8 - Glaukom/Laserska iridotomija kod akutnog glaukoma - snimka tokom zahvata -- strelica pokazuje trag krvi na mjestu gdje je laser probio otvor u sarenici).jpg

Previous | Home | Next