Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku


 
Pročelnica 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Stručna suradnica za administrativne poslove na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci:
Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
 
Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 210
 
Prijem studenata:
PON - PET: 12:00 - 14:00 na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, ured 0-014
 


Nastava iz predmeta Fizika za studente prve godine započela je akademske godine 1957. /58., i bila je povjerena tadašnjem profesoru Više pomorske škole. Aleksi Steineru, koji 1960. god. (1960. - 1977.)  postaje prvim predstojnikom Zavoda za fiziku. Njegovi nasljednici bili su prof.dr.sc. Vesna Švarcer (1977.-1978.) kao vršitelj dužnosti, prof.dr.sc. Franjo Šolić (1978.-1999.), prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz (1999.- 2015.) i izv.prof.dr.sc. Gordana Žauhar (2015.-).
 
Znanstvena istraživanja započela su 1960. godine, ubrzo nakon osnivanja Zavoda za fiziku pri Medicinskom fakultetu.. Istraživanja su se obavljala u suradnji s ostalim zavodima fakulteta, posebno sa Zavodom za kemiju i biokemiju, Zavodom za fiziologiju, Zavodom za farmakologiju i Zavodom za mikrobiologiju. Znanstvena tematika odnosila se na djelovanje rendgenskog i ultraljubičastog zračenja, te magnetskih polja na žive organizme. Posebno su važna bila istraživanja tekućih scintilatora, kao detektora rendgenskog zračenja.
 
Tijekom vremena znanstvena su istraživanja usmjerena u dva područja biomedicinskih znanosti: biofiziku i medicinsku fiziku. U biofizici su istraživani slobodni radikali u živim stanicama pri različitim fizičkim i kemijskim utjecajima, ultraslabe biokemoluminiscencije slobodnih radikala, te bioelektrični potencijali živih stanica, tkiva i organa slatkovodnih i morskih organizama u uobičajenim i izmijenjenim uvjetima okruženja. 
U razdoblju 1999-2015., kada je pri Zavodu djelovao Laboratorij za mjerenje laganih stabilnih izotopa (H, C, O), provode se istraživanja dinamike procesa atomskih interakcija i kompleksnih sustava, te su istraživanja orijentirana i na znanost o okolišu. Proučavane su male promjene u izotopnom sastavu O, H i C koje pokazuju evoluciju sustava; u geofizici, geokemiji, hidrologiji, klimatologiji, paleoklimatologiji i meteorologiji.
 
U medicinskoj fizici su u prošlosti proučavane dozimetrijske pogodnosti različitih radionuklida za ispitivanje funkcije i morfologije organa, te su istraživane metode mjerenja intenziteta i apsorbirane doze neutronskog snopa kontinuiranog energetskog spektra u svrhu primjene snopova neutrona u radioterapiji. Kasnije su istraživanja iz područja medicinske fizike usmjerena na primjenu ultrazvuka u medicini. Proučava se akustičko strujanje u tekućinama uzrokovano ultrazvukom i analiziraju različite metode mjerenja karakteristika ultrazvučnih snopova koji se koriste u medicinskoj dijagnostici i terapiji s ciljem osiguranja kvalitetne i sigurne primjene ultrazvuka u medicinske svrhe.
 
Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku je kroz suradnju sa Zavodom za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC Rijeka, aktivno uključena u istraživanja vezana za kvalitetnu, odgovornu i sigurnu primjenu ionizirajućeg zračenja u medicini. U posljednjih desetak godina najveći dio istraživanja je bio vezan za primjenu fizike u radijacijskoj onkologiji te su iz tog područja u razdoblju 2009-2015 vođena i uspješno provedena tri projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a recentni projekt koji Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja trenutno (2020-21) izvodi je također iz tog područja primjene fizike u medicini.. Unatrag posljednjih nekoliko godina istraživačka djelatnost je proširena i na primjenu fizike u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji te nuklearnoj medicini. U razdoblju 2016-2020 uspješno su završena dva projekta IAEA iz područja dijagnostičke i intervencijske radiologije, a u razdoblju 2022-23 će Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja voditi projekt vezan za primjenu fizike u nuklearnoj medicini. Zavod također vodi projekt Sveučilišta u Rijeci UniRi- UniRi-Biomed-18-253. KADROVSKA STRUKTURA:
 
Pročelnica
Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavno osoblje 
Doc. dr. sc. Slaven Jurković, spec. med. fiz., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Đeni Smilović Radojčić, prof. matematike i fizike, poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
Ana Božanić, prof. matematike i fizike, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Vanjski suradnici
Prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Diana Mance, prof. matematike i fizike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doris Šegota, prof. fizike i informatike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 


NASTAVNA AKTIVNOST:
 
Sveučilišni studiji
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
Medicinska fizika i biofizika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Biostatistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Fizika medicinske dijagnostike - obvezni kolegij, voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of MEDICINE IN ENGLISH
Medical Physics and Biophysics - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Biostatistics – obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Physics of Medical Diagnostics, obvezni kolegij, voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Statistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
Fizika i biofizika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja - obvezni kolegij, voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
Zdravstvena statistika - voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij BIOMEDICINA
Medicinska statistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO 
Biostatistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski specijalistički studij KLINIČKA RADIOLOGIJA
Medicinska fizika u radiologiji - voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Dozimetrija i zaštita od ionizirajućeg zračenja - voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
Kontrola kvalitete u radiologiji - voditelj doc. dr. sc. Slaven JurkovićZNANSTVENA AKTIVNOST:
 
Projekti:
 
Naslov projekta: Opravdanost uvođenja sintetizirane 2D mamografije u kombinaciji s tomosintezom u nacionalni program probira, voditelj: Doc. dr. sc. Slaven Jurković
Vrsta projekta: Znanstveni-Biomedicinske i biotehničke znanosti
Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci
Razdoblje trajanja projekta: 2019-22
Broj projekta: UniRi-Biomed-18-253
 
Naslov projekta: Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala, voditelj: Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Vrsta projekta: Znanstveni- Prirodne znanosti
Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci
Razdoblje trajanja projekta: 2019-22
Broj projekta: UniRi-Prirod-18-75
 
Naslov projekta: Verifying intensity modulated radiotherapy (IMRT) treatment dose delivery – method development, standardization and implementation throughout organization of a national audit 
Vrsta projekta: Tehnička suradnja
Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
Razdoblje trajanja projekta: 2020-21
Broj projekta: CRO6019
 
Naslov projekta: Establishing centers of competence for quality assurance/quality control in diagnostic and interventional radiology at two distant regional university hospitals 
Vrsta projekta: Tehnička suradnja
Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
Razdoblje trajanja projekta: 2018-20
Broj projekta: CRO6018
 
Naslov projekta: Upgrading Dose Management and Optimization in Computerized Tomography
Vrsta projekta: Tehnička suradnja
Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
Razdoblje trajanja projekta: 2016-18
Broj projekta: CRO6015Popis najvažnijih publikacija u periodu 2015. – 2020. 
 
Poglavlje u knjizi:
 
Žauhar, Gordana; Diklić, Ana; Jurković, Slaven. Inspection and Testing of Diagnostic Ultrasound Devices Inspection of Medical Devices For Regulatory Purposes / Badnjević, Almir ; Cifrek, Mario ; Magjarević, Ratko ; Džemić, Zijad (ur.). Singapore : Springer, 2018. Str. 115-140.
 
Znanstveni radovi u časopisima:
 
Objavljeni radovi:
 
1. Dea Dundara Debeljuh, Slaven Jurković, Ivan Pribanić, Frano Poljak, Ivana Kralik, Branislav Krstonošić, Ante Bralić, Tamara Bajan, Ondina Božac Jokić, Ljiljana Vidošević, Danijela Kumrić, Ivana Zrilić, Doris Šegota, Ana Diklić, Đeni Smilović Radojčić, Jenia Vassileva: National survey to set diagnostic reference levels in nuclear medicine single photon emission imaging in Croatia, Physica Medica, Volume 78, P109-116, October 01, 2020, Q1
2. Ana Diklić, Petra Valković Zujić, Doris Šegota, Dea Dundara Debeljuh, Jurković Slaven, Marco Brambilla, Mannudeep K. Kalra Optimization of paranasal sinus CT procedure: Ultra-low dose CT as a roadmap for pre-functional endoscopic sinus surgery, Physica Medica, Volume 78, P195-200, October 01, 2020, Q1
3. Casar, Božidar; Gershkevitsh, Eduard; Mendez, Ignasi; Jurković, Slaven; Saiful, Huq: Output correction factors for small static fields in megavoltage photon beams for seven ionization chambers in two orientations - perpendicular and parallel. Medical physics, 47 (2020), 1; 242-259 , Q1
4. Zamolo, Gordana; Grahovac, Maja; Žauhar, Gordana; Vucinic, Damir; Kovac, Leo; Brajenić, Nika; Grahovac, Blaženka  "Matrix metalloproteinases MMP-1, MMP-2, and MMP-13 are overexpressed in primary nodular melanoma".  Journal of cutaneous pathology, 47 (2020), 2; 139-145, Q2 
5. Švabić Kolacio, Manda; Brkić, Hrvoje; Faj, Dario; Smilović Radojčić, Đeni; Rajlić, David; Obajdin; Nevena; Jurković, Slaven: Validation of two calculation options built in Elekta Monaco Monte Carlo based algorithm using MCNP code.  Radiation physics and chemistry (2020), Q2
6. Smilović Radojčić, Đeni; Casar, Božidar; Rajlić, David; Švabic Kolacio, Manda; Mendez, Ignasi; Obajdin, Nevena; Dundara Debeljuh, Dea; Jurković, Slaven; Experimental validation of Monte Carlo based treatment planning system in bone density equivalent media. Radiology and oncology (2020), Q2
7. Dodig, Doris; Kovačić, Slavica; Matana Kaštelan, Zrinka; Žuža, Iva; Benić, Filip; Slaven, Jurković; Miletić, Damir; Rumboldt, Zoran: Comparing image quality of single- and dual-energy computed tomography of the brain. The Neuroradiology Journal (2020), Q2
8. Čargonja, Marija; Mekterović, Darko; Žurga, Paula; Ravlić-Gulan, Jagoda; Bogdanović Radović, Ivančica; Žauhar, Gordana. Elemental analysis of particulate matter in a metal workshop and of biological samples from exposed workers // X-ray spectrometry 50 (2021), 1; 68-79, Q3
9. Rastogi, Shivam; Singh, Ramandeep; Borse, Riddhi; Valkovic Zujic, Petra; Segota, Doris; Diklic, Ana; Jurkovic, Slaven; Ali, Antar; Kharita, Mohammed Hassan; Al-Naemi, Huda M et al. Use of Multiphase CT Protocols in 18 Countries: Appropriateness and Radiation Doses. Canadian association of radiologists journal-journal de l association canadienne des radiologistes, 71 (2020), 1; 6, 7, Q3
10. Ravlić-Gulan, Jagoda; Žauhar, Gordana: The Correlation between Enrolment Criteria and Students’ Success in the Study of Medicine: a Five-Year Retrospective Study. Acta Medica Academica, 49 (2020), 1;  21-35, Q4
11. Žauhar, Gordana; Smilović Radojčić, Đeni; Kaliman, Zoran; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Jurković, Slaven: Determination of Physiotherapy Ultrasound Beam Quality Parameters From Images Derived Using Thermochromic Material. Ultrasonics, 99 (2019), 105943, 6, Q1
12. Casar, Božidar; Gershkevitsh, Eduard; Mendez, Ignasi; Jurković, Slaven; Huq, M. Saiful: A novel method for the determination of field output factors and output correction factors for small static fields for six diodes and a microdiamond detector in megavoltage photon beams. Medical physics, 46 (2019), 2;  944-963, Q1 
13. Čargonja, Marija; Mekterović, Darko; Mance, Diana; Žauhar, Gordana; Bogdanović Radović, Iva; Zamboni, Ivana: Characteristics of aerosol pollution in the vicinity of an oil refinery near Rijeka, Croatia. X-ray spectrometry, 48 (2019), 5;  561-568, Q3
14. Šegota, Doris; Diklić, Ana; Jurković, Slaven: Establishment of diagnostic reference levels for typical radiography examinations in the west region of Croatia. Nuclear Technology & Radiation Protection, 34 (2019), 01;  102-106, Q3
15. (EURADOS) Siiskonen, Teemu; Ciraj Bjelac, Olivera; Dabin, Jeremie; Diklic, Ana; Domienik Andrzejewska, Joanna; Farah, Jad; Fernandez, Jose Miguel; Gallagher, Aoifa; Hourdakis, Constantine John; Jurkovic, Slaven et al. Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology. Physica medica, 54 (2018), 42-48, Q1
16. Giacometti, Jasminka; Žauhar, Gordana; Žuvić, Marta: Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction of Major Phenolic Compounds from Olive Leaves (Olea europaea L.) Using Response Surface Methodology. Foods, 7 (2018), 9; 149, 14, Q2 
17. Volarić, Darian; Flego, Veljko; Žauhar, Gordana; Bulat-Kardum, Ljiljana  Diagnostic value of tumour markers in pleural effusions. Biochemia medica, 28 (2018), 1;  73-83, Q2 
18. Smilović Radojčić, Đeni; Švabić Kolacio, Manda; Radojčić, Milan; Rajlić, David; Casar, Božidar; Faj, Dario; Jurković, Slaven: Comparison of calculated dose distributions reported as dose-to-water and dose-to-medium for intensity-modulated radiotherapy of nasopharyngeal cancer patients. Medical dosimetry, 43 (2018), 4;  363-369, Q2
19. Smilović Radojčić, Đeni; Rajlić, David; Casar, Božidar; Švabić Kolacio, Manda; Obajdin, Nevena; Faj, Dario; Jurković, Slaven. Evaluation of two-dimensional dose distributions for pre-treatment patient-specific IMRT dosimetry. Radiology and oncology, 52 (2018), 3;  346-352, Q2
20. Diklić, Ana; Šegota, Doris; Belac-Lovasić, Ingrid; Jurković, Slaven Assessment of dose indicators for CT localization procedure sin radiation therapy at University hospital. Nuclear Technology & Radiation Protection, 33 (2018), 3; 301-306, Q3
21. Šegota, Doris; Diklić, Ana; Jurković, Slaven: Implementation of quality assurance program in radiography— 2-year experience of collaboration with public health institutions in west region of Croatia. Radiation protection dosimetry, 182 (2018), 3;  329-334, Q4
22. Kralik, Ivana; Štefanić, Mario; Brkić, Hrvoje; Šarić, Gordan; Težak, Stanko; Grbac Ivanković, Svjetlana; Girotto, Neva; Štimac, Damir; Rubin, Otmar; Salha, Tamer, Jurković, Slaven et al. Estimated collective effective dose to the population from nuclear medicine diagnostic procedures in Croatia: a comparison of 2010 and 2015. PLoS One, 12 (2017), 6; e0180057, 13, Q1
23. Čargonja, Marija; Žauhar, Gordana; Orlić, Ivica: Analysis of aerosols in indoor working environment by X-ray fluorescence technique (XRF). Radiation and Applications in Physics, Chemistry, Biology, Medical Sciences, Engineering and Environmental Sciences, 2 (2017), 3;  220-225, Q3
24. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes; Glunčić, Matko; Žauhar, Gordana: Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students' misconceptions. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 12 (2016),  020139-1, Q1
25. Brkić, Hrvoje; Ivković, Ana; Kasabašić, Mladen; Poje Sovilj, Marina; Jurković, Slaven; Štimac, Damir; Rubin, Otmar; Faj, Dario:The influence of field size and off-axis distance on photoneutron spectra of the 18 MV Siemens Oncor linear accelerator beam. Radiation measurements, 93 (2016),  28-34, Q1
26. Žauhar, Gordana; Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Ravlić-Gulan, Jagoda: Upisi na visoka učilišta Sveučilišta u Rijeci prije i poslije uvođenja državne mature. Medicina Fluminensis: Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 52 (2016), 1; 102-115., Q4
27. Žauhar, Gordana; Smilović Radojčić, Đeni; Dobravac, Denis; Jurković, Slaven: Quantitative testing of physiotherapy ultrasound beam patterns within a clinical environment using a thermochromic tile. Ultrasonics, 58 (2015),  6-10, Q1Radovi prihvaćeni za objavljivanje:
 
1. Žauhar, Gordana; Dresto-Alač, Branka Trends In Professional Radiation Exposures Of Medical Staff Covered By Personal Dose Monitoring at a Rijeka Clinical Hospital Centre (2000 to 2015). Health Physics Journal (2020), Q3 
2. Dundara Debeljuh, Dea; Jurković, Slaven; Pribanić, Ivan; Girotto, Neva; Grbac Ivanković, Svjetlana; Božanić, Ana; Šegota, Doris. Patient radiation dose assessment system for diagnostic nuclear medicine procedures: implementation and first results. Nuclear Technology and Radiation Protection (2020), Q3
 
 
.