Fakultetsko vijeće

I. ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
1.  Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM, dr.med.                
zamjenica doc.dr.sc. MATEJA OŽANIČ, dipl.sanit.ing.   
2.  Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                      
    zamjenik/ca          
3.  Izv.prof.dr.sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.    
    zamjenik/ca                                                                 
4.  Izv.prof.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr.med.     
    zamjenik/ca                                                                      
5.  Izv.prof.dr.sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr.med.   
    zamjenica izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med.
6.  Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
    zamjenik dr.sc. BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.                         
7.  Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med .                
    zamjenik izv.prof.dr.sc. VALTER STEMBERGA, dr.med. 
8.  Doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, dr.med.
zamjenik/ca
9.  Prof.dr.sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr.med.          
    zamjenica doc.dr.sc. BRANISLAVA POPOVIĆ, dr. med.     
10.  Prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije                                                                                          
    zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA ČANADI JUREŠIĆ, dipl.ing.                                                          
11. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med.     
    zamjenica izv.prof.dr.sc. MARINA NIKOLIĆ, dr.med.    
12. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.         
    zamjenica dr.sc. MARIJANA VIČIĆ, dr.med.   
13. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.    
    zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.                                                                              
14. Prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.              
    zamjenik/ca                                                                
15. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.                          
    zamjenica doc.dr.sc. TAMARA GULIĆ, mag. biol.      
16. Doc.dr.sc. MARTINA MAVRINAC, dipl.psiholog-prof.     
    zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ, dipl.psiholog                                                                     
17. v.d. Izv.prof.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.     
    zamjenik doc.dr.sc. HARRY GRBAS, dr.med.          
18. Prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.          
    zamjenica izv.prof.dr.sc. DARIJA VUKIĆ LUŠIĆ, dipl.sanit.ing. 
19. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.   
    zamjenica izv.prof.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med.   
20. Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
    zamjenica izv.prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.                                                             
21. v.d. Prof. dr. sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.             
    zamjenica doc.dr.sc. EMINA BABAROVIĆ, dr.med.       
22. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.                         
    zamjenica doc.dr.sc. VANJA PUPOVAC, prof.                 
23. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.              
    zamjenica doc.dr.sc.NINA PEREZA,dr.med.                                                         
24. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.                        
    zamjenica doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.       
25. Prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.           
    zamjenik doc.dr.sc. RAJKO MIŠKULIN, dr.med.
26. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.
zamjenik/ca       
27. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.                
    zamjenica doc.dr.sc. KRISTINA LAH TOMULIĆ, dr.med.  
28. Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.   
    zamjenica doc. dr. sc. DANIELA PETRIĆ, dr. med.    
29. Prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca
30. v.d. Prof.dr.sc. NEDA SMILJAN-SEVERINSKI, DR.MED.
zamjenik doc.dr.sc. ALEKS FINDERLE, dr.med.        
31. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.               
    zamjenik/ca        
32. Izv.prof.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.              
    zamjenik izv.prof.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr.med. 
33. Prof.dr.sc.  ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.                
    zamjenik/ca  
34. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.              
    zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.        
35. Doc.dr.sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr. med.          
    zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr.med.      
36. Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.             
    zamjenica dr.sc. ĐENI SMILOVIĆ RADOJČIĆ, prof.mat.i fiz.  
 
 
 
II. DEKAN
 
37. Izv.prof.dr.sc. GORAN HAUSER, dr.med.    
 
 
 
III.   PRODEKANI
 
38. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr. med.                      
39. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.         
40. Izv.prof.dr.sc. ALEN PROTIĆ, dr.med.                    
41. Izv.prof.dr.sc. VLATKA SOTOŠEK, dr.med.            
42. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.            
43. Izv.prof.dr.sc. SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing.     
 
 
IV. REDOVITI PROFESORI 
 
 
44. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.     
45. Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.                    
46. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
47. Prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije    
48. Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
49. Prof.dr.sc. INES BRAJAC, dr.med.
50. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing.
51. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.
52. Prof.dr.sc. TEDI CICVARIĆ, dr.med.
53. Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.     
54. Prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl. ing. med. biochem. 
55. Prof.dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr.med.   
56. Prof.dr.sc. SENIJA EMINOVIĆ, dr. med.             
57. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog        
58. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.
59. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.     
60. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.   
61. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med. 
62. Prof.dr.sc. RENATA JUREŠIĆ GRUBIŠIĆ, mag.pharm.
63. Prof.dr.sc. BRANKO KOLARIĆ, dr. med.     
64. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.    
65. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.              
66. Prof.dr.sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.         
67. Prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.            
68. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.                 
69. Prof.dr.sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.           
70. Prof.dr.sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.    
71. Prof.dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ, dipl. ing. kemije  
72. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
73. Prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing. 
74. Prof.dr.sc. ĐULIJA MALATESTINIĆ, dr.med.  
75. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.      
76. Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr. med.  
77. Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.        
78. Prof.dr.sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.       
79. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.         
80. Prof.dr.sc. ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.       
81. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.                                 
82. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.
83. Prof.dr.sc. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr.med.        
84. Prof.dr.sc. SANJIN RAČKI, dr.med.  
85. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.  
86. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.            
87. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.        
88. Prof.dr.sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.  
89. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.  
90. Prof.dr.sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr.med.              
91. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.          
92. Prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.           
93. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.   
94. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.      
95. Prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.                   
96. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof.               
97. Prof.dr.sc. TONI VALKOVIĆ, dr.med.           
98. Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.        
99. Prof.dr.sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.      
100. Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.               
101. Prof.dr.sc. GORDANA ZAMOLO, dr.med.              
102. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.              
103. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med.       
104. Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN,  dr.med.             
105. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med.                  
 
 
V.   PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNIM ZVANJIMA 
     (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA) I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU 
     STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI
 
106.  Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.             
zamjenik/ca                                                               
107. Izv.prof.dr.sc. OLGA CVIJANOVIĆ PELOZA, dr.med. 
zamjenik/ca 
108. Izv.prof.dr.sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr.med.  
zamjenik/ca           
109. Izv.prof.dr.sc. NADA STRAČEVIĆ ČIZMAREVIĆ, dipl.sanit.ing. 
zamjenik izv.prof.dr.sc. DRAŽEN LUŠIĆ, dipl.sanit.ing.      
110. Izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.sanit.ing.      
zamjenica izv.prof.dr.sc. IVA RINČIĆ, dipl.croat. et soc.                                                        
111. Izv.prof.dr.sc. MARKO ZELIĆ, dr.med.       
zamjenik  izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.     
112. Izv.prof.dr.sc. SANDRA PETERNEL, dr.med.       
zamjenik izv.prof.dr.sc. ELIZABETA DADIĆ HERO, dr.med.    
113. Izv.prof.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.   
zamjenik izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ- GRŽETA, dr.med.     
114. Izv.prof.dr.sc. DEAN MARKIĆ,  dr.med.  
zamjenik izv.prof.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med.   
115. Izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.    
zamjenik izv.prof.dr.sc. FELIX MARTINUS WENSVEEN, dipl.ing.biol.  
 
 
b) DOCENTI
 
116. Doc.dr.sc. DAMIR GREBIĆ, dr.med.        
  zamjenik/ica 
117. Doc.dr.sc. MARIJA VUČIĆ PEITL, dr.med.          
zamjenik/ca 
118. Doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.            
    zamjenik/ca       
119. Doc.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.    
      zamjenica doc.dr.sc. ILIJA BRIZIĆ, mag.ing.mol.biotech.   
120. Doc.dr.sc. FRANJO LOVASIĆ, dr.med.    
    zamjenik/ca                                                                             
121. Doc.dr.sc.  MARKO VELEPIČ, dr.med.      
    zamjenica doc.dr.sc. DUŠKA PETRANOVIĆ, dr.med.   
122. Doc.dr.sc. IGOR BARKOVIĆ, dr. med.                              
    zamjenica doc.dr.sc. DANIJELA VRDOLJAK-MOZETIČ, dr.med. 
123. Doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.                  
    zamjenik/ca          
124. Doc.dr.sc. TEODORA ZANINOVIĆ JURJEVIĆ, dr.med.     
    zamjenica doc.dr.sc. TAMARA TURK WENSVEEN, dr.med.   
125. Doc.dr.sc. ANDREA DEKANIĆ, dr.med.   
      zamjenica doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, dr.med.    
126. Doc.dr.sc. ILIJA BRIZIĆ, mag.ing.mol.biotech.
      zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.     
127. Doc.dr.sc. LOVORKA BILAJAC, dipl.sanit.ing. 
    zamjenica doc.dr.sc. DAMIR KLEPAC, dipl.sanit.ing.   
128. Doc.dr.sc. DORA FUČKAR ČUPIĆ, dr.med.   
    zamjenica doc.dr.sc. SVEN MARIČIĆ, mag.ing.mech.     
129. Doc.dr.sc. PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ, dr.med.   
    zamjenica doc.dr.sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, dr.med. 
 
 
c)   SURADNICI
 
130. Dr.sc. BOŽENA ĆURKO COFEK, dr.med.       
zamjenik/ca                                                        
131. Dr.sc. MIRNA BOBINAC, dr.med.     
    zamjenik/ca     
132. Dr.sc. JANJA TARČUKOVIĆ, dr.med. 
      zamjenica dr.sc. LJERKA KARLEUŠA, dipl.ing.bioteh.   
133. ANA BRAJDIĆ ŠĆULAC, dr.med.             
      zamjenik/ca  
 
 
 
VI.       PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
134. EUGEN CAR     
      zamjenik TONI BUŠKULIĆ
135. MARIO RUMORA                 
      zamjenik LOVRO RUKAVINA   
136. TIN VUČKOVIĆ                            
    zamjenik LAURA BRIJAČAK
137. MARTA DESPOTOVIĆ   
    zamjenica MATEA PENTEK   
138. MARTINA IVANIŠEVIĆ   
    zamjenica NIKOLINA GOLEM
139. ANTE MATULIĆ                            
    zamjenik TEA MEDVED
140. GAIA BELLESI                           
    zamjenik IVA SARAJA
141. LAURA RADOŠ              
    zamjenik VEDRAN HRASTIĆ
142. ANNEMARIE MARIĆ
    zamjenik LAURA NOVAK
143. MIA RADOŠEVIĆ                                       
      zamjenica MARIJA PREKODRAVAC              
144. LUKA IVANOVSKI
      zamjenik EVA LABINAC                        
145. ANTUN MRŠIĆ            
    zamjenik MARKO VETTURELLI                        
146. MAGDA GAJSKI             
    zamjenica LUKA ŠIMIĆ
147. NEDA SINDIK              
    zamjenik DANIEL HÜBNER                          
148. TOMISLAV TUFEKČIĆ
    zamjenica MOJCEJ VODOPIVEC
149. GABRIELA ŠPEH
    zamjenik DOROTEA DOBRIĆ                         
150. LEA PERIĆ
    zamjenica PETRA VALIĆ
151. IVA KRISTIĆ             
    zamjenica CHIARA KOŠUTA              
152. DORA MODRIĆ
    zamjenik  DALILA SADIKU              
153. BRUNO KOVAČ             
  zamjenica LEANA VRATOVIĆ                                    
154. SILVESTAR MEŽNARIĆ                
    zamjenica BARBARA KANCIJAN                                
155. IVANA ŠUTIĆ                
    zamjenica INGRID ŠUTIĆ UDOVIĆ                          
156. VALENTINO PAVIŠIĆ 
    zamjenica  IGOR ŠTIMAC                                           
 
 
VII. PREDSTAVNICI  ZAPOSLENIKA
 
157. TAMARA DEKOVIĆ                               
zamjenica KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.     
 
 
.