Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Zavod za fiziologiju i imunologiju

Ispit

Rad studenata će se vrednovati i ocjenjivati tijekom izvođenja nastave kao i na završnom ispitu. Tijekom nastave student može ostvariti 70 bodova, a na završnom ispitu 30 bodova. Tijekom nastave vrednuje se a) pohađanje nastave, b) samostalni rad i aktivnost u nastavi (studentske prezentacije) te c) usvojeno znanje. Studenti mogu bodove ostvariti i na testovima provjere znanja tijekom nastave kojima će se procjenjivati usvojeno znanje s dva testa od 25 pitanja, u sredini i pri kraju trimestra. Na svakom testu se može zaraditi određeni broj bodova.
Detaljan opis načina bodovanja i kriterija ocjenjivanja biti će predočen na prvom predavanju.
Na završnom, pismenom ispitu provjeravaju se ključne, specifične kompetencije koje se utvrđuju za svaku cjelinu. Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su tijekom nastave ostvarili najmanje 40 bodova, a popravnom ispitu studenti koji su ostvarili najmanje 30 bodova. Završni ispit ima 80 pitanja i student može prikupiti bodove kako slijedi:
Pitanja: Bodovi:
40... 1 ...
54-55... 20 ...
78-80 30
Formiranje konačne ocjene: zbir bodova ostavrenih tijekom nastave i na završnom ispitu. Konačna ocjena utvrđuje se na temalju apsolutne raspodjele:
Ocjena A: 80-100%
Ocjena B: 70-80 %
Ocjena C: 60-80 %
Ocjena D: 50-60 %
Ocjena E: 40-50 %

Primjer testa

1 ECTS bod predstavlja radno opterećenje studenta od 25 sati potrebnih za ostvarivanje predviđenih ishoda učenja. Od toga 1/3 u aktivnoj nastavi (predavanjima, seminarima, vježbama) a 2/3 u samostalnom radu i učenju.
Portal za internu komunikaciju
SP-portal Zavoda za fiziologiju i imunologiju: http://sp.medri.hr

 

Ispitni rokovi

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice