Izrada diplomskog / završnog rada studenata

  IZRADA DIPLOMSKOG / ZAVRŠNOG RADA STUDENATA

Naputak za prijavu, oblikovanje i opremu diplomskog rada i polaganje diplomskog ispita - Integrirani preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
 
Obrazac1 .docx
Obrazac2 .docx
Uputstva menorima - Postupak evidencije tema diplomskih radova (unos diplomskih radova za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog sveučilišnog studija Medicina za akademsku 2019./2020.)

Naputak za prijavu i oblikovanje diplomskog rada i polaganje diplomskog ispita – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

Dokumenti (upute i obrasci) za korištenje informatičkog programa "Turnitin" za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija (Odluka Fakultetskog vijeća od 17.02.2015.):
 
a) Zahtjev za dobivanjem ovlasti za ulazak u mrežni sustav za provjeru podudarnosti tekstova "Turnitin"
b) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za NASTAVNIKE
c) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za STUDENTE
d) Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada 

 

 

 
.