Home

STRUČNI STUDIJ 
MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

 

Naziv kolegija:

 

 

Nastavni program (sadržaj kolegija):

 

Kolegij: Opća mikrobiologija (ECTS - 3)

Opća bakteriologija

Opća virologija

 

Provjera znanja: pismeni i usmeni ispit

Literatura:


Predavanja (.pdf)


 

Kolegij: Medicinska bakteriologija i virologija (ECTS - 4)

Specijalna bakteriologija

Virologija

 

Provjera znanja: pismeni i usmeni ispit

Literatura:


Predavanja (.pdf)


 

Kolegij: Medicinska parazitologija i mikologija (ECTS - 3,5)

Parazitologija

Mikologija

 

Provjera znanja: pismeni i usmeni ispit

Literatura:


Predavanja (.pdf)


 

Kolegij: Klinička mikrobiologija (ECTS - 3,5)

 

Provjera znanja: praktični i usmeni ispit

Literatura:


Predavanja (.pdf)

 

Kolegij: Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini (ECTS - 2)

Provjera znanja: pismeni ispit

Literatura:

 

Kolegij: Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze (ECTS - 2)

 

Provjera znanja:

Literatura:


 

Kolegij: Eksperimentalne metode u bakteriologiji (ECTS - 2)

 

Provjera znanja:

Literatura: