Katedra za dermatovenerologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, redoviti profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Janja Komljenović; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studenti se primaju:
Tajništvo Katedre, SRIJEDOM: 12:00 - 13:00h

Katedra za dermatovenerologiju
Krešimirova 42, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 658 283, fax: +385 (0)51 658 590

 Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci djeluje od akademske godine 1955/56 kada je počela nastava iz kolegija „Dermatovenerologija“ na studiju Medicine, te znanstveni i stručni rad na Katedri. Prvi predstojnik katedre bio je prof.dr.sc. Dušan Jakac, a na toj ga je dužnosti 1977. godine naslijedio prof.dr.sc. Anđelko Wolf. Godine 1986. Katedru vodi prof.dr.sc. Nikola Mohar, a od 1993. godine dužnost pročelnika obnaša prof.dr.sc. Franjo Gruber. Akademske godine 2004/05 pročelnikom Katedre postaje prof.dr.sc. Marija Kaštelan.

Danas Katedra izvodi nastavu na većem broju kolegija na sveučilišnim i stručnim studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci te na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci i Zagrebu. Posebna se pozornost posvećuje praktičnoj nastavi, koja se odvija s malim skupinama studenata, s ciljem što kvalitetnijeg prijenosa znanja budućim zdravstvenim djelatnicima. Kvalitetnom razvoju nastave pridonio je i udžbenik „Kožne bolesti i spolno prenosive infekcije“ (2007) koji su napisali prof.dr.sc Franjo Gruber i ostali nastavnici Katedre. S ciljem daljnjeg poboljšanja kvalitete nastave i nastavnog materijala, namjera nam je izdati digitalni atlas kožnih bolesti za studente medicine i stomatologije.

Djelatnici Katedre za dermatovenerologiju objavili su brojne znanstvene i stručne radove u domaćim i eminentnim međunarodnim časopisima čime je dan značajan doprinos razvoju ne samo dermatovenerologije nego i znanstveno-nastavnoga potencijala Medicinskog fakulteta u Rijeci. Temeljni znanstveni interes Katedre je istraživanje imunoloških i psihoneuroimunoloških mehanizama u nastanku psorijaze. Recentna znanstvenoistraživačka aktivnost Katedre u tom području prepoznata je i na najvišoj međunarodnoj razini o čemu svjedoči srebrna nagrada dodjeljena za znanstveni rad – prezentaciju prikazanu na 22. Svjetskom kongresu dermatologije, održanom 2011. godine u Seulu, Republici Koreji.

 Kadrovska struktura

Pročelnik
Prof.dr.sc. Marija Kaštelan, redoviti profesor 
elektronička pošta:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof.dr.sc.Ines Brajac, redoviti profesor 
elektronička pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izv.prof.dr.sc. Larisa Prpić Massari, dr.med
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Izv.prof.dr.sc. Sandra Peternel, dr.med
elektronička pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc.dr.sc. Tanja Batinac, dr.med.
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr.sc. Marijana Vičić, dr.med.
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastavna aktivnost:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

• Dermatovenerologija – redovni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Marija Kaštelan
• Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji – izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Marija Kaštelan
• Alergijske i autoimune bolesti u dermatovenerologiji – izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Larisa Prpić-Massar
• Medikamentozni egzantemi i kožne nuspojave lijekova - izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Sandra Peternel

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

• Dermatovenerologija – redovni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Ines Brajac
 

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

• Interdisciplinarni pristup dermatoonkologiji – izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Marija Kaštelan
• Alergijske i autoimune bolesti u dermatologiji – izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Larisa Prpić-Massari
• Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije – izborni kolegij, voditelj prof.dr.sc. Ines Brajac

 Znanstvena aktivnost

Aktualni projekti:

1. Imunološki mehanizmi u patogenezi psorijaze (MZOŠ 062-0620239-0197, u trajanju od 2007. god.), voditelj prof.dr.sc. Marija Kaštelan
2. Uloga neurogene upale i psiholoških čimbenika u patogenezi psorijaze (MZOŠ 062-0620239-0199, u trajanju od 2007. god.), voditelj prof.dr.sc. Ines Brajac


Završeni projekti:
 

1. Imunopatogenetski mehanizmi u papuloskvamoznim kožnim bolestima (MZOŠ 0062040, projektno razdoblje 2002-2006.god.), voditelj prof.dr.sc. Franjo Gruber
 

Suradnja na projektima:
 

1. Telomerazna aktivnost i imunofenotipske karakteristike limfocita u melanomu kože (MZOŠ 062-0000000-3545, u trajanju od 2008. god.), voditelj prof.dr.sc. Gordana Zamolo Končar
2. Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku alopecije areate i lihen ruber planusa, voditelj prof.dr.sc. Daniela Malnar Dragojević (MZOŠ 0062063, projektno razdoblje 2002-2006. god.)


 

Najvažnije publikacije (10) u posljednjih deset godina:

1. Peternel S, Manestar-Blažić T, Brajac I, Prpić-Massari L, Kaštelan M. Expression of TWEAK in normal human skin, dermatitis and epidermal neoplasms: association with proliferation and differentiation of keratinocytes. J Cutan Pathol 2011;38(10):780-9.
2. Peternel S, Prpić-Massari L, Manestar-Blažić T, Brajac I, Kaštelan M. Increased expression of TRAIL and its death receptors DR4 and DR5 in plaque psoriasis. Arch Dermatol Res 2011;303(6):389-97.
3. Simonić E, Kaštelan M, Peternel S, Pernar M, Brajac I, Rončević-Gržeta I, Kardum I. Childhood and adulthood traumatic experiences in patients with psoriasis. J Dermatol 2010;37(9):793-800.
4. Peternel S, Kaštelan M. Immunopathogenesis of psoriasis: focus on natural killer T cells. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23(10):1123-7.
5. Brajac I, Lončarek K, Kaštelan M, Manestar-Blažić T. From shape to pathogenesis: fractal formation of lichen planus. Dermatology 2007;215(3):269-70.
6. Prpić Massari L, Kaštelan M, Laškarin G, Zamolo G, Massari D, Rukavina D. Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis. J Dermatol Sci 2007;47(1):29-36.
7. Kaštelan M, Prpić Massari L, Gruber F, Zamolo G, Žauhar G, Čoklo M, Rukavina D. Perforin expression is upregulated in the epidermis of psoriatic lesions. Br J Dermatol 2004;151(4):831-6.
8. Prpić Massari L, Kaštelan M, Gruber F, Laškarin G, Sotošek Tokmadžić V, Štrbo N, Zamolo G, Žauhar G, Rukavina D. Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus. Br J Dermatol 2004;151(2):433-9.
9. Kaštelan M, Gruber F, Cecuk-Jeličić E, Grubić Z, Kaštelan A. A new extended haplotype Cw*0602-B57-DRB1*0701-DQA1*0201-DQB1*0201 associated with psoriasis in the Croatian population. Clin Exp Dermatol 2003;28(2):200-2.
10. Brajac I, Tkalčić M, Dragojević DM, Gruber F. Roles of stress, stress perception and trait-anxiety in the onset and course of alopecia areata. J Dermatol 2003;30(12):871-8.

 
.