Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

 

Trajanje studija

Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike traje tri godine, što je jednako trajanju studija u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim državama.

Ustrojstvo studija i nastave

Studij omogućava stjecanje teorijskog i praktičnog znanja, umijeća i sposobnosti samostalnog stručnog rada. Studij pokriva sva područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike - od onih najjednostavnijih primjenjivih u manjim, slabije opremljenim laboratorijima do visoko diferenciranih, eksperimentalnih i znanstvenih.
Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (tzv. temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. Nastava se obavlja u obliku predavanja, putem vježbi, seminara, demonstracija, konzultacija, rada na kliničkim odjelima te u domovima zdravlja. Nastava u obliku semestralne stručne prakse održava se u županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama, u domovima zdravlja koji zadovoljavaju uvjete predviđene programom ovog studija. Na kraju studija brani se diplomski rad.

Zvanje

Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

 

Nakon diplome

Nakon završetka studija stručni prvostupnik će imati usvojena znanja i vještine za obavljanje svih vrsta medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Bit će sposobni raditi po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. Moći će izvršavati sve poslove inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike u laboratorijskoj medicini.

Po završetku studija stručni prvostupnik će biti pripremljen za:

  • organizaciju uzimanja, transport i pohranu biološkog materijala,
  • organizaciju poslova iz djelokruga radnog programa na analizama biološkog materijala usmjeravanjem i kontrolom rada zdravstvenih tehničara i inženjera laboratorijske medicine,
  • održavanje i baždarenje pojedinih aparata uz primjenu principa kvalitete rada,
  • samostalno izvođenje složenih pretraga iz svih područja laboratorijske medicine sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim aparatima koji rade na principu spektrofotometrije, fluorimetrije, polarimetrije, nefelometrije, turbidimetrije, denzitometrije, atomske apsorpcijske spektrofotometrije, plinske kromatografije, elektroforeze,
  • dokazivanje i određivanje supstrata, aktivnosti enzima, hormona, vitamina, lijekova,
  • izradu hemograma te ostalih citokemijsko-hematoloških pretraga, uključujući i koagulacijske i transfuziološke pretrage,
  • rad u specijalnim uvjetima,
  • izradu histoloških, patohistoloških i citoloških preparata u svim njihovim fazama,
  • rad u svim vrstama laboratorija u medicini i srodnim znanostima.

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice