Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologijuPredstojnik
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Maja Medaković spec. publ. admin, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 150, fax: +385 (0)51 675 699
 


Zavod za fiziologiju utemeljili su 1955. godine Nikša Allegretti i Ljubomir Božović, profesori zagrebačkog Medicinskoga fakulteta, a profesor Božović izabran je za prvog honorarnog nastavnika i v.d. predstojnika. Nastava iz Fiziologije započinje školske godine 1958./59. Prvi stalni nastavnici u Zavodu bili su Daniel Rukavina (1962.), te Predrag Eberhardt (1963.).
U razdoblju 1962.–1964. uređen je prostor za uzgoj laboratorijskih glodavaca i laboratorij za endokrinološka istraživanja, te stvoreni uvjeti za cjelovitu organizaciju Zavoda kao znanstveno-nastavne jedinice i osuvremenjivanje nastave kroz uvođenje "multiple choice" testova. Profesor Nikša Allegretti vrši dužnost predstojnika 1964., a od 1965. predstojnik Zavoda je profesor Šime Vlahović, pod čijim vodstvom započinju  temeljna  imunološka istraživanja. Suradnja s kirurškim timom profesora Vinka Frančiškovića pridonijela je razvoju kliničke transplantacije organa u Rijeci i rezultira prvom transplantacijom bubrega u Jugoslaviji (1971).
Izborom profesora Daniela Rukavine (1977.-2000.) za predstojnika, Zavod prerasta u Zavod za fiziologiju i imunologiju, te slijedi njegova reforma i nekoliko značajnih rekonstrukcija. Početkom osamdesetih godina uvode se tehnike celularne, a početkom devedesetih i tehnike molekularne imunologije, što je u nekoliko ciklusa zahtijevalo preuređivanje i prilagodbu laboratorija.  
Nastava iz Patološke fiziologije povjerava se (1979/80.) profesorici Biserki Radošević-Stašić, kada i nastaje Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju. Profesorica Radošević-Stašić (1986.-1995. i 2001.-2008.) i profesor Rukavina (1995.-2000.) izmjenjuju se na dužnosti pročelnika Katedre. Od 2009. godine predstojnik Zavoda i pročelnik Katedre je profesor Pero Lučin.
Djelatnici Zavoda izvode preko 30 redovitih i izbornih kolegija, te kontinuirano rade na razvijanju nastave i učenju fiziologije, imunologije, neurofiziologije i patofiziologije. Transparentnost i otvorenost prema studentima, kontinuirani prijenos znanja i praćenje studentskih postignuća temeljna su vrijednost koja se trajno izgrađuje na Zavodu od njegova osnivanja. Veliki portfelj istraživačkih aktivnosti i stalni razvoj istraživanja rezultirali su velikim brojem znanstvenih projekata koji su se provodili i provode na Zavodu, s preko 300 objavljenih radova u međunarodnim časopisima, širokom međunarodnom suradnjom, te preko 90 obranjenih magisterija i doktorata.
 

 
 KADROVSKA STRUKTURA:
 
Djelatnici i suradnici
 
Predstojnik Zavoda
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Zamjenica Predstojnika
Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Akademik Daniel Rukavina, dr. med., Profesor Emeritus, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić, dr. med., Profesor Emeritus, e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Damir Muhvić, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med., redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, dipl. ing. biol., izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med., izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med., izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med., docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol., docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr. sc. Sandra Šućurović, mag. biol. mol., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr. sc. Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Valentino Pavišić, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ingrid Šutić Udović, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natalia Jug Vučko, mag. pharm. inv., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Silvija Lukanović Jurić, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marina Marcelić, mag. pharm. inv., znanstveni novak, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Nenastavno osoblje
 
Maja Medaković, spec. publ. admin, administrativna tajnica Zavoda , e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ksenija Tulić, med. lab. ing., viši laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Tatjana Daka, med. lab. ing., viši laborant
Tihana Vujnović, laborant
Igor Štimac, dipl. san. ing., laborant
Mirjana Jotanović, tehnički suradnik
Marina Vaccaro, spremačica
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST
Svi podatci o kolegijima, nastavni sadržaji, sve obavijesti, najave, rezultati ispita, te redovna komunikacija sa studentima nalaze se na Portalu za studente.
 
SVEUČILIŠNI STUDIJI:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICNA
Fiziologija i patofiziologija I (Prof. dr. sc. Pero Lučin)
Fiziologija i patofiziologija II (Prof. dr. sc Jagoda Ravlić-Gulan)
Fiziologija i patofiziologija III (Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)
Imunologija (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)
Neurofiziologija (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)
Izborni kolegiji
Sportska fiziologija  (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Autoimune bolesti-patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji  (Prof. dr. sc Jagoda Ravlić-Gulan)
Receptorski mehanizmi u patogenezi upale i septičkog šoka (Prof. dr. sc. Damir Muhvić)
Prikaz kliničkih slučajeva u imunologiji (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)
Endocitoza proteina  (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)
Patogeneza toplinskih ozljeda  (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Imunofiziologija i imunopatofiziologija trudnoće  (Prof. dr. sc. Gordana Laškarin)
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICNA
Fiziologija i patofiziologija I (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Fiziologija i patofiziologija II (Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac)
Fiziologija i patofiziologija III (Prof. dr. sc. Damir Muhvić)
Imunologija (Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin)
 
Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
Fiziologija s patofiziologijom  (Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac)
Izborni kolegij
Osnove imunologije (Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)
 
Kolegiji na poslijediplomskim doktorskim studijima
BIOMEDICNA
Transport i razgradnja proteina (Prof. dr. sc. Pero Lučin)
Imunološke laboratorijske metode - izborni (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)
Uloga NKT stanica u tumorskoj imunologiji i autoimunim bolestima i regeneraciji (Prof. dr. sc.Ines Mrakovčić-Šutić)
Imunopatogeneza dijabetes mellitus tipa I (Prof. dr. sc.Ines Mrakovčić-Šutić)
Uloga steroidnih hormona u regulaciji genskog izražavanja u normalnom razvoju i karcinogenezi (B. Mulac Jeričević)
Molekularni mehanizmi u patogenezi septičkog šoka (Prof. dr. sc. Damir. Muhvić)
Molekularna patogeneza reumatoidnog artritisa (Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan)
 
ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
Osnove imunologije (Prof. dr. sc. Gordana Laškarin i prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Osnove primjenjive imunologije (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)
Imunodijagnostika i molekularna dijagnostika od teorije do prakse (B. Mulac Jeričević)
Čimbenici okoliša i imunološki poremećaji (Prof. dr. sc.Ines Mrakovčić-Šutić)
 
Nastavnici Katedre voditelji su sljedećih kolegija koji se odvijaju na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci:
STRUČNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Natalia Kučić)
Imunologija (Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić-Lučin)
Fiziologija s patofiziologijom - izvanredni studij (prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)
Imunologija - izvanredni studij (Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić-Lučin)
STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVO
Fiziologija - redovni studij (Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin)
Patofiziologija - redovni studij (doc. dr. sc. Tanja Grubić-Kezele)
Fiziologija - izvanredni studij (Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević-Zagorac)
Patofiziologija - izvanredni studij (doc. dr. sc. Tanja Grubić-Kezele)
IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ PRIMALJSTVA
Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Natalia Kučić)
STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
Fiziologija s patofiziologijom (Izv prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac)
STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Gordana Laškarin)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE
Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines mrakovčić-Šutić)
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO - PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA
Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Stanični i molekularni mehanizmi u zdravlju i bolesti - obvezatni (prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević)
Neurokemija - obvezatni (prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)
Receptorski mehanizmi u patogenezi upale septičkog šoka - izborni (prof. dr. sc. Damir Muhvić)
Autoimune bolesti - patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji- izborni (prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO - MENADŽMENT U SESTRINSTVU
Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)
 
 

  
ZNANSTVENA AKTIVNOST
POPIS ZAVRŠENIH PROJEKATA U POSLJEDNJIH 10 GODINA
Sedam projekata financiranih sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (2001.-2006.):
 
1.            Akademik D. Rukavina: Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći.
2.            Prof. dr. sc. B. Radošević-Stašić: Fenotipska i funkcijska obilježja hepatičkog limfoidnog sustava.
3.            Prof. dr. sc. P. Lučin: Endocitoza površinskih glikoproteina virusa i bakterija.
4.            Prof. dr. sc. V. Barac-Latas: Ekspresija kemokina u eksperimentalnom alergijskom encefalomijelitisu.
5.            Prof. dr. sc. D. Muhvić: Uloga Toll-like receptora-2 i CD14 u mehanizmima urođene imunosti.
6.            Prof. dr. sc. Z. Trobonjača: Modulacija nespecifičnog i specifičnog imunološkog odgovora u jetri miša.
7.            Prof. dr. sc. J. Ravlić-Gulan: Uloga dendritičkih i limfatičkih stanica u reumatoidnom artritisu
8.            Prof. dr. sc. P. Lučin: Izrada studije mogućnosti osnivanja sveučilišnog centra za održivi razvoj - projekt financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.
9.            Akademik Daniel Rukavina: Sixth Framework Programme of the European Community for Research: THE CONTROL OF EMBRYO IMPLANTATION: STUDIES OF GENE EXPRESSION, PROTEIN PROFILES AND FUNCTIONS AT THE UTERO EMBRYONIC INTERFACE FOR DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROSPECTS, Network of Excellence, EMBIC project, (2004.-2008.) - financiran sredstvima Europske Unije (ug. br. LSHM-CT-2004-512040).
 
 
POPIS PROJEKATA FINANCIRANIH OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007. -2013.)
PROGRAM:
Akademik Daniel Rukavina: Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće
Projekti unutar programa:
1.            Akademik Daniel Rukavina: Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće
2.            Prof. dr. sc. Herman Haller: Imunološki mehanizmi u žena s patološkim trudnoćama
3.            Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević: Reprodukcijske i imunološke funkcije progesterona
4.            Prof. dr. sc. Gordana Laškarin: Imunoregulacijske funkcije antigen predočnih stanica tijekom rane trudnoće
 
PROGRAM:
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić: Reparacijski i imunomodulacijski mehanizmi
Projekti unutar programa:
1.            Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić: Morfogenetska svojstva stresnih proteina gp96 metalotioneina
2.            Prof. dr. sc. Čedomila Milin: Masne kiseline i polifenoli u procesima regeneracije i reparacije tkiva
3.            Prof. dr. sc. Vladimir Mićović: Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu

Samostalni projekti:
1.            Prof. dr. sc. Pero Lučin: Sortiranje MHC molekula I razreda na staničnoj membrani i endocitoznim odjeljcima
2.            Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić: Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta opeklina i autoimunosti
3.            Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan: Uloga dendritičnih i limfatičnih stanica u reumatoidnom artritisu
4.            Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača: Antigen predočne stanice u jetri miša tijekom citomegalovirusne infekcije
5.            Prof. dr. sc. Natalia Kučić: Endocitoza MHC molekula I razreda u stanicama inficiranim citomegalovirusom
 
AKTUALNI PROJEKTI (2013-2016) - UNIRI-SVEUČILIŠNE POTPORE
Akademik Daniel Rukavina, 13.06.1.1.06, Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće
Prof. dr. sc. Pero Lučin, 13.06.1.1.04, Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom
Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević, 13.06.1.1.08, Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima
Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, 13.06.1.1.14, Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti
Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 13. 06. 1.2.28, Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva
Prof. dr. sc. natalia Kučić, 13.06.1.3.45, Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom
Doc. dr. sc. hana Mahmutefendić, 13.06.2.1.55, Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a
Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, 13.06.2.1.56, Reciklirajući endosomalni putovi
Doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac, 13.06.2.2.58, Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić, 13.06.1.1.16, Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina
 
PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST:
1) Prof. dr. sc. Pero Lučin - IP-2014-09-9564: Rana faza razvoja kompleksa za stvaranje viriona tijekom citomegalovirusne infekcije.
2) Prof. dr. sc. Biserka Mulac Jeričević - The role of progesterone in reproductive and non-reproductive tissues
Broj projekta: 3432
 
POPIS 10 NAJVAŽNIJIH PUBLIKACIJA PUBLICIRANIH (2005-2011):
1.            Jakovac H, Grebić D, Tota M, Barac-Latas V, Mrakovcić-Sutić I, Milin C, Radosević-Stasić B (2011). Time-course expression of metallothioneins and tissue metals in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis. Histol Histopathol 26:233-245.
2.            Mahmutefendić H, Blagojević G, Tomaš MI, Kučić N, Lučin P (2011).  Segregation of open Major Histocompatibility Class I conformers at the plasma membrane and during endosomal trafficking reveals conformation-based sorting in the endosomal system. Int J Biochem Cell Biol. 43:504-15.
3.            Tomas MI, Kucić N, Mahmutefendić H, Blagojević G, Lucin P (2010). Murine cytomegalovirus perturbs endosomal trafficking of major histocompatibility complex class I molecules in the early phase of infection. J Virol. 84:11101-12.
4.            Mrakovcic-Sutic I, Tokmadzic VS, Laskarin G, Mahmutefendic H, Lucin P, Zupan Z, Sustic A (2010). Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients. Scand J Immunol. 72:57-65.
5.            Laskarin G, Redzovic A, Vukelic P, Veljkovic D, Gulic T, Haller H, Rukavina D (2010). Phenotype of NK cells and cytotoxic/apoptotic mediators expression in ectopic pregnancy. Am J Reprod Immunol. 64:347-58.
6.            El Costa H, Casemayou A, Aguerre-Girr M, Rabot M, Berrebi A, Parant O, Clouet-Delannoy M, Lombardelli L, Jabrane-Ferrat N, Rukavina D, Bensussan A, Piccinni MP, Le Bouteiller P, Tabiasco J (2008). Critical and differential roles of NKp46- and NKp30-activating receptors expressed by uterine NK cells in early pregnancy. J Immunol. 181:3009-17.
7.            Martinez de la Torre, Y; Buracchi, C; Borroni, EM; Dupor, J; Bonecchi, R; Nebuloni, M; Pasqualini, F; Doni, A; Lauri, E; Agostinis, C; Bulla, R; Cook, DN; Haribabu, B; Meroni, P; Rukavina, D; Vago, L; Tedesco, F; Vecchi, A; Lira, SA; Locati, M; Mantovani, A (2007). Protection against inflammation- and autoantibody-caused fetal loss by the chemokine decoy receptor D6. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:2319-2324.
8.            Mahmutefendic H, Blagojevic G, Kucic N, Lucin P (2007). Constitutive internalization of murine MHC class I molecules. J Cell Physiol. 210:445-455
9.            Grebić, D, Jakovac, H, Mrakovčić-Šutić, I, Tomac, J, Bulog, A, Mićović, V, Radošević-Stašić, B (2007). Short-term exposure of mice to gasoline vapor increases the metallothionein expression in the brain, lungs and kidney. Histol Histopathol 22:593-601.
10.          Muhvić, D, Barac-Latas, V, Rukavina, D, Radošević-Stašić, B (2005). Induction of experimental allergic encephalomyelitis in a low-susceptible albino Oxford rat strain by somatostatin analogue SMS 201-995. Neuroimmunomodulation. 12:20-28 .
 
    

 

 

 
.