Upisi

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Obavijest o upisu na diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika za akad. 2013./2014. godinu.


Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Obrazac PRIJAVE za upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo za akad. 2013/2014. godinu.


Diplomski sveučilišni studij „Fizioterapije“

Rang lista pristupnika za program cjeloživotnog obrazovanja za upis na Diplomski sveučilišni studij „Fizioterapije“ akademska 2013/14. godina.
Rang lista.

Objavljeno: 30.08.2013.


Diplomski sveučilišni studij „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika“

Rang lista prijavljenih kandidata na program cjeloživotnog
obrazovanja za Diplomski sveučilišni studij „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika“ akademska 2013/14. godina.
Rang lista.

Objavljeno: 30.08.2013.


Natječaj za upis polaznika na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij "Medicinsko laboratorijska dijagnostika" i prijava za upis na Program cjeloživotnog obrazovanja.

Objavljeno:26.07.2013.


Natječaj za upis polaznika na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij "Fizioterapija" i prijava za upis na Program cjeloživotnog obrazovanja.

Objavljeno:26.07.2013.


RANG LISTE

Rang lista pristupnika za Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij ."Fizioterapije".
Rang lista za Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij ."Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja".
05 07 2013


Prijave

Prijava za upis na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij "Fizioterapija" u akad. 2013./2014. godini


Prijava za upis na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij "Sestrinstvo - promicanje i zaštita zdravlja" u akad. 2013./2014. godini


Informacije o natječaju

Detaljne informacije o natječaju za upis polaznika na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja.

 

Detaljne informacije o natječaju za upis polaznika na Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na diplomski sveučilišni studij Fizioterapija.

 

OBAVIJEST
Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen je cjeloviti
Natječaj za upis u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2013./2014. akademskoj godini.

Objavljeno: 20.05.2013.

 

 

 

 


+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | webmaster@medri.hr | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice