P. R. Newton, E. L. Hartland, H. J. Newton: Infections caused by nonpneumophila species of Legionella. Reviews in Medical Microbiology, 20(1):1-11, 2009

11. I. Gobin, M. Šuša, G. Begić, E.L. Hartland, M. Dorić: Experimental Legionella longbeachae infection in intratracheally inoculated mice. Journal of Medical Microbiology, 58:723-730, 2009

 
 
.