Početna stranica » Upisi » Upisi

Upisi

 

IZVADAK IZ NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI - DOPUNA

Objavljujemo dopunjeni Izvadak iz Natječaja Sveučilišta u Rijeci s informacijama  vezanim za prijavu i upis studenata u 1. godinu svih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci preko NISpVU sustava u akademskoj 2015./2016. godini. U prilogu je obrazac potreban za prijavu Testa manualne spretnosti. Cjelokupni Natječaj objavljen je 13.05.2015. na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Objavljeno 14.05.2015.


 
OBAVIJEST ROKOVIMA ZA PRIJAVU

Objavljujemo Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o ROKOVIMA za prijavu na studijske programe preko NISpVU sustava u akademskoj 2015./2016. godini.


OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE EUROPSKE UNIJE

Kandidatima, državljanima članica EU za upis u 1. godinu studija Medicinskog fakulteta u Rijeci priznaje se materinski jezik, položen u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita usporedivog s državnom maturom umjesto ispita Hrvatskog jezika položenog na državnoj maturi u RH. Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 28. siječnja 2014. godine.

Objavljeno 05.01.2015.


UPISI U 1. GODINU PREKO SUSTAVA „POSTANI-STUDENT“
Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na 1. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2015./2016. godini preko NISpVU sustava (sustav državne mature - „Postani-student“).

Objavljeno 05.01.2015.


 

Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2010.) možete pogledati ovdje.

Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2014.) možete pogledati ovdje.

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice