Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijomPročelnica
Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Vesna Čandrlić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Zavod za farmakologiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 139, fax: +385 (0)51 651 174
 
Studenti se primaju: kancelarija Zavoda, PON - PET: 9:00 - 14:00 Zavod za farmakologiju ustrojbena je jedinica Medicinskog fakulteta od 21. studenoga 1958. godine. Osnivač Zavoda je prof. dr. sc. Dimitrije Atanacković, koji je bio pročelnik do 1985. godine. Od 1985. do 2008. godine  pročelnik Zavoda za farmakologiju bio je prof. dr. sc.  Ante Simonić.Od 2008. do 2020.godine, pročelnica Zavoda za farmakologiju je prof. dr. sc. Gordana Župan, koja je u funkciji zamjenice pročelnika vodila Zavod i u razdoblju od 2000. do 2004. godine.Od 2020. godine prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić imenovana je za predstojnicu Zavoda za farmakologiju.

Od osnutka do danas na Zavodu za farmakologiju odvija se intenzivna nastavna, znanstvena i stručna aktivnost. Izvrsnost u svim segmentima rada i interesa Zavoda je naš temeljni cilj. Prije svega, izvrsnost u provođenju svih oblika nastave i prenošenja najnovijih znanja iz područja temeljne i kliničke farmakologije, te toksikologije studentima različitih studija. Osobit izazov čini znanstveno-istraživačka aktivnost koja je usmjerena  prema istraživanju mehanizama djelovanja i učinkovitosti niza lijekova, dominantno u području neurofarmakologije. S tim u svezi, jedan od temeljnih ciljeva je razvijanje suradnje s institucijama i istraživačkim grupama koje potiču znanstvenu izvrsnost kao i s farmaceutskom industrijom koja prepoznaje važnost potpore inovativnih znanstvenih projekata. Sve gore navedeno, može se uspješno ostvariti samo uz konstantno pomlađivanje nastavnog i znanstvenog kadra, te je motiviranje mladih znanstvenika  na rad i usavršavanje na Zavodu jedan od naših temeljnih prioriteta.
 

 

Kadrovska struktura:
 
Pročelnica
Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, redoviti profesor - trajno zvanje, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Gordana Župan, redoviti profesor - trajno zvanje, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, redoviti profesor - trajno zvanje, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, redoviti profesor , elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med. , elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Petra Dolenec , dipl. ing. biol. i prof. biol., poslijedoktorand , elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jelena Rajič Bumber, dipl. ing. biol., asistent , elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tamara Janković, dipl. sanit. ing., asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nika Gržeta, mag. bioteh. u med., asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marina Jakovac, med. lab. ing., viši laborant, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maja Rukavina, mag. pharm. inv., viši laborant, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vesna Čandrlić, tajnica Zavoda, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tanja Šuvak, pomoćni tehnički suradnik, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 NASTAVNA AKTIVNOST

 
AKTUALNI KOLEGIJI
 
INTEGRIRANI, PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI
 
Medicina  
Farmakologija (redovni kolegij), voditelj: prof. dr. sc. Gordana Župan
Klinička farmakologija (redovni kolegij), voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Toksikologija (izborni kolegij), voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
Bol-uzroci, dijagnoza i lijecenje(izborni kolegij), voditelj: Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović
 
Dentalna medicina
Farmakologija (redovni kolegij), voditelj: Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović
 
Sanitarno inženjerstvo (preddiplomski studij)
Opća toksikologija (redovni kolegij), voditelj: prof. dr .sc. Jasenka Mršić-Pelčić
 
Sanitarno inženjerstvo (diplomski studij)
Specijalna toksikologija I (redovni kolegij), voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
Specijalna toksikologija II (redovni kolegij), voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
 
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJI 
 
Biomedicina
Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti, voditelj: prof. dr. sc. Gordana Župan
Klinička farmakologija, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Pretkliničko ispitivanje  lijekova, voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
 
Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 
Toksikologija  lijekova, voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
 
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI 
Interna medicina
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Obiteljska medicina
Klinička farmakologija, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Toksikologija  lijekova, voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
 
Ortopedija i traumatologija 
Klinička farmakologija, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
 
Psihijatrija 
Neuropsihofarmakologija, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
 
Opća interna medicina 
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Kardiologija 
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Gastroenterologija 
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Endokrinologija i dijabetologija 
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Internistička onkologija
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova 
Farmakogenomika i personalizirana medicina, voditelj: prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić
Kliničko ispitivanje lijekova – dobra klinička praksa, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Farmakovigilancija, voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski 
Farmakoepidemiologija, voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
Regulativa lijekova, voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski / doc. dr. sc.Viola Macolić Šarinić
Toksikologija lijekova, voditelj: prof. d . sc. Jasenka Mršić Pelčić
Biološka terapija i onkološki lijekovi, voditelj: prof. dr. sc. Dinko Vitezić / prof. dr. sc. Srđan Novak 
 
Pulmologija
Racionalna farmakoterapija,  voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 
Akutno trovanje, voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 
Hitna medicina
Akutno trovanje, voditelj: prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST


AKTUALNI ZNANSTVENI PROJEKTI

1. Prof. dr. sc. Gordana Župan
b) Projekt 809-10-1109 „Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija“, izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci, 2014. - 2018.
 
2. Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović 
 
3. Prof .dr. sc. Dinko Vitezić
Projekt 836-10-1236 „Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmaoekonomskih procjena“, izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci, 2014. - 2018.
 
4. Prof. dr. sc. Vera Vlahović – Palčevski
Projekt 823-10-1223  „Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova“, izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci, 2014. - 2018. 
 


ZAVRŠENI ZNANSTVENI PROJEKTI/PROGRAMI U POSLJEDNJIH 10 GODINA
 
1. Prof. dr. sc. Gordana Župan
a) Program 0620529 „Oštećenje i oporavak živčanog sustava“, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2007 
b) Projekt 062-0620529-0519  „Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija“, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa  RH, 2007- 2013

2. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
Projekt 062-0620529-0518 „Molekularni mehanizmi ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija“, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, 2007 - 2013
 
3. Prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Projekt 062-0620063-0060 „Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmaoekonomskih procjena“, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa  RH, 2007 – 2013
 
4. Prof. dr .sc. Vera Vlahović – Palčevski
a) Projekt DRIVE AB (Driving re-investment in R&D and responsible antibiotic use), izvor financiranja: Innovative Medicines Initiative (IMI) fond Europske unije, 2014 - 2016
b) Projekt  062-0000000-3537  „Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova“, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH,  2008 - 2013DESET NAJVAŽNIJIH PUBLIKACIJA U POSLJEDNJIH 10 GODINA

Pilipović K, Župan Ž, Dolenec P, Mršić-Pelčić J, Župan G. A single dose PPARy agonist pioglitazone reduces cortical oxidative damage and microglial reaction following lateral fluid percussion brain injury in rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 3, 8-20, 2015
 
Dolenec P, Pilipović K, Rajič J, Župan G. Temporal Pattern of Neurodegeneration, Programmed Cell Death, and Neuroplastic Responses in the Thalamus After Lateral Fluid Percussion Brain Injury in the Rat. J Neuropathol Exp Neurol 74(6), 12-526, 2015
 
Pulcini, C, Wencker F, Frimodt-Moller N, Kern W, Nathwani,D, Rodriguez-Baño J, Gunnar S, Vlahović-Palčevski V, Gyssens I. European survey on principles of prudent antibiotic prescribing teaching in undergraduate students. Clin Microbiol Infect 21(4), 354-361, 2015 
 
Mršić-Pelčić J, Pilipović K, Pelčić G, Vitezić D, Župan G. Temporal and regional changes of superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in rats exposed to focal cerebral ischemia. Cell Biochem Funct 30, 597-603, 2012

Župan Ž, Pilipović K, Dangubić B, Frković V, Šustić A, Župan G. Effects of enoxaparin in the rat hippocampus following traumatic brain injury. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 35, 1846-1855, 2011

Pilipović K, Župan Ž, Dangubić B, Mršić-Pelčić J, Župan G. Oxidative stress parameters in different brain structures following lateral fluid percussion injury in the rat. Neurochem Res 36, 913-921, 2011
 
Vlahović-Palčevski V. Reducing antibiotic use in Croatia. Lancet Infect Dis 10, 670-671, 2010
 
Peternel S, Pilipović K, Župan G. Seizure susceptibility and the brain regional sensitivity to oxidative stress in male and female rats in the lithium-pilocarpine model of temporal lobe epilepsy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 33, 456-462, 2009
 
Župan G, Pilipović K, Hrelja A, Peternel S. Oxidative stress parameters in different rat brain structures after electroconvulsive shock-induced seizures. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 32, 771-777, 2008
 
 

 

 
.