Katedra za anatomijuPročelnik:
Prof.dr.sc. Romana Jerković,dr. med. -  redoviti profesor,
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica: Mia Medić, mag.oec, 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studenti se primaju: kancelarija Zavoda za Anatomiju, PO - PET: 11:00 - 13:00

Zavod za Anatomiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 143
fax: +385 (0)51 651 143 SURGICAL APPROACHES IN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Surgical Approaches in Traumatology and Orthopedics (with cadaveric lab)
Dept. of Anatomoy, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, October 20-22, 2016PROGRAM DARIVANJA TIJELA

Svaka punoljetna osoba može donijeti odluku o darivanju svojeg tijela nakon smrti Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Potpisivanjem Izjave o darivanju tijela osoba daje suglasnost za korištenje njezinog tijela u nastavne i znanstvene svrhe nakon smrti, što je sukladno članku 192. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. godine.

Program darivanja tijela.pdf
Izjava.pdfKatedra za anatomiju utemeljena je u jesen 1957. godine kada je počela nastava za studente I. godine novoutemeljenog  Medicinskog fakulteta u Rijeci. Za predstojnika Zavoda izabran je, u zvanju izvanrednog profesora, dr. Zdenko Križan koji je tu dužnost u zvanju redovnog profesora obavljao sve do 1981. godine. Od 1961.-1966. u Zavodu se obavlja i nastava za studente Više stomatološke škole u Rijeci, a od 1973. obavlja se redovita nastava za studente Stomatološkog studija Medicinskog fakulteta u Rijeci ( danas je to sveučilišni preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine). Neposredno nakon osnivanja Zavoda uređene su potrebne prostorije (radne sobe, laboratorij, dvorane za seciranje i ispite, te mrtvačnica). Također su izrađeni preparati i veliki broj slika i shema za obavljanje nastave. Godine 1962. počeo se uređivati muzej kao i zavodska knjižnica. Zavod za anatomiju, u suradnji sa Zavodom za histologiju i embriologiju 1962. godine organizirao je VI. kongres anatoma Jugoslavije, a 1990. godine XXII. kongres anatoma Jugoslavije. S vremenom nastavne se obaveze povećavaju jer je organiziran još jedan sveučilišni studij ( preddiplomski i diplomski studij Sanitarnog inženjerstva) te pet stručnih studija ( Sestrinstvo, Fizioterapija, Medicinsko laboratorijska dijagnostika, Iinženjeri  medicinske radiologije i Primalje).  1981. godine prof.  Zdenko Križan odlazi u mirovinu te predstojnik Zavoda postaje doc.dr.sc. Olga Herman, dugogodišnji suradnik Zavoda. Na toj dužnosti ostaje sve do odlaska u mirovinu 1991.godine. Potom je za predstojnika Zavoda izabrana doc.dr.sc. Dragica Bobinac koja tu dužnost obavlja i danas. Tijekom svih godina postojanja Zavoda u njemu su radili i rade mnogi suradnici i nastavnici, kao i vannastavno osoblje.
U ovom trenutku na Zavodu je zaposleno ukupno 25 zaposlenika, od toga 19 nastavnika i suradnika i 6 vannastavnog osoblja. Strukturu nastavnika čine 1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 3 redovita profesora, 3 izvanredna profesora, 3 docenta i 9 asistenata i suradnika.  Do sada su nastavnici Zavoda za anatomiju objavili 5 udžbenika s time da je životno djelo profesora Križana Anatomija čovjeka napisana u tri dijela (Opća anatomija, Pregled građe glave i vrata, Pregled građe grudi, trbuha, noge i ruke). Djelatnici
 
Pročelnik
Prof.dr.sc. Romana Jerković,dr. med. -  redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavno osoblje:
 
Prof.dr.sc. Romana Jerković,dr. med. -  redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Daniela Malnar,dr. med. - redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Snježana Bajek,dr. med. - redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Ivana Marić,dr. med. - redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Sanja Zoričić Cvek,dr. med. - redoviti profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..h
Prof.dr.sc. Tamara Šoić-Vranić,dr. med. - izvanredni profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Marina Nikolić,dr. med. - izvanredni profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..r
Prof.dr.sc. Olga Cvijanović, dr.med.- izvanredni profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Gordana Starčević-Klasan, dr.med.- izvanredni profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Juraj Arbanas, dr.med. - izvanredni profesor, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Tanja Ćelić, dr.med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hrvoje Omrčen, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Leo Gulan, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nenastavno osoblje: 
 
Mia Medić Marušić, mag.oec., administrativna tajnica, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Snježana Šimac Vorkapić-viši laborant, elektrinička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. hr
Raisa Gojak-viši laborant, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Mršić-laborant, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ira Schindler - pomoćno tehničko osoblje, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ruža Vijačkić -spremačica
Nedjeljka Jozić-spremačicaNastavna aktivnost
 
Na Zavodu za anatomiju odvijaju se slijedeći kolegiji:
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 
Anatomija - Prof.dr.sc. Romana Jerković, dr. med
Neuroanatomija - Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med.
Klinička anatomija zdjelice i inguinalne regije (izborni) - Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med.
Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živaca (izborni) - Prof.dr.sc. Snježana Bajek, dr.med.
Regeneracijska medicina (izborni) - Prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med.
Klinička anatomija glave (izborni) -  Prof.dr.sc. Tamara Šoić Vranić, dr.med.
Starenje skeletne muskulature (izborni) - Prof.dr.sc. Marina Nikolić, dr. med
Koža -  naš najveći organ (izborni) - Prof.dr.sc. Gordana Starčević-Klasan, dr.med
Anatomska sekcija topografskih regija ruke i noge (izborni) - Prof.dr.sc. Olga Cvijanović, dr.med.
Anatomska sekcija topografskih regija toraksa i abdomena (izborni) - Prof.dr.sc. Olga Cvijanović, dr.med.
Anatomska sekcija topografskih regija glave i vrata (izborni) - Prof.dr.sc. Juraj Arbanas, dr.med.
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
 
Anatomija - Prof.dr.sc. Sanja Zoričić Cvek
 
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 
Osnove anatomije i histologije - Prof.dr.sc. Gordana Starčević Klasan, dr.med.
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English
                Anatomy - Full Professor Romana Jerković, MD, PhD
Neuroanatomy - Associate Professor Olga Peloza, MD, PhD
Regeneration Medicine -  Full Professor Romana Jerković, MD, PhD
Anatomical Dissection of the Topographic Regions of the Upper and the Lower Limb - Associate Professor Olga Peloza, MD, PhD
Anatomical Base of Lesions of Spinal and Cranial Nerves - Full Professor Snježana Bajek, MD., PhD
Clinical Anatomy of the Pelvis and Inguinal Region - Full Professor Ivana Marić, MD, PhD
Skin- the largest organ of the body -  Associate Professor Gordana Starčević-Klasan, MD., PhD
Anatomical dissection of the topographic regions of the thorax and abdomen - Associate Professor Olga Peloza, MD, PhD
 


ZNANSTVENI PROGRAM

Protektivni i upalno-degenerativni čimbenici tkivnog odgovora i kost (broj 0620226), financiran od MZOS od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Dragica Bobinac
                             
ZNANSTVENI PROJEKTI

Promjene koštanog metabolizma u bolestima bubrega i jetre(broj 062-0620226-0207),financiran od MZOS od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Dragica Bobinac
Regeneracija mozga, perifernog živca i skeletnog mišića u šećernoj bolesti (broj 062-0620529-0517), financiran od MZOS od 2006. godine, voditelj prof. dr. sc. Romana Jerković
Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju skeletnog mišića i živca (broj 062-0000000-1352), financiran od MZOS od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Snježana Bajek
Koštani morfogenetski protein-7  i kost u modelu upalne bolesti crijeva, (broj 062-0620226-0209), financiran od MZOS od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Ivana Marić   
Uloga koštanih morfogenetskih proteina i inhibitora u nastanku osteofita čovjeka (broj 062-0000000-3559), financiran od MZOS od 2007. godine, voditelj prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek
 
ZAVRŠENI PROJEKTI U POSLJEDNJIH DESET GODINA

2002. – 2005. Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku alopecije areate i lihen ruber planusa (broj 0062063),financiran od MZOS, voditelj prof. dr. sc. Daniela Malnar
2001. – 2006. Koštani morfogenetski proteini u upalnim i tumorskim bolestima neskeletnih tkiva (broj 0062075),financiran od MZOS, voditelj prof. dr. sc. Dragica Bobinac
2002. – 2006. Sintetaze dušikova monoksida u skeletnom mišiću (broj 0062001),financiran od MZOS, voditelj prof. dr. sc. Romana Jerković
2006. – 2011. Učinkovitost polariziranog svjetla i čimbenika rasta na denervirani mišić (broj 062-0000000-3093), financiran od MZOS, voditelj prof. dr. sc. Daniela Malnar
2009 – 2011. Expression of OPG/RANK/RANKL system in transplanted kidney recipients, financiran od European society for calcified tissue, voditelj prof. dr. sc. Dragica Bobinac
  
 
.