Temeljni dokumenti

  TEMELJNI DOKUMENTI


 

Strategija razvoja Medicinskog fakulteta u Rijeci 2019. - 2025.
 
Strategija Medicinskog fakulteta u Rijeci 2010. - 2015.

Strategija razvoja znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci 2016. - 2020.

Statut Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 27.07.2016.)

Dopuna Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 19.03.2018.)

Dopuna Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 07.10.2020.)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci-2019. (objavljeno 30.10.2019.)

 
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objaveljeno 10.02.2020.)
 
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 19.03.2020.)
 
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 17.04.2020.)
 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 17.09.2020.)
 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 07.10.2020.)
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci (objavljeno 05.02.2021.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Medicinskog fakulteta u Rijeci 8objavljeno 11.03.2021.)

Pravilnik o radu (objavljeno 02.12.2015.)

Poslovnik o radu stalnih povjerenstava fakultetskog vijeća

Pravilnik o sigurnosnoj politici informacijskog sustava

Sigurnosna politika informacijskih sustava Medicinskog fakulteta u Rijeci

Pravilnik o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih jedinica (objavljeno 22.09.2016.)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih  jedinica (objavljeno 12.11.2020.)

Pravilnik o ustroju i radu Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina pri Medicinskom fakultetu u Rijeci.pdf (objavljeno 23.01.2017.)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju i radu Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina.pdf (objavljeno 14.03.2019.)

Statut studentskog zbora.pdf (objavljeno 18.06.2018.)

Pravilnik o izboru predstavnika za članove Fakultetskog vijeća (objavljeno 10.01.2019.)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (objavljeno 09.01.2020.)

Pravilnik o ustroju i radu Centra za genetičku edukaciju (objavljeno 17.09.2020.)

Pravilnik o odnosima s medijima (objavljeno 13.11.2020.)

 
.