Katedra za Internu medicinu

Novosti

„Interna medicina za stručni studij radiološke tehnologije“, autorica prof. dr. sc. Renate Dobrile – Dintinjana i prof. dr. sc. Svjetlane Grbac Ivanković (download)
 
Pismeni kolokvij iz kolegija Interna medicia (download)

Rezultati prvog pismenog kolokvija iz kolegija "Interna medicina"

Aničić Josip 44
Barbić Kristian 43
Bašić Anđela 37
Bašić Marcela 37
Baumgartner Petra 54
Bebić Lovro 50
Bokan Maja 40
Bolf Dajana 38
Božac Gaia 50
Brkić Filip 51
Brnad Melita 42
Brumini Ivan 50
Carović Franjo 39
Cirković Maroje 49
Čustović Taiba 47
Đurđević Danko 21
Glavina Deni 43
Gotić Maria 32
Grahovec Klara 40
Ilijić Emanuela 48
Ivanović Lara 35
Jerković Ivona 52
Jonke Viktor 47
Beć Ivana 40
Babić Ivana 35
Pravdić Klaudija 36
Pereza Klara 30
Vujić Ivana 40
Latin Leonarda 38
Fotak Luka 31
Santini Vedrana 53
Devčić Maja 38
Župan Kristina 47
Juginović Ivo 40
Saleh Omar 37
Vuković Dražana 37
Jović Juraj-Ban 42
Kovačić Rok 40
Krpanić Helena 41
Kucjenić Vlatka 36
Kuzmić Mirna 51
Labinjan Kristina 53
Ljušaj Merljinda 39
Makovac Dolores 40
Marković Roberta 57
Martinčić Petar 51
Mikolčević Marko 51
Ojwang Arnold Elly 28
Ormanec Ema 46
Pajić Matija 40
Papić Eliša 37
Prpić Ante 29
Radobuljac Katarina 41
Radolović Andrea 46
Kovačko Krešimir 29
Gradiček Tanja 40
Marić Ivona 46
Perica Linda 44
Pergar Tea 45
Pavlović Ivan 27
Frančić Klara 36
Stanić Lucija 44
Blažić Filip 50
Livajić Marija 44
Rotim Ante 47
Duraković Din 39
Jurković Danijel 39
Hrabar Josip 50
Radovan Anja 48
Radović Julija 41
Rijavec Ana Marija 56
Srdoč Ana 56
Srok Dorian 40
Škrobo Mislav 45
Šokčević Tea 54
Štambuk Duje 52
Švenda Petra 54
Tićac Mateo 30
Tomasić Matea 54
Tramontana Vanna 51
Vidović Martina 51
Vlahović Bruna 47
Vrbanec Kristina 46
Vujić Sofija 51
Zahirović Nino 51
Živković Nives 51
Gačo Nadija 51
Šišić Petra 42
Barbir Dajana 54
Jović Sara 54
Žaja Marčeta Luka 39
Šebešćen Antonio 40
Viljevac Valentina 51
Berić Marija 48
Beslać Dušanka 44
Ilijazi Elida 46
Sesar Iva 43
Petrović Ana 52
Lisić Kristina 44

Voditelj kolegija:
Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.
objavljeno 24 11 2014

Raspored studenata na prvom pismenom kolokviju iz kolegija "Interna medicina"

Prvi pismeni kolokvij iz predmeta ”INTERNA MEDICINA” (kardiologija, pulmologija, nefrologija), 4. godina studija medicine
DATUM ODRŽAVANJA 21.11.2014.

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA


Glavna predavaona KBC-a, lokalitet Sušak, 17,00 sati:

1. Aničić Josip
2. Barbić Kristian
3. Bašić Anđela
4. Bašić Marcela
5. Baumgartner Petra
6. Bebić Lovro
7. Bokan Maja
8. Bolf Dajana
9. Božac Gaia
10. Brkić Filip
11. Brnad Melita
12. Brumini Ivan
13. Carović Franjo
14. Cirković Maroje
15. Čustović Taiba
16. Đurđević Danko
17. Glavina Deni
18. Gotić Maria
19. Grahovec Klara
20. Ilijić Emanuela
21. Ivanović Lara
22. Jerković Ivona
23. Jonke Viktor
24. Beć Ivana
25. Babić Ivana
26. Pravdić Klaudija
27. Pereza Klara
28. Vujić Ivana
29. Latin Leonarda
30. Fotak LukaGlavna predavaona KBC-a, lokalitet Sušak, 18,15 sati:

31. Santini Vedrana
32. Devčić Maja
33. Župan Kristina
34. Juginović Ivo
35. Saleh Omar
36. Vuković Dražana
37. Jović Juraj-Ban
38. Kovačić Rok
39. Krpanić Helena
40. Kucjenić Vlatka
41. Kuzmić Mirna
42. Labinjan Kristina
43. Ljušaj Merljinda
44. Makovac Dolores
45. Marković Roberta
46. Martinčić Petar
47. Mikolčević Marko
48. Ojwang Arnold Elly
49. Ormanec Ema
50. Pajić Matija
51. Papić Eliša
52. Prpić Ante
53. Radobuljac Katarina
54. Radolović Andrea
55. Kovačko Krešimir
56. Gradiček Tanja
57. Marić Ivona
58. Perica Linda
59. Pergar Tea
60. Pavlović IvanPredavaona Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega (nova zgrada dijalize) 17,00 sati:

61. Frančić Klara
62. Stanić Lucija
63. Blažić Filip
64. Livajić Marija
65. Rotim Ante
66. Duraković Din
67. Jurković Danijel
68. Hrabar Josip
69. Radovan Anja
70. Radović Julija
71. Rijavec Ana Marija
72. Srdoč Ana
73. Srok Dorian
74. Škrobo Mislav
75. Šokčević Tea
76. Štambuk Duje
77. Švenda Petra
78. Tićac Mateo
79. Tomasić Matea
80. Tramontana VannaPredavaona Zavoda za nefrologiju i dijalizu i transplantaciju bubrega (nova zgrada dijalize) 18,15 sati:

81. Vidović Martina
82. Vlahović Bruna
83. Vrbanec Kristina
84. Vujić Sofija
85. Zahirović Nino
86. Živković Nives
87. Gačo Nadija
88. Šišić Petra
89. Barbir Dajana
90. Jović Sara
91. Žaja Marčeta Luka
92. Šebešćen Antonio
93. Viljevac Valentina
94. Berić Marija
95. Beslać Dušanka
96. Ilijazi Elida
97. Sesar Iva
98. Petrović Ana
99. Lisić Kristina

Voditelj kolegija: Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med.
objavljeno 10 11 2014

 

 

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
vrh stranice