Događanja / Simpoziji / Konferencije


7th International Symposium „Health for all?! Social engagement and self managementt of health and chronic diseases!”


 
Izuzetna čast nam je pozvati Vas na  sedmi međunarodni stručno-znanstveni simpozij „Health for all?!“ u organizaciji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.
Simpozij će se održati 10. svibnja 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
 

Projekt 738202 / SEFAC je sufinanciran sredstvima Europske unije iz trećeg EU programa u području javnog zdravlja za razdoblje 2014. - 2020. 
1. međunarodnu studentsku GREEN konferencija
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za zdravstvenu ekologiju, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organizira 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja će se povodom 22. svibnja Međunarodnog dana bioraznolikosti održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 17. i 18. svibnja 2018.
 
ISC GREEN 2018_First Circular.pdf
ISC GREEN 2018_Prva obavijest.pdf
Obavijest MEDIRI.docx
Plakat.jpg