Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemijuPredstojnik
Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing.med.biokem., redoviti profesor u trajnom zvanju 
elektronička pošta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica
Vesna Topić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
 
 
Studenti se primaju 
kancelarija Zavoda, PON - PET 11:00–13:00Zavod za kemiju i biokemiju počinje raditi u ljeto 1957., izborom dr.sc. Eugena Cerkovnikova, tadašnjeg redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu, za redovitog profesora kemije i biokemije Medicinskog fakulteta u Rijeci. Godine 1958. prof.dr.sc. Eugen Cerkovnikov imenovan je za predstojnika Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do 1975. kad odlazi u mirovinu. Za novu predstojnicu imenovana je prof.dr.sc. Vera Gall-Palla, koja na toj dužnosti ostaje do svog umirovljenja 1983. Nakon toga za predstojnicu je imenovana prof.dr.sc. Mladena Kirigin. Prof.dr.sc. Mladena Kirigin ostaje na dužnosti predstojnice Zavoda do svog umirovljenja 1992., kada na tu dužnost stupa prof.dr.sc. Čedomila Milin i ostaje na njoj do svog umirovljenja 2015. Prof.dr.sc. Jadranka Varljen je vršitelj dužnosti predstojnice Zavoda do 2017., kada je za predstojnika Zavoda imenovan prof.dr.sc. Robert Domitrović. 
 
Prof.dr. Eugen Cerkovnikov 1958. okuplja kemičare regije i osniva Hrvatsko kemijsko društvo podružnicu za Rijeku i Istru. Tradicija je održana i nastavlja se do danas. Aktivnost društva proširila se i na Hrvatsku udrugu kemijskih inženjera i tehnologa, Rijeka i Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Rijeka. Danas u prostorijama našeg Zavoda djeluju sva tri društva zajedno.
 
Zavod je značajno preuređen 1994. Uz obnovu instalacija, napravljena je i preraspodjela prostorija čime je Zavod dobio svoju priručnu biblioteku i veći laboratorijski prostor za znanstveno-istraživački rad.
 
Redovita nastava za prve studente upisane u prvu godinu studija Opća medicina iz Kemije (predavanja, seminari i vježbe) počinje 1957., a nastava iz Biokemije počinje u jesen 1958. Od tada do danas otvarani su novi studiji (dentalna medicina, sanitarno inženjerstvo, medicinsko laboratorijska dijagnostika i tehnološka radiologija) i na svim razinama studiranja (preddiplomski, diplomski, stručni i doktorski studiji) uvodi se i održava nastava iz skupine kemijskih i biokemijskih kolegija.
 
U akademskoj godini 2017/18. uvodi se nastava iz kemije za Studij medicine na engleskom jeziku, a od akademske godine 2018/2019. uvodi se i nastava iz biokemije za Studij medicine na engleskom jeziku.
 
Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 11. rujna 2018. godine donijeta je odluka o promjeni naziva Katedre za kemiju i biokemiju u Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju. Novi naziv bolje opisuje poziciju i ulogu Katedre kao ustrojbene jedinice Medicinskog fakulteta u području biomedicine. Također, naziv je usklađen s nazivom srodnih katedri na ostalim medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj.
 


KADROVSKA STRUKTURA: 
 
Predstojnik 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović,dipl.ing.med.biokem., redoviti profesor u trajnom zvanju
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Zamjenik predstojnika 
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Nastavno osoblje 
 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović,dipl.ing.med.biokem., redoviti profesor u trajnom zvanju
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof.dr.sc. Srećko Valić, prof. fizike i kemije, redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel, dr.med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Lara Batičić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Jelena Marinić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Mirna Petković Didović, dipl.ing.kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Damir Klepac, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc.Sunčica Buljević, dipl.san.ing., poslijedoktorand, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Iva Vukelić, dipl.san.ing., poslijedoktorand, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Iva Potočnjak, mag.san.ing., asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nenastavno osoblje 
 
Vesna Topić, tajnica Zavoda, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Hrvoje Križan, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Roberta Ogrizović, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ana-Maria Blečić, mag.san.ing., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dolores Kovačić, kemijski tehničar
  


NASTAVNA AKTIVNOST
 
Sveučilišni studiji
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
Medicinska kemija i biokemija I - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Biokemija II - obvezni kolegij – prof.dr.sc. Robert Domitrović
Oksidacijski stres i antioksidansi - izborni kolegij – prof.dr.sc. Robert Domitrović
Prehrana izvor zdravlja i bolesti - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Lara Batičić 
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of MEDICINE IN ENGLISH
Medical Chemistry and Biochemistry I - compulsory course – Gordana Čanadi Jurešić, PhD, Asocc. Professor 
Biochemistry II - compulsory course – Dijana Detel, PhD, Assocc. Professor
Nutrition - A Source of Health and Disease - elective course – Lara Batičić, PhD Assocc. Professor 
Oxidative Stress and Antioxydants -  elective course – Robert Domitrović, PhD, Full Professor
 
Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
Opća i anorganska kemija - obvezni kolegij – doc.dr.sc. Mirna Petković Didović
Organska kemija - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Fizikalna kemija - obvezni kolegij – prof.dr.sc. Srećko Valić
Analitička kemija - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić
Biokemija - obvezni kolegij – doc.dr.sc. Jelena Marinić
Metali u biološkim procesima - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Toksikologija hrane i prehrane - izborni kolegij – doc.dr.sc. Jelena Marinić
 
Diplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
Instrumentalne metode - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić
Prehrana i zdravlja - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Dijana Detel
Napredna primjena računala u ekosustavima - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić
Odabrana poglavlja kemije polimera - izborni kolegij – prof.dr.sc. Srećko Valić
Kvasac kao modelni organizam u izučavanju bioloških membrana - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 
Cjeloživotno učenje
Osnove fizikalne kemije - razlikovni kolegij – doc.dr.sc. Mirna Petković Didović
 
 
DOKTORSKA ŠKOLA „Biomedicina i zdravstvo“ 
 
Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu - obvezni kolegij – doc.dr.sc. Ita Hadžisejdić i doc.dr.sc. Koviljka Matušan Ilijaš (suradnici – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić)
 
Primjena istraživačkih metoda u znanstvenom radu - Analiza proteina III: 2D elektroforeza proteina, masena spektrometrija; analiza lipida i vitamina: tankoslojna/ plinska/ tekućinska kromatografija – obvezan kolegij, (suradnik izv.prof.dr.Dalibor Boznić)
 
Nanočestice kao nosači lijekova - izborni kolegij – doc.dr.sc. Damir Klepac
 
 
DOKTORSKA ŠKOLA „Biomedicina i zdravstvo“ - studijski program  Zdravstveno-ekološko inženjerstvo
 
Karakterizacija i degradacija polimernih materijala - izborni kolegij – prof.dr.sc. Srećko Valić
 
Matematičko i računalno modeliranje ekoloških sustava – izborni kolegij – izv.prof.dr.Dalibor Boznić 
 
Proteomika u istraživanju toksičnosti okolišnih agensa - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 
DOKTORSKA ŠKOLA „Biomedicina i zdravstvo“ – studijski program  Dentalna medicina
Svojstva i učinak dentalnih biomaterijala – izborni kolegij – prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić (suradnica doc.dr.sc. Mirna Petković Didović)
 
 
Nastavnici Katedre voditelji su sljedećih kolegija koji se odvijaju na FAKULTETU DENTALNE MEDICINE SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Medicinska kemija - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Lara Batičić 
Biokemija - obvezni kolegij – izv.prof.dr.sc. Dijana Detel
Uvod u dentalne materijale - izborni kolegij – doc.dr.sc. Mirna Petković Didović.
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of DENTAL MEDICINE IN ENGLISH
Medical Chemistry - compulsory course – Lara Batičić, PhD, Assocc. Professor 
Biochemistry - compulsory course – Dijana Detel, PhD, Assocc. Professor
Introduction to Dental Materials - elective course – Mirna Petković Didović, PhD, Assistant Professor
 
 
Nastavnici Katedre voditelji su sljedećih kolegija koji se odvijaju na FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 
STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Laboratorijska dijagnostika - obvezni kolegij – prof.dr.sc. Robert Domitrović
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
Crijevna mikrobiota - obvezni kolegij – doc.dr.sc. Jelena Marinić
 
Diplomski sveučilišni studij sestrinstvo MANAGEMENT U SESTRINSTVU 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Moć prehrane - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 
Diplomski sveučilišni studij FIZIOTERAPIJA
Dijetetičke metode i pravilna prehrana - izborni kolegij – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić


 
ZNANSTVENA AKTIVNOST:
Aktualni znanstveni projekti
 
Znanstveno-istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci
 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović
Projekt uniri-biomed-18-30 – Interakcija lijekova i fitokemikalija in vitro i in vivo: uloga FOXO signalnog puta
 
Prof.dr.sc. Srećko Valić
Projekt uniri-prirod-18-299 – Analiza novih kompozitnih materijala i biljnih ekstrakata spektroskopskim tehnikama
 
Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel
Projekt uniri-biomed-18-114 – Uloga novootkrivenih proteaza u razvoju i progresiji tumora debelog crijeva
Izv.prof.dr.sc. Dalibor Broznić
Projekt uniri-biomed-18-155-1304 – Razvoj novih analitičkih metoda u analizi ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u tlima maslinika Primorsko-goranske županija
 
Doc.dr.sc. Damir Klepac
Projekt uniri-tehnic-18-294 – Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima
 
Dr.sc. Iva Potočnjak 
Projekt uniri-mladi-biomed-20-17 – Modulacija MEK-ERK MAPK signalnog puta u CP-induciranoj mitofagiji u bubrezima
 
Bilateralni projekt Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom
 
Izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Projekt IPS-2020-01-7418  – Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava". Slovensko-hrvatski bilateralni projekt Projekt HRZZ-a. Voditeljica hrvatskog dijela – izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 


POPIS NAJVAŽNIJIH PUBLIKACIJA u periodu 2016.–2021. (JCR Impact Factor)
 
Malenica, Mladenka; Vukomanović, Marija; Kurtjak, Mario; Masciotti, Valentina; dal Zilio, Simone; Greco, Silvio; Lazzarino, Marco; Krušić, Vedrana; Perčić, Marko; Jelovica Badovinac, Ivana; Wechtersbach, Karmen; Vidović, Ivona; Baričević, Vanja; Valić, Srećko; Lučin, Pero; Kojc, Nika; Grabušić, Kristina. Perspectives of microscopy methods for morphology characterisation of extracellular vesicles from human biofluids. Biomedicines 9 (2021) 603. (IF = 6,081) 
Verbanac, Donatella; Čeri, Andrea; Hlapčić, Iva; Shakibaei, Mehdi; Brockmueller, Aranka; Krušlin, Borut; Ljubičić, Neven; Baršić, Neven; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Rumora, Lada; Somborac-Bačura, Anita; Štefanović, Mario; Ćelap, Ivana; Demirović, Alma; Petlevski, Roberta; Petrik, József; Grdić Rajković, Marija; Hulina-Tomašković, Andrea; Rako, Ivana; Saso, Luciano; Barišić, Karmela. Profiling colorectal cancer in the landscape personalized testing-advantages of liquid biopsy. International Journal of Molecular Science 21 (2021) 4327. (IF = 5,923)
Kurek, Mia; Benbettaieb, Nasreddine; Ščetar, Mario; Chaudy, Eliot; Repajić, Maja; Klepac, Damir; Valić, Srećko; Debeaufort, Frédéric; Galić, Kata. Characterization of food packaging films with blackcurrant fruit waste as a source of antioxidant and color sensing intelligent material. Molecules 26 (2021) 2569. (IF = 4,411)
Kurek, Mia; Benbettaieb, Nasreddine; Ščetar, Mario; Chaudy, Eliot; Elez-Garofulić, Ivona; Repajić, Maja; Klepac, Damir; Valić, Srećko; Debeaufort, Frédéric; Galić, Kata. Novel functional chitosan and pectin bio-based packaging films with encapsulated Opuntia-ficus indica waste. Food Bioscience 41 (2021) 100980. (IF = 4,24) 
Vidotto, Monica; Mihaljević, Branka; Žauhar, Gordana; Vidović, Elvira; Maltar-Strmečki, Nadica; Klepac, Damir; Valić, Srećko. Effects of γ-radiation on structure and properties of poly(lactic acid) filaments. Radiation Physics and Chemistry 184 (2021) 109456. (IF = 2,858)
Peruč, Dolores; Broznić, Dalibor; Maglica, Željka; Marijanović, Zvonimir; Karleuša, Ljerka; Gobin, Ivana. Biofilm degradation of nontuberculous mycobacteria formed on stainless steel following treatment with immortelle (Helichrysum italicum) and common juniper (Juniperus communis) essential oils. Processes 9 (2021) 362. (IF = 2,847)
Čanadi Jurešić, Gordana; Ćurko-Cofek, Božena; Barbarić, Martina; Mumiši, Nermina; Blagović, Branka; Jamnik, Polona. Response of Saccharomyces cerevisiae W303 to iron and lead toxicity in overloaded conditions. Current Microbiology 78 (2021) 1188–1201. (IF = 2,179)
Broznić, Dalibor; Petković Didović, Mirna; Rimac, Vladimir; Marinić, Jelena. Sorption and leaching potential of organophosphorus insecticide dimethoate in Croatian agricultural soils. Chemosphere 273 (2020) 128563. (IF = 7,086) 
Vukelić, Iva; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Potočnjak, Iva; Domitrović, Robert. Luteolin ameliorates experimental colitis in mice through ERK-mediated suppression of inflammation, apoptosis and autophagy. Food and Chemical Toxicology 145 (2020) 111680. (IF = 6,023)
Potočnjak, Iva; Marinić, Jelena; Batičić, Lara; Šimić, Lidija; Broznić, Dalibor; Domitrović, Robert. Aucubin administered by either oral or parenteral route protects against cisplatin-induced acute kidney injury in mice. Food and Chemical Toxicology 142 (2020) 111472. (IF = 6,023)
Justinić, Iva; Katić, Ana, Uršičić, Deni; Ćurko-Cofek, Božena; Blagović, Branka; Čanadi Jurešić, Gordana. Combining proteomics and lipid analysis to unravel Confidor stress response in Saccharomyces cerevisiae. Environmental Toxicology 35 (2020) 346–358. (IF = 4,119)
Potočnjak, Iva; Šimić, Lidija; Gobin, Ivana; Vukelić, Iva; Domitrović, Robert. Antitumor activity of luteolin in human colon cancer SW620 cells is mediated by the ERK/FOXO3a signaling pathway. Toxicology In Vitro 66 (2020) 104852. (IF = 3,5)
Peruč, Dolores; Tićac, Brigita; Broznić, Dalibor; Maglica, Željka; Šarolić, Mladenka; Gobin, Ivana. Juniperus communis essential oil limit the biofilm formation of Mycobacterium avium and Mycobacterium intracellulare on polystyrene in a temperature-dependent manner. International Journal of Environmental Health Research 29 (2020) 1–14. (IF = 2,849)
Križanović, Stela; Stanzer, Damir; Mrvčić, Jasna; Hanousek-Čiča, Karla; Kralj, Elizabeta; Čanadi Jurešić, Gordana. Lipid Composition of Sheffersomyces stipitis M12 strain grown on glycerol as a carbon source. Food Technology and Biotechnology 58 (2020) 203–213. (IF = 2,115)
Bober, Patrycja; Pfleger, Jiří; Pašti, Igor A.; Gavrilov, Nemanja; Filippov, Sergey K.; Klepac, Damir; Trchová, Miroslava; Hlídková, Helena; Stejskal, Jaroslav. Carbogels: carbonized conducting polyaniline/poly(vinyl alcohol) aerogels derived from cryogels for electrochemical capacitors. Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 1785–1796. (IF = 11,301)
Potočnjak, Iva; Šimić, Lidija; Vukelić, Iva; Domitrović, Robert. Oleanolic acid attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity in mice and chemosensitizes human cervical cancer cells to cisplatin cytotoxicity. Food and Chemical Toxicology 132 (2019) 110676. (IF = 4,679)
Ivanoska-Dacikj, Aleksandra; Bogoeva-Gaceva, Gordana; Valić, Srećko. ESR spectroscopy as a new method to analyze the synergy between two different nanofillers dispersed in an elastomer matrix. Polymer Testing 73 (2019) 293–299. (IF = 3,275) 
Lukešová, Mirka; Švajdlenková, Helena; Reuter, Daniel; Valić, Srećko; Loidl, Alois; Bartoš, Josef. Spin probe interaction and mobility in confined cyclohexane: Effects of pore size and pore surface composition of silica gel matrices. Chemical Physics Letters 735 (2019) 136756–136762. (IF = 2,029) 
Isenberg, Stefan; Weller, Stefan; Kargin, Denis; Valić, Srećko; Schwederski, Brigitte; Kelemen, Zsolt; Bruhn, Clemens; Krekić, Kristijan; Maurer, Martin; Feil, Christoph M; Nieger, Martin; Gudat, Dietrich; Nyulászi, László; Pietschnig, Rudolf. Bis-[3] Ferrocenophanes with central> E-E’<Bonds (E, E’= P, SiH): Preparation, properties and thermal activation. Chemistry Open 8 (2019) 1235–1243. (IF = 2,370) 
Peruč, Dolores; Tićac, Brigita; Abram, Maja; Broznić, Dalibor; Štifter, Sanja; Malenica Staver, Mladenka; Gobin, Ivana. Synergistic potential of Juniperus communis and Helichrysum italicum essential oils against nontuberculous mycobacteria. Journal of Medical Microbiology 68 (2019) 703–710. (IF = 2,156)
Klepac, Damir; Kostková, Hana; Petrova, Svetlana; Chytil, Petr; Etrych, Tomáš; Kereïche, Sami; Raška, Ivan; Weitz, David A; Filippov, Sergey K. Interaction of spin-labeled HPMA-based nanoparticles with human blood plasma proteins – the introduction of protein-corona-free polymer nanomedicine. Nanoscale 10 (2018) 6194–6204. (IF = 6,970)
Vukelić, Iva; Detel, Dijana; Pučar Batičić, Lara, Potočnjak, Iva; Buljević, Sunčica; Domitrović, Robert. Chlorogenic acid ameliorates experimental colitis in mice by suppressing signaling pathways involved in inflammatory response and apoptosis. Food and Chemical Toxicology 121 (2018) 140–150. (IF = 3,775)
Potočnjak, Iva; Gobin, Ivana; Domitrović, Robert. Carvacrol induces cytotoxicity in human cervical cancer cells but causes cisplatin resistance: Involvement of MEK-ERK activation. Phytotherapy Research 32 (2018) 1090–1097. (IF = 3,766)
Buljević, Sunčica; Detel, Dijana; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka. The effect of CD26-deficiency on dipeptidyl peptidase 8 and 9 expression profiles in a mouse model of Crohn's disease. Journal of Cellular Biochemistry 119 (2018) 6743–6755. (IF = 3,187)
Broznić, Dalibor; Ratkaj, Ivana; Malenica Staver, Mladenka, Kraljević Pavelić, Sandra; Žurga, Paula; Bubalo, Dragan; Gobin, Ivana. Evaluation of the antioxidant capacity, antimicrobial and antiproliferative potential of fir (Abies alba Mill.) honeydew honey collected from Gorski Kotar (Croatia). Food Technology and Biotechnology 56 (2018) 533–545. (IF = 2,469)
Ivanoska-Dacikj, Aleksandra; Bogoeva-Gaceva, Gordana; Valić, Srećko; Wießner, Sven; Heinrich, Gert. Benefits of hybrid nano-filler networking between organically modified Montmorillonite and carbon nanotubes in natural rubber: experiments and theoretical interpretations. Applied Clay Science 136 (2017) 192–198. (IF = 4,605)
Potočnjak, Iva; Dalibor, Broznić; Marija, Kindl; Matija, Kropek; Sanda, Vladimir-Knežević; Domitrović, Robert. Stevia and stevioside protect against cisplatin nephrotoxicity through inhibition of ERK1/2, STAT3, and NF-κB activation. Food and Chemical Toxicology 107 (2017) 215–225. (IF = 3,977)
Gopi, Sreerag; Balakrishnan, Preetha; Divya, Chandradhara; Valić, Srećko; Govorčin Bajsić, Emi; Pius, Anitha; Thomas, Sabu. Facile synthesis of chitin nanocrystal decorated on 3D cellulose aerogel as a new multi-functional material for waste water treatment with enhanced anti-bacterial and anti-oxidant properties. New Journal of Chemistry 41 (2017) 12746–12755. (IF = 3,288) 
Batičić Pučar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka. Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice. Wound Repair and Regeneration 25 (2017) 25–40. (IF = 2,952) 
Petković Didović, Mirna; Klepac, Damir; Meera, A.P; Thomas, Sabu; Valić,S. Presence of vacuoles in natural rubber/cloisite 15a nanocomposites. Journal of Applied Polymer Science 134 (2017) 44776–44788. (IF = 2,520)
Petrova, Svetlana; Klepac, Damir; Konefał, Rafał; Kereïche, Sami; Kováčik, Lubomír; Filippov, Sergey K. Synthesis and solution properties of PCL-b-PHPMA diblock copolymers containing stable nitroxyl radicals. Macromolecules 49 (2016) 5407–5417. (IF = 5,835)
Marinić, Jelena; Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila. preexposure to olive oil polyphenols extract increases oxidative load and improves liver mass restoration after hepatectomy in mice via stress-sensitive genes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016) 1–14. (IF = 4,593) 
Potočnjak, Iva; Škoda, Marko; Pernjak-Pugel, Ester; Pavletić Peršić, Martina; Domitrović, Robert. Oral administration of oleuropein attenuates cisplatin-induced acute renal injury in mice through inhibition of ERK signaling. Molecular Nutrition and Food Research 60 (2016) 530–541. (IF = 4,323)
Potočnjak, Iva; Domitrović, Robert. Carvacrol attenuates acute kidney injury induced by cisplatin through suppression of ERK and PI3K/Akt activation. Food and Chemical Toxicology 98 (2016) 251–261. (IF = 3,778)
Domitrović, Robert; Potočnjak, Iva. A comprehensive overview of hepatoprotective natural compounds: mechanism of action and clinical perspectives. Archives of Toxicology 90 (2016) 39–79. (IF = 5,901)
Ćurko-Cofek, Božena; Grubić Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna. Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis. Neurotoxicology 57 (2016) 1–12. (IF = 3,1) 
Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Baticic Pucar, Lara; Kucic, Natalia; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka. Influence of CD26/dipeptidyl peptidase IV deficiency on immunophenotypic changes during colitis development and resolution. Journal of Physiology and Biochemistry 72 (2016) 405–419. (IF = 2,626)
Broznić, Dalibor; Čanadi Jurešić, Gordana, Milin, Čedomila. Involvementof α-, γ- and δ-tocopherol isomers from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil or oil mixtures in the biphasic DPPH disappearance kinetics. Food Technology and Biotechnology 54 (2016) 200–210. (IF = 2,469)
Čulić, Ognjen; Cordero, Mario D; Žanić-Grubišić, Tihana; Somborac-Bačura, Anita; Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Barišić, Karmela. Serum activities of adenosine deaminase, dipeptidylpeptidase IV and prolylendopeptidase in patients with fibromyalgia: diagnosticimplications. Clinical Rheumatology 35 (2016) 2565–2571. (IF = 2,394)
Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka. Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats. Histology and Histopathology 32 (2016) 137–151. (IF = 2,025)
 
 
.