Katedra za ginekologiju i opstetricijuPročelnik
Prof. dr. sc.Herman Haller – redoviti profesor - trajno

Tajnica
Vesna Hero, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studenti se primaju:
Tajništvo na Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, PON - PET: 8:00 - 12:00

Katedra za Ginekologiju i opstetriciju
Cambierieva 17/5, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 338 555, fax: +385 (0)51 658 203

 Osnivanjem Medicinskog fakulteta u Rijeci 1955. započinje samostalna nastava iz kolegija Ginekologija i opstetricija. Katedra za ginekologiju i opstetriciju je osnivana 1960. godine. Za predstojnika izabran doc.dr. Davor Perović. Prof. dr.sc. Danilo Pavešić postao je 1975. godine drugi po redu pročelnik Katedre. Izgradnjom novog objekta i objedinjenjem razdvojenih ginekološko-porođajnih organizacijskih jedinica u jedinstvenu Kliniku za ginekologiju i porodništvo 1985. godine nastavlja se sa radom Katedre u kvalitetnijim i boljim prostornim uvjetima. Godine 1996. za novog pročelnika Katedre izabrana je prof. dr. sc. Ljiljana Randić koja je tu dužnost obnašala do 2006. godine kada odlazi u mirovinu. Iste godine za novog pročelnika Katedre izabran je prof.dr.sc. Herman Haller koji tu dužnost obnaša do danas.
 Djelatnici:

Prof.dr.sc.Herman Haller, dr.med., Redoviti profesor-trajno zvanje, PROČELNIK
Prof.dr.sc.Oleg Petrović, dr.med., Redoviti profesor-trajno zvanje 
Prof.dr.sc.Neda Smiljan Severinski, dr.med., Izvanredni profesor 
Doc.sc.Aleks Finderle, dr.med., Docent 
Doc.dr.sc.Alemka Brnčić Fischer, dr.med., Docent 
Dr.sc.Ozren Mamula, dr.med., Viši asistent 
Dr.sc.Nebojša Sindik, dr.med., Viši asistent 
Dr.sc. Vedran Frančišković, dr.med., Viši asistent 
Dr.sc.Tea Štimac, dr.med., Viši asistent 
Mr.sc.Danijela Vrdoljak Mozetič, dr.med., Asistent  
Mr.sc.Marinko Marić, dr.med., Asistent  
Ivan Saftić, dr.med., Asistent  
Danko Perović, dr.med., Asistent  
Dr.sc. Mirko Prodan, dr.med., Viši predavač 
Prim.mr.sc.Jasna Gobić, dr.med., Viši predavač 
Mr.sc.Miroslav Stamatović, dr.med., Viši predavač 
Mr.sc.Miljenko Manestar, dr.med., Viši predavač 


Profesori emeritus

Prof.dr.sc.Danilo Pavešić, Profesor emeritus 
Prof.dr.sc.Ljiljana Randić, Profesor emeritus 
 
Naslovni docent i asistenti
Doc.dr.sc. Željko Duić, dr.med., Naslovni docent 
Doc.dr.sc. Milan Kos, dr.med., Naslovni docent 
Dr.sc.Marko Klarić, dr.med., Naslovni asistent 
mr.sc.Damjana Verša Ostojić, Naslovni asistent 
mr.sc.Snježana Štemberger Papić, dr.med., Naslovni asistent 
Danilo Vejnović, dr.med., Naslovni asistent 
Ines Krištofić,dr.med., Naslovni asistent 
Lana Glavan Gačanin, dr.med., Naslovni asistent 
Marija Prpić Gršković,dr.med., Naslovni asistent 
Milena Gašparović Krpina,dr.med., Naslovni asistent 
Branko Denona,dr.med., Naslovni asistent 
Predrag Đorđević,dr.med., Naslovni asistent 
Josip Marić,dr.med., Naslovni asistent 
Maja Milanović,dr.med., Naslovni asistent 
Tina Sušanj Šepić,dr.med., Naslovni asistent 
Petra Brnčić,dr.med., Naslovni asistent 

Administrativno osoblje
Vesna Hero, tajnica na Katedri 

 


 
NASTAVNA AKTIVNOST

Djelatnici Katedre ginekologije i opstetricije obavljaju nastavu sukladno smjernicama Bolonjske deklaracije na sveučilišnom studiju medicina i pet stručna studija putem predanja, seminara i vježbi. Posebna se pozornost posvjećuje praktičnom dijelu nastave koja u ginekologiji i opstetriciji ima svoje  posebnosti. Osim toga, nezaobilazno je njihovo aktivno sudjelovanje u nastavi na poslijediplomskim znanstvenim i stručnim studijima, i to ne samo na matičnom fakultetu. Članovi Katedre aktivno sudjeluju i u trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika.
Popis svih kolegija po studijima uz naznaku vrste kolegija i voditelja kolegija


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ “MEDICINE”
“Ginekologija i opstetricija” (P90, V110), Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller
„Operativni zahvati s minimalnom invazijom"" (S25), Izborni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller
“Ultrazvuk u nadzoru trudnoće” (S25), Izborni kolegij, Prof.dr.sc. Oleg Petrović
„Plodnost i neplodnost” (S:25), Izborni kolegij, Prof.dr.sc. Neda Smiljan Severinski
„Fetus kao pacijent” (S25), Izorni kolegij, Doc.dr.sc. Aleks Finderle

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ OBITELJSKA MEDICINA
Zaštita žena i antenatalna zaštita (P18+V26), Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Oleg Petrović

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Fetalna medicina i opstetricija I, Redovni kolegij, Doc.dr.sc. Aleks Finderle
Opća ginekologija s ginekološkom urologijom, Redovni kolegij 
Humana reprodukcija, Redovni kolegij Prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski
Prenatalna dijagnostika, Redovni kolegij, Doc.dr.sc. Željko Duić
Fetalna medicina i opstetricija II, Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Oleg Petrović
Ginekološka onkologija, Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller
Dječja i adolescentna ginekologija, Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski
Menopauzalna medicina, Redovni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller
Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji, Redovni kolegij, Doc.dr.sc. Milan Kos
Operativne tehnike Izborni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller
Analgezija i anestezija u porodništvu, Izborni kolegij, Doc.dr.sc. Aleks Finderle
Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji, Izborni kolegij, Prof.dr.sc. Herman Haller

 


 
ZNANSTVENA AKTIVNOST

Članovi Katedre postignute stručne i znanstvene rezultate prezentirali su na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima i objavljivali ih u prestižnim časopisima, a sudjelovali su u pisanju i poglavlja u udžbenicima namjenjenim za edukaciju iz ginekologije i opstetricije. Na Katedri je u zadnjih deset godina obranjeno 5 magistarskih radova i 10 doktorskih disertacija. Trenutno članovi Katedre su voditelji u dva projekta financirana sa strane MZOŠ, dok su u drugih pet suradnici na projektu. U budućnosti očekujemo daljnje iskorake i uspjehe članova Katedre na nastavnom, stručnom i znanstveno-straživačkom planu.


POPIS AKTUALNIH PROJEKATA 
Imunološki mehanizmi u ćena s patološkim trudnoćama (062-0620402-0379) Voditelj: Prof.dr.sc. Herman Haller, MZOŠ
Hormonski čimbenici sazrijevanja oocite i endometrija u neplodnih pacijentica (062-0000000-0382) Voditelj: Prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski, MZOŠ
Prenatalni probir za sindrom Down (062-0000000-1349) Suradnik: Prof.dr.sc. Oleg Petrović, MZOŠ
Program “Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće“ Suradnik: Prof.dr.sc. Herman Haller, MZOŠ
TransMedRi biobanka uzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinski indiciranih pobačaja unutar okvira projekta, Član tima: Prof.dr.sc.Oleg Petrović EU-FP7 Regpot
Nerazdvajanja kromosoma embrija u partnera s neplodnošću (Voditelj projekta: Prof.dr. Anđelka Radojčić Badovinac) 062-0000000-3553) Suradnik: Prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski,  MZOŠ
Future medicine (IPA projekt) Suradnik: Prof.dr.sc. Ljiljana Randić, Europska unija


Popis završenih projekata u posljednjih deset (10) godina

“The  control of embryo implantation: studies of gene expression, protein profiles / functions at the utero embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto maternal interface - EMBIC" (Ugovor br. 512040), Suradnik na projektu: Prof.dr.sc. Herman Haller, 2004. -2008.
Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće (0620402), Suradnik na projektu: Prof.dr.sc. Herman Haller, 2007. -2011.
„FUTURO DONNA” u okviru inicijative EU INTRREG III čiji je voditelj i glavni istraživač prof.dr.Giulio Mascaretti – Cattedra di Ginecologia Endocrinologica, Universita degli Studi dell’Aquila Suradnik: Prof.dr.sc. Ljiljana Randić, 2004. - 2008.
Adriatic telemed (IPA projekt), Suradnik: Prof.dr.sc. Ljiljana Randić, 2006. - 2010.
Fenotipske i funkcionalne karakteristike decidualnih limfocita u ektopičnim trudnoćama, Voditelj: Prof.dr.sc. Ljiljana Randić, 2002. - 2006.
Znanstveno-istraživački integrirani projekt PUBLIC HEALTH IMPACT OF LONG-TERM, LOW-LEVEL MIXED ELEMENT EXPOSURE IN SUSCEPTIBLE POPULATION STRATA /PHIME/ - oznaka FOOD-CT-2006-016253 –Projekt je pod pokroviteljstvom Europske unije u okviru Sixth Framework Programme for RTD Voditelj za Hrvatsku prof.dr.sc. Oleg Petrović, 2008. - 2010.
TH1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći (0062029), Suradnik: Prof.dr.sc. Oleg Petrović, 2002. - 2006.
Biokemijski test probira za Downov sindrom i oštećenje neuralne cijevi (0062017) Konzultant: Prof.dr.sc. Oleg Petrović, 2002. - 2006.
Imunološki mehanizmi u žena s patološkim trudnoćama (062-0402-0379), Suradnik: Prof.dr.sc. Oleg Petrović, 2007. - 2011.
 
Popis deset (10) najvažnijih publikacija publiciranih u poslijednjih deset (10) godina.

1.Petrović O, Frančišković V, Štifter S, Brajenović-Milić B. Very early prenatal diagnosis of large isolated thoracic enteric cysts and review of the literature. J Obstet Gynaecol 2012;32:92-8. (CC)
2.Štimac T, Petrović O, Krajina R, Finderle A. The influence of pre-eclampsia on fetal lung maturity. Int J Gynecol Obstet 2012;111 (1):18-20. ( CC)
3.Haller H, Mamula O, Krasevic M, Rupčić S, Brnčić-Fischer A, Eminovic S, Manestar M, Perovic D. Frequency and distribution of lymph node metastases in epithelial ovarian cancer: significance of serous histology. Int J Gynecol Cancer; 2011(21-2):245-255. (CC)
4.Haller H, Krašević M, Mamula O, Brnčić-Fischer A, Eminović S, Manestar M. Treatment and outcome of stage Ia1 squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113(1):72-5. (CC)
5.Smiljan Severinski N, Tramišak-Milaković T, Mamula O, Krpina M. Serum and follicular LH, pregnancy prediction, and assisted reproduction. Centr Eur J Med 2011;6(6): 691:695. (SCI)
6.Frančišković V, Zaputović S, Krajina R, Petrović O. Fetal ultrasound biometry for pregnant population in the County of Primorje-gorski kotar (Croatia).
J Maternal Fetal Neonat Med 2011;24(10):1277-82. (CC)
7.Petrović O, Finderle A, Prodan M, Škunca E, Prpić I, Zaputović S. Combination of vibroacoustic stimulation and acute variables of mFBP as a simple assessment method of low-risk fetuses. J Maternal Fetal Neonat Med 2009;22(2):152-6. (CC)
8.Smiljan Severinski N, Mamula O, Petrović O. Neonatal outcome in discordant eutrophic twins: Twin growth. Int J Gyn and Obs 2004; 86: 16-21.  
9.Prpić I, Mahulja-Stamenković V, Bilić V, Haller H. Hearing loos assessed by universal newborn hearing screening – The new approach. Int J Pediatr Otorhinolarynogl 2007;71:1757-1761. (CC)
10.Krašević M, Haller H, Rupčić S, Behrem S. Massive edema of the ovary. A report of two cases due to lymphatic permeation by metastatic carcinoma from the uterine cervix. Gynecol Oncol 2004;93:564-567. (CC)


 

 

 

 
 
.