Katedra za Internu medicinu

Novosti

„Interna medicina za stručni studij radiološke tehnologije“, autorica prof. dr. sc. Renate Dobrile – Dintinjana i prof. dr. sc. Svjetlane Grbac Ivanković (download)
 
Pismeni kolokvij iz kolegija Interna medicia (download)

STUDIJ MEDICINE, VI. GODINA 2014/2015. Predmet: KLINIČKO PROSUĐIVANJE - izv.prof.dr.sc. Srđan Novak Ispitni rok 17.03.2015. Raspored usmenih ispita


Prezime i ime Datum Ispitivač
1. Demo Martin 17.03.2015. u 9 h Prof.dr. D. Jurišić Eržen
2. Hladnik Andrej 17.03.2015. u 9 h Prof.dr. D. Jurišić Eržen
3. Đorđević Maja 17.03.2015. u 9 h Prof.dr. D. Jurišić Eržen
4. Petohleb Tijana 17.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
5. Kovačević Irena 17.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
6. Ćaćić Damir 17.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
7. Poljak Ivan 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
8. Haramija Tea 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
9. Marinović Marko 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
10. Hinić Ana 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
11. Keretić Eduard 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
12. Vladanović Luka 17.03.2015. u 16 h Prof.dr. Sanjin Rački
13. Muškardin Iva 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
14. Trbojević Nataša 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
15. Tomašić Ana Marija 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
16. Madunić Mateo 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
17. Valenčić Lara 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
18. Dujmov Tamara 17.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
19. Prebeg Mia 17.03.2015 u 10 h Prof.dr. Toni Valković
20. Carević Ana 17.03.2015 u 10 h Prof.dr. Toni Valković
21. Odobašić Marijana 17.03.2015 u 10 h Prof.dr. Toni Valković
22. Barišić Anita 18.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
23. Spinčić Andrea 18.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
24. Mavrić Matija 18.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
25. Đokić Bojana 18.03.2015. u 11 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
26. Marković Aleksandra 18.03.2015. u 12 h Prof.dr. Alen Ružić
27. Fišić Martina 18.03.2015. u 12 h Prof.dr. Alen Ružić
28. Svirčić Petra 18.03.2015. u 12 h Prof.dr. Alen Ružić
29. Žagar Tina 18.03.2015. u 12 h Prof.dr. Alen Ružić
30. Rošić Tena 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
31. Šabanović Dino 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
32. Šatrak Mišel 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
33. Vuleta Lorena 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
34. Vučić Domagoj 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
35. Kobale Roberta 19.03.2015. u 16 h Prof.dr. A. Duletić Načinović
36. Pinkle Monika 19.03.2015. u 13,30 h Prof.dr. Luka Zaputović
37. Zarezovski Vesna 19.03.2015. u 13,30 h Prof.dr. Luka Zaputović
38. Fable Tamara 19.03.2015. u 13,30 h Prof.dr. Luka Zaputović
39. Ratković Tea 19.03.2015. u 11 h Doc.dr. Lj. Bulat Kardum
40. Čop Josip 19.03.2015. u 11 h Doc.dr. Lj. Bulat Kardum
41. Knežević Lucija 19.03.2015. u 11 h Doc.dr. Lj. Bulat Kardum
42. Mohorović Tonka 19.03.2015. u 11 h Doc.dr. Lj. Bulat Kardum
43. Volarić Darijan 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
44. Paić Matea 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
45. Čanić Renata 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
46. Varga Maja 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
47. Bukara Tanja 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
48. Đorđevski Milana 19.03.2015. u 12 h Prof.dr. Srđan Novak
49. Suton Martina 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
50. Rubelj Karla 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
51. Španjol Pandelo Lucia 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
52. Galović Jelena 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
53. Ivanić Ivan 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
54. Glavina Iva 20.03.2015. u 11 h Prof.dr. Srđan Novak
55. Lisica Iva 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. Srđan Novak
56. Križanović Marija 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. Srđan Novak
57. Martinović Andrijana 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. Srđan Novak
58. Bura Matej 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. Srđan Novak
59. Bubnjar Nives 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. Srđan Novak
60. Šimić Jelena 20.03.2015. u 9 h Prof.dr. Toni Valković
61. Žic Karmen 20.03.2015. u 9 h Prof.dr. Toni Valković
62. Malek Ivan 20.03.2015. u 9 h Prof.dr. Toni Valković
63. Crnogaj Tea 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. S. Milić
64. Jurjević Nikolina 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. S. Milić
65. Radovičić Ivana 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. S. Milić
66. Stojanović Sanja 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. L. Orlić
67. Momčilović Igor 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. L. Orlić
68. Radanović Jasna 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. L. Orlić
69. Miter Snježana 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. L. Orlić
70. Tudor Karlo 20.03.2015. u 10 h Prof.dr. L. Orlić
71. Becker Darko 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. L. Orlić
72. Turčić Nikolina 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. L. Orlić
73. Mačkić Monika 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. L. Orlić
74. Pilaš Matija 20.03.2015. u 13 h Prof.dr. L. Orlić
75. Salopek Igor 23.03.2015. u 10 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
76. Ljubić Jelena 23.03.2015. u 10 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
77. Vulić Ivan 23.03.2015. u 10 h Prof.dr. B. Mijandrušić Sinčić
78. Grubišić Paula 23.03.2015. u 12 h Prof.dr. Luka Zaputović
79. Oljača Ana 23.03.2015. u 12 h Prof.dr. Luka Zaputović
80. Roth Aron 23.03.2015. u 12 h Prof.dr. Luka Zaputović
81. Marić Josipa 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. D. Matanić
82. Nadinić Anđela 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. D. Matanić
83. Kovačić Sanela 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. D. Matanić
84. Vidović Jurica 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
85. Grbić Nevena 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
86. Ivanovski Ivan 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
87. Lekić Amalija 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
88. Paravić Tamara 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
89. Kovač Rahela 23.03.2015. u 14 h Doc.dr. S. Klobučar Majanović
90. Tešić Petra 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
91. Knežević Mirna 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
92. Predrijavac Anamarija 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
93. Hrabar Martina 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
94. Rekić Irena 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
95. Ikić Martina 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
96. Tibauth Sara 23.03.2015. u 10 h Doc.dr. Goran Hauser
97. Despot Massimo 23.03.2015. u 10 h Prof.dr. R. Dobrila Dintinjana
98. Novak Petra 23.03.2015. u 10 h Prof.dr. R. Dobrila Dintinjana


objavljeno 16 03 2015

"KLINIČKO PROSUĐIVANJE" - pismeni kolokvij 13.03.2015.

"KLINIČKO PROSUĐIVANJE" - pismeni kolokvij 13.03.2015.

Napomena: Na ispit obavezno donjeti olovku 2B

Glavna predavaonica KBC-a, lokalitet Rijeka, 12,00 sati

1. Barišić Anita
2. Becker Darko
3. Bubnjar Nives
4. Bukara Tanja
5. Bura Matej
6. Carević Ana
7. Crnogoj Tea
8. Čanić Renata
9. Čop Josip
10. Čulina Lucija
11. Ćaćić Damir
12. Demo Martin
13. Despot Massimo
14. Dujmov Tamara
15. Đokić Bojana
16. Đorđević Maja
17. Đorđevski Milana
18. Fable Tamara
19. Fišić Martina
20. Galović Jelena
21. Goričanec Dora
22. Grbić Nevena
23. Haramija Tea
24. Hladnik Andrej
25. Hrabar Martina
26. Ikić Martina
27. Ivanić Ivan
28. Ivanovski Ivan
29. Kapetanović Edo
30. Knežević Lucija
31. Kovačević Irena
32. Kovačević Sanela
33. Omeragić Jasmina
34. Paić Matea
35. Peša Matea
36. Rekić Irena
37. Varga Maja
38. Pinkle Monika
39. Jurjević Nikolina
40. Keretić Eduard
41. Knežević Mirna
42. Kobale Roberta
43. Kovač Rahela
44. Križanović Marija
45. Lekić Amalija
46. Lisica Iva
47. Ljubić Jelena
48. Mačkić Monika
49. Madunić Matea
50. Malek Ivan
51. Malić Luka
52. Marić Josipa
53. Marinović Marko
Predavaonica Zavoda za patologiju, 12 sati

1. Marković Aleksandra
2. Marković Vedran
3. Martinović Andrijana
4. Mavrić Matija
5. Miter Snježana
6. Mohorović Tonka
7. Muškardin Iva
8. Nadinić Anđela
9. Novak Petra
10. Odobašić Marijana
11. Paravić Tamara
12. Petohleb Tijana
13. Pilaš Matija
14. Poljak Ivan
15. Prebeg Mia
16. Predrijavec Anamarija
17. Radovčić Ivana
18. Stojanović Sanja
19. Vladanović Luka
20. Tešić Petra
21. Glavina Iva
22. Grubišić Paula
23. Hinić Ana
24. Momčilović Igor
25. Oljača Ana
26. Čintarić Mateja
27. Radanović Jasna
28. Ratković Tea
29. Rošić Tena
30. Roth Aron
31. Rubelj Karla
32. Salopek Igor
33. Spinčić Andrea
34. Suton Martina
35. Sviričić Petra
36. Šabanović Dino
37. Šatrak Mišel
38. Šimić Jelena
39. Španjol Pandelo Lucia
40. Tibauth Sara
41. Tomašić Ana-Marija
42. Trbojević Nataša
43. Tudor Karlo
44. Turčić Nikolina
45. Valenčić Lara
46. Vidović Jurica
47. Volarić Darian
48. Vučić Domagoj
49. Vuleta Lorena
50. Vulić Ivan
51. Zarezovski Vesna
52. Žagar Tina
53. Žic Karmen
objavljeno 12 03 2015

Rezultati ispravka 1. kolokvija i konačni relativni broj bodova iz kolegija "Interna medicina"

Redni broj Ime i prezime 1. Kolokvij/2. Kolokvij /Apsolutni bod. /Rel. bod.


1. Danko Đurđević 35 49 84 57
2. Marija Gotić 56 51 107 68
3. Luka Fotak 48 42 90 60
4. A. Elly Ojwang. 52 53 105 67
5. Ante Prpić 55 57 112 70
6. K. Kovačko 45 39 84 57
7. Ivan Pavlović 50 55 105 67
8. Mateo Tićac 55 37 92 61

Pročelnik Katedre i voditelj kolegija „Interna medicina“:
Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.

objavljeno 16 02 2015

Raspored ispita "Interna medicina" - DODATAK

Brcković Barbara (prijava od petka) - utorak, 27.01.2015., 10:00 h - Sušak
objavljeno 26 01 2015

Raspored ispita – Interna medicina – rok: 26.01.2015.

Studenti se javljaju u tajništvo pripadajućeg lokaliteta Klinike za internu medicinu u predviđeno vrijeme!

Rijeka:

Ponedjeljak 26.01.2015. u 10:00 h

1. Aničić Josip
2. Carović Franjo
3. Ljušaj Merljinda
4. Livajić Marija

Utorak, 27.01.2015., 10:00 h

5. Barbić Kristian
6. Bašić Marcela
7. Bebić Lovro
8. Berić Marija
9. Bokan Maja
10. Bolf Dajana

Srijeda, 28.01.2015., 10:00 h

11. Božac Gaia
12. Brkić Filip
13. Cirković Maroje
14. Čustović Taiba
15. Duraković Din
16. Glavina Deni

Četvrtak, 29.01.2015., 10:00 h

17. Gradiček Tanja
18. Grahovec Klara
19. Hrabar Josip
20. Ilijić Emanuela
21. Jerković Ivona
22. Krpanić Helena
23. Kucjenić Vlatka
24. Kuzmić Mirna
25. Labinjan Kristina
26. Marković Roberta
27. Martinčić Petar
28. Mikolčević Marko
Petak, 30.01.2015., 09:00 h

29. Ormanec Ema
30. Đipalo Gordana


Sušak:

Ponedjeljak, 26.01.2015., 10:00 h

1. Živković Nives
2. Tomasić Matea
3. Vlahović Bruna
4. Vrbanec Kristina
5. Vujić Sofija
6. Zahirović Nino
7. Pajić Matija

Utorak, 27.01.2015., 10:00 h

8. Devčić Maja
9. Župan Kristina

Srijeda, 28.01.2015., 10:00 h

10. Šebešćen Antonio
11. Pergar Tea
12. Pravdić Klaudija
13. Ivanović Lara

14. Papić Eliša – 12:00 h

Četvrtak, 29.01.2015.

15. Santini Vedrana, 10:00 h
16. Srok Dorian, 10 h
17. Radovan Anja, 10 h
18. Radović Julija, 10 h
19. Radobuljac Katarina, 12:00 h
20. Radolović Andrea, 12:00 h
21. Srdoč Ana, 12:00 h
22. Perica Linda, 12:00 h

Petak, 30.01.2015.,

23. Šišić Petra, 10:00 h
24. Škrobo Mislav, 10:00 h
25. Šokčević Tea, 10:00 h
26. Štambuk Duje, 10:00 h
27. Švenda Petra, 10:00 h
28. Tramontana Vanna, 10:00 h
29. Vidović Martina, 11:00 h
30. Viljevac Valentina, 11:00 hVoditelj kolegija:
Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.

objavljeno 23 01 2015

Rezultati 2. pismenog kolokvija iz "Interne medicine" i konačan broj bodova

Kolegij „interna medicina“, 4. Godina studija medicine
Rezultati pismenih kolokvija i konačni relativni broj bodova ostvarenih tijekom nastave
Ak.god.2014/2015.
Redni broj Ime i prezime 1. Kolokvij
Točni odgovori 2. Kolokvij
Točni odgovori Apsolutni bodovi Rel. bodovi
1. Aničić Josip 44 53 97 63
2. Barbić Kristian 43 51 94 62
3. Bašić Anđela 37 51 88 59
4. Bašić Marcela 37 60 97 63
5. Baumgartner Petra 54 48 102 66
6. Bebić Lovro 50 57 107 68
7. Bokan Maja 40 56 96 63
8. Bolf Dajana 38 58 96 63
9. Božac Gaia 50 54 104 67
10. Brkić Filip 51 49 100 65
11. Brnad Melita 42 45 87 58
12. Brumini Ivan 50 56 106 68
13. Carović Franjo 39 57 96 63
14. Cirković Maroje 49 55 104 67
15. Čustović Taiba 47 56 103 66
16. Đurđević Danko 21 49 - -
17. Glavina Deni 43 50 93 61
18. Gotić Maria 32 51 - -
19. Grahovec Klara 40 54 94 62
20. Ilijić Emanuela 48 59 107 68
21. Ivanović Lara 35 51 86 58
22. Jerković Ivona 52 60 112 70
23. Jonke Viktor 47 44 91 60
24. Beć Ivana 40 57 97 63
25. Babić Ivana 35 45 80 55
26. Pravdić Klaudija 36 54 90 60
27. Pereza Klara 30 n.p. - -
28. Vujić Ivana 40 46 86 58
29. Latin Leonarda 38 51 89 59
30. Fotak Luka 31 42 - -
31. Santini Vedrana 53 56 109 69
32. Devčić Maja 38 51 89 59
33. Župan Kristina 47 58 105 67
34. Juginović Ivo 40 54 94 62
35. Saleh Omar 37 53 90 60
36. Vuković Dražana 37 44 81 55
37. Jović Juraj-Ban 42 53 95 62
38. Kovačić Rok 40 49 89 59
39. Krpanić Helena 41 54 95 62
40. Kucjenić Vlatka 36 53 89 59
41. Kuzmić Mirna 51 56 107 68
42. Labinjan Kristina 53 53 106 68
43. Ljušaj Merljinda 39 57 96 63
44. Makovac Dolores 40 59 99 64
45. Marković Roberta 57 57 114 70
46. Martinčić Petar 51 60 111 70
47. Mikolčević Marko 51 59 110 70
48. Ojwang Arnold Elly 28 53 - -
49. Ormanec Ema 46 58 104 67
50. Pajić Matija 40 59 99 64
51. Papić Eliša 37 51 88 59
52. Prpić Ante 29 57 - -
53. Radobuljac Katarina 41 58 99 64
54. Radolović Andrea 46 59 105 67
55. Kovačko Krešimir 29 39 - -
56. Gradiček Tanja 40 55 95 62
57. Marić Ivona 46 53 99 64
58. Perica Linda 44 48 92 61
59. Pergar Tea 45 57 102 66
60. Pavlović Ivan 27 55 - -
61. Frančić Klara 36 54 90 60
62. Stanić Lucija 44 53 97 63
63. Blažić Filip 50 56 106 68
64. Livajić Marija 44 55 99 64
65. Rotim Ante 47 49 96 63
66. Duraković Din 39 53 92 61
67. Jurković Danijel 39 52 91 60
68. Hrabar Josip 50 53 103 66
69. Radovan Anja 48 58 106 68
70. Radović Julija 41 56 97 63
71. Rijavec Ana M. 56 56 112 70
72. Srdoč Ana 56 64 120 70
73. Srok Dorian 40 54 94 62
74. Škrobo Mislav 45 54 99 64
75. Šokčević Tea 54 56 110 70
76. Štambuk Duje 52 56 108 69
77. Švenda Petra 54 56 110 70
78. Tićac Mateo 30 37 - -
79. Tomasić Matea 54 54 108 69
80. Tramontana V 51 58 109 69
81. Vidović Martina 51 59 110 70
82. Vlahović Bruna 47 58 105 67
83. Vrbanec Kristina 46 55 101 65
84. Vujić Sofija 51 59 110 70
85. Zahirović Nino 51 60 111 70
86. Živković Nives 51 53 104 67
87. Gačo Nadija 51 48 99 64
88. Šišić Petra 42 48 90 60
89. Barbir Dajana 54 55 109 69
90. Jović Sara 54 50 104 67
91. Žaja Marčeta L 39 51 90 60
92. Šebešćen Antonio 40 54 94 62
93. Viljevac Valentina 51 59 110 70
94. Berić Marija 48 52 100 65
95. Beslać Dušanka 44 61 105 67
96. Ilijazi Elida 46 57 103 66
97. Sesar Iva 43 53 96 63
98. Petrović Ana 52 54 106 68
99. Lisić Kristina 44 47 91 60


Rijeka, 21. siječnja 2015.


Pročelnik Katedre i voditelj kolegija „Interna medicina“:
Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.

objavljeno 21 01 2015

Drugi pismeni kolokvij iz predmeta ”INTERNA MEDICINA”, 20.01.2015.

Glavna predavaona KBC-a, lokalitet Rijeka, 16,00 sati:

1. Aničić Josip
2. Barbić Kristian
3. Bašić Anđela
4. Bašić Marcela
5. Baumgartner Petra
6. Bebić Lovro
7. Bokan Maja
8. Bolf Dajana
9. Božac Gaia
10. Brkić Filip
11. Brnad Melita
12. Brumini Ivan
13. Carović Franjo
14. Cirković Maroje
15. Čustović Taiba
16. Đurđević Danko
17. Glavina Deni
18. Gotić Maria
19. Grahovec Klara
20. Ilijić Emanuela
21. Ivanović Lara
22. Jerković Ivona
23. Jonke Viktor
24. Beć Ivana
25. Babić Ivana
26. Pravdić Klaudija
27. Pereza Klara
28. Vujić Ivana
29. Latin Leonarda
30. Fotak LukaGlavna predavaona KBC-a, lokalitet Rijeka, 17,15 sati:

31. Santini Vedrana
32. Devčić Maja
33. Župan Kristina
34. Juginović Ivo
35. Saleh Omar
36. Vuković Dražana
37. Jović Juraj-Ban
38. Kovačić Rok
39. Krpanić Helena
40. Kucjenić Vlatka
41. Kuzmić Mirna
42. Labinjan Kristina
43. Ljušaj Merljinda
44. Makovac Dolores
45. Marković Roberta
46. Martinčić Petar
47. Mikolčević Marko
48. Ojwang Arnold Elly
49. Ormanec Ema
50. Pajić Matija
51. Papić Eliša
52. Prpić Ante
53. Radobuljac Katarina
54. Radolović Andrea
55. Kovačko Krešimir
56. Gradiček Tanja
57. Marić Ivona
58. Perica Linda
59. Pergar Tea
60. Pavlović IvanPredavaona Zavoda za patologiju, 16,00 sati:

61. Frančić Klara
62. Stanić Lucija
63. Blažić Filip
64. Livajić Marija
65. Rotim Ante
66. Duraković Din
67. Jurković Danijel
68. Hrabar Josip
69. Radovan Anja
70. Radović Julija
71. Rijavec Ana Marija
72. Srdoč Ana
73. Srok Dorian
74. Škrobo Mislav
75. Šokčević Tea
76. Štambuk Duje
77. Švenda Petra
78. Tićac Mateo
79. Tomasić Matea
80. Tramontana VannaPredavaona Zavoda za patologiju, 17,15 sati:

81. Vidović Martina
82. Vlahović Bruna
83. Vrbanec Kristina
84. Vujić Sofija
85. Zahirović Nino
86. Živković Nives
87. Gačo Nadija
88. Šišić Petra
89. Barbir Dajana
90. Jović Sara
91. Žaja Marčeta Luka
92. Šebešćen Antonio
93. Viljevac Valentina
94. Berić Marija
95. Beslać Dušanka
96. Ilijazi Elida
97. Sesar Iva
98. Petrović Ana
99. Lisić Kristina
Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak, dr.med.
objavljeno 12 01 2015

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice