Home

  STUDIJ MEDICINE

 

Naziv kolegija:

 

Nastavni program:

 

Kolegij: Medicinska mikrobiologija i parazitologija (ECTS-8)

1. BAKTERIOLOGIJA

Opća medicinska bakteriologija:

Specijalna medicinska bakteriologija:

 

2. MEDICINSKA MIKOLOGIJA

Opća medicinska mikologija:

Specijalna medicinska mikologija:

 

3. MEDICINSKA PARAZITOLOGIJA

Opća medicinska parazitologija:

Medicinska protozoologija:


Medicinska helmintologija:

Medicinska arahnoentomologija:

 

4. MEDICINSKA VIROLOGIJA

Opća virologija:

Opće osobine virusa, kemijski sastav virusa, virusni antigeni. Uzgoj i  umnožavanje virusa. Utjecaj fizikalnih i kemijskih činitelja na viruse. Kemoprofilaksa i kemoterapija virusnih bolesti. Genetika virusa. Virusna cjepiva. Patogeneza virusnih bolesti. Laboratorijska dijagnostika virusnih bolesti. Klasifikacija i nomenklatura virusa.

Specijalna virologija:

 
Provjera znanja:
pismeni i usmeni ispit

Literatura:


Predavanja (.pdf) u akad. godini 2013/14.


Naputak za pisanje seminarskog rada

Seminarski radovi studenata (.pdf) u akad. godini 2012/13.

 

Kolegij: Klinička mikrobiologija (ECTS-2)

OSNOVNI PRINCIPI PATOGENEZE I DIJAGNOSTIKE ZARAZNIH BOLESTI (.pdf)

INFEKCIJE USNE ŠUPLJINE I GASTROINTESTINALNOG SUSTAVA (.pdf)

UZROČNICI INFEKCIJA HEPATOBILIJARNOG SUSTAVA (.pdf)


INFEKCIJE DIŠNOG SUSTAVA
(.pdf)


INFEKCIJE SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA I PRIONSKE BOLESTI
(.pdf)


INFEKCIJE LOKOMOTORNOG SUSTAVA I KOŽE
(.pdf)


INFEKCIJE KARDIOVASKULARNOG I LIMFORETIKULARNOG SUSTAVA
(.pdf)


INFEKCIJE URINARNOG SUSTAVA I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI
(.pdf)


KONGENITALNE I NEONATALNE INFEKCIJE
(.pdf)


HOSPITALNE INFEKCIJE
(.pdf)

 
Provjera znanja:
integrirano u ispit iz kolegija Zarazne bolesti

Literatura:

 

Kolegij: Živjeti pod mikroskopom (ECTS -1,5)
 

Mikrobiologija je jedna od najuzbudljivijih disciplina moderne znanosti. Iz liječničke perspektive mikroorganizmi su uzročnici infektivnih bolesti i epidemija. Međutim, mikroorganizmi su mnogo više od spomenutog. Mikroorganizmi su najraniji oblici života na Zemlji kao i potencijalni životni oblici na drugim planetama Sunčevog sustava. Mikroorganizmi su ključni u ciklusu ugljika, dušika i sumpora, te kreatori procesa za dobivanje plinovitog kisika kojeg udišemo. Mikroorganizme možemo naći na svakom mjestu kojeg možemo zamisliti: u kiselim vodama, u ledenim jezerima, duboko u Zemljinoj unutrašnjosti.... Mikroorganizmi mogu izazvati smrtonosne bolesti ali i doprinijeti razvoju biotehnologije i znanosti uopće.
Predmet je namijenjen studentima medicine koji žele spoznati različite strane mikroorganizama, mogućnost njihovog iskorištavanja i primijene, dokazivanja i, naravno, uništavanja.
 

Provjera znanja:

 Literatura:

 

Kolegij: Primijenjena mikrobiologija (ECTS - 1,5)

Ovaj kolegij ima za cilj upoznati studente s drugim mnogobrojnim područjima primjene mikrobioloških spoznaja: proizvodnji lijekova, prehrambenoj industriji, razgradnji toksičnih otpadnih materija, genetskom inženjeringu itd.
Iz naslova pojedinih nastavnih jedinica najbolje se može uočiti poseban sadržaj ovog kolegija:

  1. Mikroorganizmi - više od patogena

  2. Mikrobiologija mora

  3. Mikroorganizmi u industriji i biotehnologiji

  4. Mikrobiologija mlijeka i mliječnih proizvoda

  5. Mikrobiologija voda i otpadnih voda

  6. Sanitarna mikrobiologija

  7. Mikroorganizmi u terapiji  (bakterioterapija)

  8. Mikroorganizmi - biološko oruđe

  9. Mikroorganizmi - oruđe u molekularnoj biologiji


Provjera znanja: pismeni ispit

Literatura:

 

Kolegij: Tuberkuloza prošlost i sadašnjost (ECTS - 1,5)


Tuberkuloza i dalje predstavlja nepredvidivu opasnost diljem svijeta. Jedna trećina svjetske populcije  zaražena je bacilom tuberkuloze. Iako se radi o izlječivoj zaraznoj bolesti svakodnevno od tuberkuloze umire pet tisuća, a godišnje više od dva milijuna ljudi, što je neshvatljivo s obzirom da se radi o bolesti koja se liječi i prevenira već više od pola stoljeća. Povećanje incidencije tuberkuloze u svijetu u korelaciji je s pojavom i širenjem epidemije HIV-a. U mnogim zemljama zapažena je značajna prevalencija višestruke otpornosti uzročnika tuberkuloze na lijekove, što ukazuje na prijeteću opasnost budućih epidemija koje će biti veoma teško liječiti. Uz postavljanje  pravovremene dijagnoze te primjereno liječenje novootkrivenih slučajeva tuberkuloze može se izbjeći pojava višestruke otpornosti na lijekove i smanjiti incidencija bolesti.
 

Provjera znanja: pismeni ispit

Literatura:

 

Kolegij: Antibiotici - žrtve vlastitog uspjeha (ECTS - 1,5)
 

Otkriće antibiotika i njihovo uvođenje u kliničku praksu 1940.-tih godina nije samo bitno promijenilo terapiju zaraznih bolesti već je ujedno omogućilo i razvoj invazivnih kirurških zahvata i radikalnih imunosupresivnih terapija. Pojava rezistencije bakterija na antibiotike često, međutim, kompromitira uspjeh antibiotske terapije i postignuta dostignuća moderne medicine. Borba protiv širenja rezistencije i neracionalne uporabe antibiotika postala je, stoga, jedan od prioritetnih ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije te brojnih međunarodnih stručnih društava, a Europska zajednica vrši pritisak da se u rješavanje tog problema uključe i državne vlade.
Predmet je namijenjen studentima medicine koji žele naučiti više o antibioticima, mehanizmima njihovog djelovanja i rezistencije, što će svakako doprinijeti njihovom budućem radu u smislu pravilnog i svrsishodnog odabira antibiotske terapije. Pravilno odabrana antibiotska terapija umanjit će mogućnost nastanka i širenja rezistentnih bakterijskih klonova. Uz racionalnu antibiotsku terapiju veliku ulogu u borbi protiv širenja rezistencije ima i dobro organizirana kontrola bolničkih infekcija koja ograničava širenje multiplorezistentnih bolničkih sojeva.
 

Provjera znanja:

 Literatura:

 

Kolegij: Patogeneza zaraznih bolesti (ECTS - 1,5)
 

Patogeneza je multi-faktorijalan proces koji ovisi o imunom statusu domaćina, virulenciji patogena i infektivnoj dozi uzročnika. Mikroorganizmi su evolucijski stekli genetičke osobine koje im omogućavaju da prodru u organizam čovjeka, koloniziraju pojedine organe/organske sustave, pronađu izvore hrane te izbjegnu pojedine mehanizme  imunog odgovora domaćina. Da bi razumjeli složene procese koje koriste mikroorganizmi, bit će proučene različite strategije kojima se služe bakterije, virusi, gljive i paraziti na staničnoj i molekularnoj razini. Mehanizmi patogeneze pojedinih mikroorganizama (Candida, Strongyloides, Coxiella, Ehrlichia, HIV, prioni), različiti načini izbjegavanja imunološkog odgovora domaćina, te manipulacija transportnih putova na membrani stanice domaćina bit će obrađeni detaljnije.


Provjera znanja:

 Literatura: