Informacije o fakultetu

Katedra za medicinsku informatikuPročelnica
Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Vedrana Marinac Topić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za medicinsku informatiku, web: http://mi.medri.hr
Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 255
 


Katedra za informatiku osnovana je 1993. godine, no nastava iz kolegija Medicinska informatika se neprekinuto održavala od 1979. godine. Dolaskom prof. dr. sc. Mladena Petrovečkoga krajem 1998. godine Katedra dobiva svog prvog člana koji u lipnju 1999. postaje prvim pročelnikom. U ožujku 2005. Katedra se preimenuje u Katedru za medicinsku informatiku, čime se usklađuje sa svjetskim standardima nastave medicinske informatike. Danas Katedra broji sedam djelatnika.
 
Nastava Katedre odvija se na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, te stručnim i poslijediplomskim doktorskim i specijalističkim studijima.
Nastavno gradivo obuhvaćeno je udžbenikom „Medicinska informatika“ (Medicinska naklada, Zagreb, 2009., ur. J. Kern J i M. Petrovečki), kojeg su, uz ostale, autori i svi djelatnici Katedre. Sadržaji kolegija svakom se akademskom godinom prilagođavaju novim spoznajama i razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, te potrebama i zahtjevima studenata.
U sklopu aktivnosti Katedre djeluje Science Trek Journal Club, znanstveni klub cjeloživotne izobrazbe nastavnika i studenata iz područja medicinske informatike, znanstveno-istraživačke metodologije i računalne obradbe podataka, ali i ostalih područja znanosti.
 
Znanstvena područja koja se ponajviše izučavaju na Katedri su medicinska informatika, statistička metodologija istraživanja, teorija oblikovanja znanstvenoga rada i znanstvenoistraživačka čestitost. Uspješnost bavljenja znanstvenim radom potvrđuje se velikim brojem objavljenih radova u uglednim indeksiranim časopisima.
Projekti pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH su „Pojavnost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskog vlasništva u biomedicini“ i „Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva“ (prof. dr. sc. M. Petrovečki) te „Prevalence and attitudes towards plagiarism in biomedical publishing“ (doc. dr. sc. L. Bilić-Zulle) koji financira Međunarodna udruga za etiku objavljivanja COPE. Projekti ostvareni u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci su „Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci“ (prof. dr. sc. S. Prijić-Samaržija) i "Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke" (prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle).
Dio znanstvene djelatnosti Katedre iz područja medicinske informatike ostvaruje doc. dr. sc. Gordana Brumini kroz istraživanja zdravstvenih informacijskih sustava i primjenu e-učenja.
 
 


Kadrovska struktura:

Pročelnica
Prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, dipl. inž. spec. med. biokemije, izvanredni profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof. fizike i kemije, izvanredni profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl. psiholog, profesor, docent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  
Dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psiholog, profesor, viši asistent
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  
Prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike, vanjska suradnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem., vanjska suradnica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Vedrana Marinac Topić, bacc. inf., tajnica, administrator mrežnih stranica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastavna aktivnost: 

Sveučilišni studiji
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinska informatika, Redovni, prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle
Uvod u e-učenje, Izborni, prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinska informatika, Redovni, prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle
Digitalni slikovni zapisi u dentalnoj medicini , Izborni, prof. dr. sc. Gordana Brumini

Poslijediplomski studiji
Doktorski studij "Biomedicina"Metode medicinske informatike u istraživanju, Redovni, Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
Poslijediplomski specijalistički studij "Interna medicina", Medicinska informatika, obvezni, prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
Poslijediplomski specijalistički studij "Obiteljska medicina", Informatika za liječnike opće medicine, Izborni, prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u zdravstvu", Računalna pismenost i statistika, Izborni, prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u zdravstvu", Poslovni i zdravstveni informacijski sustavi, Redovni, prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
Poslijediplomski specijalistički studij "Ortopedija", Medicinska informatika za specijalizante , Izborni, prof. dr. sc. Mladen Petrovečki
 


Znanstvena aktivnost:
 
Popis završenih projekata:
Projekt (br. 0062044) „Pojav¬nost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskog vlasništva u biomedicini“ – voditelj prof. dr. sc. Mladen Petrovečki, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Projekt (br. 062-0000000-3552) „Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva“ – voditelj prof. dr. sc. Mladen Petrovečki, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Međunarodni projekt „Prevalence and attitudes towards plagiarism in biomedical publishing“ (Učestalost i stavovi prema plagiranju u objavljivanju u biomedicini) – voditeljica doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle, financiran od Međunarodne udruge za etiku objavljivanja, COPE (The Committee on Publication Ethics)
Projekt „Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci“ – voditeljica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, financiran od Sveučilišta u Rijeci
 
Popis aktivnih projekata:
Projekt (br. 829-10-1229) "Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke" - voditelj prof. dr. sc. Mladen Petrovečki, financiran od Sveučilišta u Rijeci
 
 
Popis 10 najvažnijih publikacija katedre u posljednjih 10 godina:
 
1. Pupovac V, Fanelli D.  Scientist admitting to plagiarism: A meta-analysis of surveys. Sci Eng Ethics. 2014;21(5):1331-52
2. Marušić A, Petrovečki M. Check all manuscripts. In: Science publishing: How to stop plagiarism. Nature. 2012;481:22.
3. Baždarić K, Bilić-Zulle L, Brumini G, Petrovečki M. Prevalence of Plagiarism in Recent Submissions to the Croatian Medical Journal. Sci Eng Ethics. e-pub 2011;DOI:10.1007/s11948-011-9347-2.
4. Pupovac V, Bilić-Zulle L, Mavrinac M, Petrovečki M. Attitudes toward plagiarism among pharmacy and medical biochemistry students – cross-sectional survey study. Biochemia Medica 2010;20(3):307-13.
5. Mavrinac M, Brumini G, Bilić-Zulle L, Petrovečki M. Construction and validation of Attitudes Toward Plagiarism Questionnaire. Croat Med J 2010;51:195-201.
6. Bilić-Zulle L, Ažman J, Frković V, Petrovečki M. Is there an effective approach to deterring students from plagiarizing? Sci Eng Ethics 2008;14:139-47.
7. Brumini G, Ković I, Zombori D, Lulić I, Petrovečki M. Nurses' attitudes towards computers: cross sectional questionnaire study. Croat Med J 2005;46:101-7.
8. Bilić-Zulle L, Frković V, Turk T, Ažman J, Petrovečki M. Prevalence of Plagiarism among medical students. Croat Med J 2005;46:126-31.
9. Frković V, Skender T, Dojćinović B, Bilić-Zulle L. Publishing Scientific Papers Based on Master's and Ph.D. Theses from a Small Scientific Community: Case Study of Croatian Medical Schools. Croat Med J 2003;44:107-11.
10. Petrovečki M, Scheetz MD. Croatian Medical Journal introduces culture, control, and the study of research integrity. Croat Med J 2001;42:7-13.