Katedra za kirurgijuPročelnik
Prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, izvanrednii profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Edita Radlović, bacc. oec. (Sušak), Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rosana Grbčić (Rijeka), Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Studenti se primaju:
Tajništvo Katedre za kirurgiju (Rijeka i Sušak), PON - PET: 10:00 - 14:00
 
Katedra za Kirurgiju - lokalitet Sušak
Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 407 474, fax: +385 (0)51 407 377
Katedra za Kirurgiju - lokalitet Rijeka
Krešimirova ulica br. 42, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 658 684, fax: +385 (0)51 213 734
 SURGICAL APPROACHES IN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Surgical Approaches in Traumatology and Orthopedics (with cadaveric lab)
Dept. of Anatomoy, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, October 20-22, 2016
 Osnivanje Medicinskog fakulteta u Rijeci prati izbor prvih nastavnika iz kirurgije -  Ante Medanića i Janka Komljenovića. Predstojnikom Katedre i Klinike za kirurgiju u bolnici Braće dr. Sobol postaje 1962. godine Andrija Longhino, zaslužan za razvoj kirurških odjela s užim specijalnostima (abdominalni,  torakalni, vaskularni, traumatološki, urološki, neurokirurški i odjel za plastičnu kirurgiju). Kirurgiju sušačke Bolnice od 1962. godine do svoje smrti 1984. vodi Vinko Frančišković. Svojim radom dao je snažan poticaj razvoju urologije te torakalne, eksperimentalne i kardiovaskularne kirurgije, a osnovao je i odjele za plastičnu kirurgiju te dijalizu i transplantaciju. U  suradnji s pionirom riječke imunologije Šimom Vlahovićem priprimio je i  1971. izveo prvu transplantaciju bubrega u Hrvatskoj.

Osnivanjem Kliničkog bolničkog centra 1984. povezuju se kirurški odjeli bolnice u Rijeci i na Sušaku te Odjel za dječju kirurgiju na Kantridi u jedinstvenu kiruršku kliniku. Za voditelja je imenovan Vladimir Šustić, a nakon njegove smrti 1985.-1986. Kliniku vodi Andrija Longhino.
Od 1986. Katedru i Kliniku za kirurgiju vodi Antun Škarpa, koji objedinjuje kirurške specijalnosti u  jedinstvene odjele. 
Svi djelatnici Katedre i Klinike dali su značajan doprinos liječenju ranjenika tijekom Domovinskog rata, a velik broj djelatnika je u mobilnim kirurškim timovima sudjelovao i u zbrinjavanju ranjenika na bojišnicama.

Od 1997. pročelnik Katedre i predstojnik Klinike je Željko Fučkar. To je doba označeno daljnjim napretkom  kirurških metoda i revitalizacijom Odjela za kardijalnu kirurgiju (1998.), razvojem  i unaprijeđenjem  modernih operacijskih tehnika (mikrovaskularna kirurgija, laparoskopija,  perkutani i endoskopski urološki zahvati, ESWL), kao i osnivanjem Centra za liječenje opeklina. Iz Katedre se 2001. izdvaja anesteziologija i ranimacija.

Od 2005. do 2014. dužnost pročelnika Katedre obnaša Miljenko Uravić, koji uz unaprijeđenje stručnog rada na  Klinici potiče i edukaciju. U suradnji s Markom Zelićem  organizira Napredni tečaj iz laparoskopske kirurgije kolona radi edukacije specijalista digestivne kirurgije iz zemalja srednje i istočne Europe. Organiziraju se i tečajevi kirurške obrade i šivanja rana te kardiokirurgije. Iz Katedre se 2006. godine izdvaja urologija, a 2010. i neurokirurgija.

Od 2014. godine pročelnik Katedre je Tedi Cicvarić. Djelatnost Katedre je usmjerena k poboljšanju kvalitete nastave na  studijskim programima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija. U nastavnoj aktivnosti angažiraju se  svi djelatnici Klinike, sukladno planu razvoja Sveučilišne bolnice. U izradi su programi specijalističkih poslijediplomskih studija za pojedine kirurške ogranke. Nastavlja se  organizacija međunarodnih tečaja, među ostalima i Teaching Clinicians to Teach i Teaching Professionals to Teach (organizator Tedi Cicvarić) za nastavnike cijelog Sveučilišta. Unaprijeđuje se međunarodna suradnja s fakultetima iz Slovenije, Makedonije i Austrije te potiče aktivnost djelatnika Katedre na domaćim i međunarodnim tečajevima (AO Trauma) trajne edukacije. Djelatnici Katedre aktivno su sudjelovali u šest znanstvenih projekata, napisali dvadesetak poglavlja u međunarodnim i domaćim udžbenicima, objavili preko tisuću znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja. Na Katedri su obranjena 34 doktorata i 41 magisterij.
 


Djelatnici:

Pročelnik Katedre: 
 
1. Prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. Šef Katedre, redoviti prof.
2. Mr.sc. Andrej Angelini, dr. med. Naslovni asistent, Pula
3. Izv.prof.dr.sc. Darko Anić, dr. med. Naslovni izvanredni profesor, reiz.
4. Doc. dr. sc. Đordano Bačić, dr. med. Docent
5. Ban Antony, dr. med. Naslovni asistent, Pula
6. Doc.dr.sc. Bekić Marijo, dr. med. Naslovni docent
7. Izv.prof.dr.sc. Grbas Harry, dr. med. Izvanredni profesor
8. Doc.dr.sc. Grebić Damir , dr. med. Docent
9. Izv.prof. dr. sc. Aldo Ivančić, dr. med.Izvanredni profesor
10. Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med. Redoviti profesor
11. Doc. dr. sc. Lovasić Franjo, dr. med. Docent
12. Izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.Izvanredni profesor
13. Doc. dr. sc. Harry Nikolić, dr. med. Docent, reiz.
14. Izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.Izvanredni profesor
15. Doc.dr.sc. Pirjavec Mahić Aleksandra, dr.med.  Naslovni docent
16. Dr.sc. Gržalja Nikola, dr. med. Asistent
17. Mr.sc. Gluhačić Bojan, dr. med. Naslovni asistent, Pula
18. Gusić Nadomir, dr. med. Naslovni asistent, Pula
19. Damir Štiglić, dr. med. Asistent
20. Kršul Dorian, dr. med. Asistent
21. Doc.dr.sc. Bukvić Nado Naslovni docent – reiz.
22. Bosak Veršić Ana, dr. med. Naslovni poslijedoktorand
23. Dr.sc. Sršen Medančić Suzana, dr.med. Naslovni poslijedoktorand
24. Dr.sc. Marin Marinović, dr. med. Poslijedoktorand
25. Bazdulj Edo, dr. med. Naslovni asistent
26. Car Peterko Ana, dr. med. Naslovni asistent
27. Ćepić Ivica, dr. med. Naslovni asistent
28. Ćorić Ivan, dr. med. Naslovni asistent
29. Durut Čupev Iva, dr. med. Naslovni asistent
30. Gospić Marko, dr. med. Naslovni asistent
31. Grgurev Mirko, dr. med. Naslovni asistent
32. Hasandić Damir, dr. med. Naslovni asistent
33. Ivanac Danijel, dr. med. Naslovni asistent
34. Jerković Ante, dr. med. Naslovni asistent
35. Juranić Damir, dr. med. Naslovni asistent
36. Doc. dr. sc. Jurišić Davor Naslovni docent
37. Karlović Damir, dr. med. Naslovni asistent
38. Komen Simona, dr. med. Naslovni asistent
39. Kunišek Leon, dr. med. Naslovni asistent
40. Laginja Danijel, dr. med. Naslovni asistent
41. Lalić Strahimir, dr. med. Naslovni asistent
42. Lekić Vitlov Veronika, dr. med. Naslovni asistent
43. Doc.dr.sc. Lovrić Zvonimir, dr. med. Naslovni docent
44. Ljubačev Aleksandra, dr. med. Naslovni asistent
45. Mr.sc. Grgo Martinović, dr. med. Naslovni asistent
46. Mihaljević Domagoj, dr. med. Naslovni asistent
47. Mr.sc. Mirković Igor, dr. med. Naslovni asistent, Pula
48. Mr.sc. Močenić Dejvis, dr. med. Naslovni asistent, Pula
49. Osman Salem, dr. med. Naslovni asistent
50. Pećanić Sanja, dr. med. Naslovni asistent
51. Sinožić Aleksandra, dr. med. Naslovni asistent
52. Dr.sc. Vukelić Jelena, dr. med. Naslovni poslijedoktorand
53. Traub Ivan, dr. med. Naslovni asistent
54. Zrnić Boris, dr. med. Naslovni asistent
 


Nastavna aktivnost:

Na Katedri se odvijaju slijedeći kolegiji:
 
MEDICINA
Kolegij Kirurgija (redovni studij, voditelj Prof.dr.sc.Tedi Cicvarić)
Izborni predmet:
Laparoskopija u abdominalnoj kirurgiji (Prof.dr.sc.Harry Grbas)
Kirurško liječenje cerebrovaskularne bolesti (Izv. prof. dr. sc. Miljenko KovačevićMiljenko Kovačević)
Hitna stanja u medicini II, V godina (Izv. prof. dr. sc. Miljenko KovačevićMiljenko Kovačević)
 

DENTALNA MEDICINA
Klinička medicina 3
Kirurgija  (redovni studij, voditelj Doc.dr.sc. Igor Medved))

Nastavni tekstovi
Prof.dr.sc.Harry Grbas:
„Laparoskopija u abdominalnoj kirurgiji“, autorizirano predavanje (odobreno od Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci dana 28.02.2012.g., Klasa:003-06/12-02/78; Ur.broj:2170-24-01-12-1)
 Znanstveni projekti:

Projekti:
1. „Epiduralna analgezija i stanična imunost u bolesnika s kolorektalnim karcinomom“, šifra projekta: 062-0620096-0092 voditelj prof.dr.sc Vesna Golubović - suradnik prof.Uravić
2. „Uloga MR kolangiopankreatografije u dijagnostici bilijarne opstrukcije“, šifra projekta: 062-1080232-0504  voditelj prof.dr.sc.D.Miletić - suradnik prof. Uravić
3. „Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti“, šifra projekta: 098-0982464-2393, voditelj prof.dr.sc. K.Pavelić - suradnik doc.Jurišić
4. „Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta, opeklina i autoimunosti“ , šifra projekta: 062-0620096-0094, voditelj prof.dr.sc Ines Mrakovčić - suradnik doc.Grbas
5. “Utjecaj vantjelesnog krvotoka na apoptozu miokardijalnih stanica”, šifra projekta: 0062046, voditelj doc.dr.sc.O.Šimić. – suradnik doc.Kovačević
6. “Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena”, šifra projekta: 062-0620063-0060, voditelj Prof.dr.sc D.Vitezić –suradnik doc. Kovačević 
Publikacije u posljednjih 10 godina:

1. Uravić M, Milotić F, Raguz K, Depolo A, Rahelić V, Bačić G, Jerković V, Šapina J, Pehar D, Kraljik D: Penetrating Liver War Injury: A report on 172 Cases. Military Medicine. 2003 May; 168(5):419-421(CC)
2. Uravić M, Depolo A, Dobrila-Dintinjana R, Petrošić N, Grbas H, Miletić D, Tomše Z, Kaštelan Z: Ergebnisse der Chirurgischen Therapie bei 268 Patienten Mit Einem Pankreaskarzinom ( Outcome of 268 Patients with pancreatic carcinoma treated surgically). Zentralbl Chir.2004.Apr; 129(2):125-9.Pmid:15106045 (CC)
3. Cicvarić T, Sustić A, Miletić D, Veselko M, Mozetic V, Spanjol J. Endoscopic evacuation of a hematoma resulting from strain injury of the medial head of the gastrocnemius muscle.Arthroscopy. 2006 Aug;22(8):912 (CC)
4. Kovačević M, Šimić O, Jonjić N, Štifter S: Apoptosis and cardiopulmonary bypass. J Cardiac Surgery 2007; 22(2):129-34. (CC)
5. Jurisic D, Kirin I, Rabic D, Dojcinovic B, Coklo M, Zamolo G: The role of telomerase activity in psoriatic skin lesions. Med Hypotheses 2007;68:1093-5 (CC)
6. Grbas H, Mrakovcic-Sutić I, Depolo A, Radosevic-Stasic B: Perforin expression in peripheral blood lymphatic cells of patients subjected to laparoscopic of open cholecystectomy Mediators Inflamm.2009:125152.doi:10.1155/2009/125152.Epub 2009 May 7 (CC)
7. Kovacevic M, Jonjic N, Stalekar H, Zaputovic L, Stifter S, Vitezic D:Apoptotic cell death and rupture of abdominal aortic aneurysm.Med Hypotheses. 2010 May;74(5):908-10 (CC)
8. Uravic M, Zelić M, Petrošić N, Sotošek-Tokmadžić V, Štimac D, Šustić A: Effect of Pyloric Dilatation on Gastric Emptying after Pylorus-preserving Pancreaticoduodenectomy. Hepato-Gastroenterology.2011;58:2144-2147. (CC)
9. Bačić Đ, Uravić M, Bačić R, Šutić I, Petrošić N:Augmentation of Regulatory T Cells (CD4+CD25+Foxp3+) Correlates with Tumor Stage in Patients with Colorectal Cancer. Coll.Antropol.2011;35 Suppl.2:65-8 (CC)
10. Zelić M, Štimac D, Mendrila D, Sotošek-Tokmadžić V, Fišić E, Uravić M, Šustić A:Influence of preoperative oral feeding on stress response after resection for colon cancer. Hepato-Gastroenterology, 2012 Jul;59(117):1385-9 (CC)

 


Bogatu povijesti  Katedre za kirurgiju uz  nastavnu aktivnost obilježila je i znanstvenu aktivnost, te stručno razvojna postignuća od razvoja transplantacijske kirurgije bubrega, gušterače, jetre, razvoja kardiovaskularne medicine te suvremenih metoda liječenja u svim specijalnostima, posebno minimalno invazivne kirurgije i laparoskopske kirurgije. Redovito se održavaju internacionalni tečajevi:Napredni tečaj iz laparoskopske kolorektalne kirurgije, Napredni AO Trauma tečaj, Tečaj radiofrekventne ablacije srca.


Katedra i njeni djelatnici aktivno sudjeluju u tranlacijskim projektima  u okviru Medicinskog fakulteta u suradnji s drugim Katedrama i Zavodima.

 

 

 
.